Projekt Uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbinek w 2022 r.

 

 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt

na terenie Gminy Wierzbinek w 2022 r.W trybie art. 11a  ust. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638 z późn. zm.) niniejszym przekazuję do konsultacji organizacjom społecznym działającym na obszarze gminy, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbinek w 2022 r.

Wszelkie propozycje zmian do programu proszę kierować w nieprzekraczalnym terminie do 11.03.2022 r. na adres:

  1. poczty elektronicznej: ug@wierzbinek.pl

  2. faksu: 632611381

  3. Urządu Gminy w Wierzbinku, Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno

     

    Projekt Uchwały  w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbinek w 2022 roku