Uchwały Rady Gminy 2013

UCHWAŁA Nr XXXII/301/13

Dokument

UCHWAŁA Nr XXXII/301/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: sprzedaży nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 54/18 o pow. 0,0425 ha poł. w obrębie geodezyjnym Chlebowo
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXII/300/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/300/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 54/3 o pow. 0,2300 ha położonej w obrębie geodezyjnym Chlebowo
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXII/299/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/299/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wierzbinek
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01.01.2014r.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
Traci moc Uchwała Nr XXXI/263/13 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 listopada
2013 roku.

UCHWAŁA Nr XXXII/298/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/298/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony
- działki nr 242 położonej w obrębie geodezyjnym Morzyczyn
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXII/297/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/297/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony
- działek nr 50 i 51 położonych w obrębie geodezyjnym Racięcin Kolonia
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXII/296/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/296/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki nr 74 położonej w obrębie geodezyjnym Stara Ruda
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXII/295/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/295/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony
- działki nr 59/1 położonych w obrębie geodezyjnym Synogać
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXII/294/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/294/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii
w Gminie Wierzbinek na rok 2014
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1stycznia 2014r.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXII/293/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/293/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych na rok 2014
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXII/292/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/292/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek
na lata 2013– 2022
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXII/291/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/291/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: Zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu pt „Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług edukacyjnych w gminie Wierzbinek” w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przez gminę Wierzbinek w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. o wartości 628 635,94 zł.
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXII/290/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/290/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Kryszkowice
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych na terenie Gminy Wierzbinek.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXII/289/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/289/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: przejęcia w drodze darowizny od Skarbu Państwa nieruchomości zabudowanej
budynkiem Posterunku Policji w Wierzbinku
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXII/288/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/288/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi
działek 22/1 o pow. 1,8200 ha i 113/3 o pow. 0,3000 ha położonych w obrębie geodezyjnym Władysławowo
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXII/287/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/287/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi
działek 41/2 o pow. 0,4243 ha i 40/2 o pow. 0,8385 ha położonych w obrębie geodezyjnym Zaborowo
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXII/286/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/286/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi
działek 73/5 o pow. 1,5157 ha , 151 o pow. 0,0565 ha, 207 o pow. 0,4356 ha i 208 o pow. 0,0173 ha położone w obrębie geodezyjnym Zakrzewek
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXII/285/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/285/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi
działek 225 o pow. 0,9600 ha, 37/4 o pow. 1,9700 ha i 71/2 o pow. 0,2100 ha położonych w obrębie geodezyjnym Zaryń
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXII/284/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/284/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym
działki 26 o pow. 0,7500 ha położonej w obrębie geodezyjnym Ziemięcin
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXII/283/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/283/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi
działek 237/1 o pow. 0,5000 ha i 123 o pow. 0,0500 ha położonych w obrębie geodezyjnym Galczyce
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXII/282/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/282/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi
działek 239/1 o pow. 3,8300 ha, 239/3 o pow. 0,5000 ha, 193 o pow. 7,5700 ha i 244 o pow. 1,4600 ha położone w obrębie geodezyjnym Goczki
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXII/281/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/281/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym
działki 122 o pow. 0,8900 ha położonej w obrębie geodezyjnym Helenowo
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXII/280/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/280/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi
działek 18 o pow. 0,3600 ha i 32 o pow. 0,7900 ha położonych w obrębie geodezyjnym Kalina
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXII/279/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/279/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi
działek 157 o pow. 0,0700 ha, 159 o pow. 1,1900 ha i 51/1 o pow. 0,3000 ha położonych w obrębie geodezyjnym Kazubek
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXII/278/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/278/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym
działki 26 o pow.0,6000 ha położonej w obrębie geodezyjnym Krzymowo
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXII/277/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/277/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi
działek 250 o pow. 1,7000 ha i 264 o pow. 0,3300 ha położonych w obrębie geodezyjnym Morzyczyn
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXII/276/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/276/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi
działek 387/2 o pow. 0,5000 ha, 387/3 o pow. 0,1600 ha i 108 o pow. 0,2600 ha położonych w obrębie geodezyjnym Mąkoszyn
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXII/275/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/275/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi
działek 7 o pow. 0,2700 ha i 39/1 o pow. 0,3000 ha położonych w obrębie geodezyjnym Nykiel
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXII/274/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/274/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym
działki 38 o pow.0,4800 ha położonej w obrębie geodezyjnym Obory
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXII/273/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/273/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi
działek 121/2 o pow. 0,0500 ha, 121/3 o pow. 0,5000 ha, 59 o pow. 0,2500 ha, 122/2 o pow. 0,3000 ha i 137 o pow. 0,0100 ha położonych w obrębie geodezyjnym Pamiątka
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXII/271/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/271/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi
działek 58/5 o pow. 0,5800 ha, 24 o pow. 0,0400 ha i 25 o pow. 0,5400 ha położonych w obrębie geodezyjnym Kolonia Racięcin
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXII/272/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/272/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym
działki 21/2 o pow.0,1100 ha położonej w obrębie geodezyjnym Racięcin
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXII/270/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/270/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym
działki 200 o pow.0,4900 ha położonej w obrębie geodezyjnym Stara Ruda
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXII/269/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/269/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym
działki 235 o pow. 1,9800 ha położonej w obrębie geodezyjnym Synogać
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXII/268/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/268/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanych oznaczonych numerami ewidencyjnymi
działek 42 o pow. 0,8900 ha i 48 o pow. 0,0800 ha położonych w obrębie geodezyjnym Teresewo
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXII/267/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXII/267/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2013
Data przyjęcia lub publikacji: 30 grudnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXI/266/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXI/266/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym
działki 157/2 o pow. 0,0600 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Wilcza Kłoda
Data przyjęcia lub publikacji: 29 listopada 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXI/265/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXI/265/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym
działki 156/1 o pow. 2,4200 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Wilcza Kłoda
Data przyjęcia lub publikacji: 29 listopada 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXI/264/13

Dokument

UCHWAŁA NR  XXXI/264/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2013
Data przyjęcia lub publikacji: 29 listopada 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXI/263/13

 1. Dokument:

UCHWAŁA NR  XXXI/263/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wierzbinek
Data przyjęcia lub publikacji: 29 listopada 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXI/262/13

 1. Dokument:

UCHWAŁA NR  XXXI/262/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działającymi w sferze działalności pożytku publicznego
Data przyjęcia lub publikacji: 29 listopada 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała podlega opublikowaniu w miejscach publicznych na terenie Gminy Wierzbinek.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXXI/261/13

 1. Dokument:

UCHWAŁA NR  XXXI/261/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Data przyjęcia lub publikacji: 29 listopada 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2014roku.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
Traci moc Uchwała Nr
Traci moc uchwała Nr XXI/182/12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA Nr XXXI/260/13

 1. Dokument:

UCHWAŁA NR  XXXI/260/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
Data przyjęcia lub publikacji: 29 listopada 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 1 stycznia 2014r
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:

 

Traci moc Uchwała Nr
Traci moc uchwała Nr XII/94/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji dotyczących podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego.

UCHWAŁA Nr XXXI/259/13

 1. Dokument:

UCHWAŁA NR  XXXI/259/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: obniżenia średniej ceny 1 dt żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego
Data przyjęcia lub publikacji: 29 listopada 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do roku podatkowego 2014.
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załączniki:  
 Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXX/258/13

 1. Dokument:

UCHWAŁA NR  XXX/258/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Wierzbinek
Data przyjęcia lub publikacji: 18 października 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załączniki:

 

 Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXX/257/13

 1. Dokument:

UCHWAŁA NR  XXX/257/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: wniosku dotyczącego zmian nazw miejscowości na terenie Gminy
Wierzbinek
Data przyjęcia lub publikacji: 18 października 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wierzbinek.
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załączniki:

 

 

 Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXX/256/13

 1. Dokument:

UCHWAŁA NR  XXX/256/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 4 o pow. 1,5500 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Sadlno
Data przyjęcia lub publikacji: 18 października 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załączniki:

 

 

 Traci moc Uchwała Nr
 

UCHWAŁA Nr XXX/255/13

 1. Dokument:

UCHWAŁA NR  XXX/255/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem po szkole podstawowej i budynkiem gospodarczym oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 241/2 o pow. 0,9880 ha położonej w
obrębie ewidencyjnym Synogać
Data przyjęcia lub publikacji: 18 października 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załączniki:

 

 

UCHWAŁA Nr XXX/254/13

 1. Dokument:

UCHWAŁA NR  XXX/254/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony
- działki nr 301/11 położonej w obrębie geodezyjnym Mąkoszyn
Data przyjęcia lub publikacji: 18 października 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załączniki:

 

 

Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXX/253/13

 1. Dokument:

UCHWAŁA NR  XXX/253/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu konińskiego z przeznaczeniem dla Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Marianowie.
Data przyjęcia lub publikacji: 18 października 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załączniki:

 

 

Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXX/252/13

 1. Dokument:

UCHWAŁA NR  XXX/252/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu konińskiego
Data przyjęcia lub publikacji: 18 października 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:

 

 

Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXX/251/13

 1. Dokument:

UCHWAŁA NR  XXX/251/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek
na lata 2013– 2022
Data przyjęcia lub publikacji: 18 października 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:

 

 

Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXX/250/13

 1. Dokument:

UCHWAŁA NR  XXX/250/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2013
Data przyjęcia lub publikacji: 18 października 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie  z dniem podjęcia
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:

 

 

Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXIX/249/13

 1. Dokument:

UCHWAŁA NR  XXIX/249/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: ustanowienia dopłaty dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek
Data przyjęcia lub publikacji: 12 września 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:

 

 

Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXIX/248/13

 1. Dokument:

UCHWAŁA NR  XXIX/248/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Data przyjęcia lub publikacji: 12 września 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Data utraty mocy:
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:

 

 

Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXIX/247/13

 1. Dokument:

UCHWAŁA NR  XXIX/247/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek.
Data przyjęcia lub publikacji: 12 września 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:

 

 

Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXIX/246/13

 1. Dokument:

UCHWAŁA NR  XXIX/246/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Data przyjęcia lub publikacji: 12 września 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:

 

 

Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXIX/245/13

 1. Dokument:

UCHWAŁA NR  XXIX/245/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Data przyjęcia lub publikacji: 12 września 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:

 

 

Traci moc Uchwała Nr Traci moc uchwała Nr XIX/162/12 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 6 sierpnia 2012 r. w sprawie: ustalenia górnych stawek na świadczenie usług w zakresie wywozu nieczystości stałych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Wierzbinek.

UCHWAŁA Nr XXIX/244/13

 1. Dokument:

UCHWAŁA NR  XXIX/244/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: opłat za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach samorządowych prowadzonych przez Gminę Wierzbinek.
Data przyjęcia lub publikacji: 12 września 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:

 

 

Traci moc Uchwała Nr Traci moc uchwała Nr VII/51/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 23 maja 2011 roku w sprawie ustalania wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Wierzbinek, za wyjątkiem § 4, określającego utratę mocy uchwały XXXIV/215/09 Rady
Gminy Wierzbinek z dnia 17.11.2009 roku w sprawie opłaty za świadczenia realizowane przez przedszkola wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego

UCHWAŁA Nr XXIX/243/13

 1. Dokument:

UCHWAŁA NR  XXIX/243/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wierzbinek.
Data przyjęcia lub publikacji: 12 września 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:

 

 

Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXIX/242/13

 1. Dokument:

UCHWAŁA NR  XXIX/242/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: udzielenia poręczenia spłaty pożyczki inwestycyjnej
na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”
Data przyjęcia lub publikacji: 12 września 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:

 

 

Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXIX/241/13

 1. Dokument:

UCHWAŁA NR  XXIX/241/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: skargi na działalność Wójta Gminy Wierzbinek
Data przyjęcia lub publikacji: 12 września 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:

 

 

Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXIX/240/13

 1. Dokument:

UCHWAŁA NR  XXIX/240/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: przyjęcia „GMINNEGO PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI NA LATA 2013-2016 DLA GMINY WIERZBINEK”
Data przyjęcia lub publikacji: 12 września 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:

 

 

Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXIX/239/13

 1. Dokument:

UCHWAŁA NR  XXIX/239/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem lokali w budynku Gimnazjum w Boguszycach na cele dydaktyczne
Data przyjęcia lub publikacji: 12 września 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:

 

 

Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXIX/238/13

 1. Dokument:

UCHWAŁA NR  XXIX/238/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2013– 2022
Data przyjęcia lub publikacji: 12 września 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:

 

 

Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXIX/237/13

 1. Dokument:

UCHWAŁA NR  XXIX/237/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2013
Data przyjęcia lub publikacji: 12 września 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:

 

 

Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXVIII/236/13

Dokument:

UCHWAŁA NR XXVIII/236/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wierzbinek za rok 2012.
Data przyjęcia lub publikacji: 24 czerwca 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:

 

Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXVIII/235/13

Dokument:

UCHWAŁA NR XXVIII/235/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Wierzbinek za 2012 rok.
Data przyjęcia lub publikacji: 24 czerwca 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:

 

Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXVIII/234/13

Dokument:

UCHWAŁA NR XXVIII/234/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013
Data przyjęcia lub publikacji: 24 czerwca 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:

 

 

Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXVIII/233/13

Dokument:

UCHWAŁA NR XXVIII/233/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony - działki o numerze ewidencyjnym 192/1 położonej w obrębie geodezyjnym Racięcin
Data przyjęcia lub publikacji: 24 czerwca 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:

 

Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXVIII/232/13

Dokument:

UCHWAŁA NR XXVIII/232/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu na czas określony
- działki o numerze ewidencyjnym 70 położonej w obrębie geodezyjnym Teresewo
Data przyjęcia lub publikacji: 24 czerwca 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:

 

 

Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXVIII/231/13

Dokument:

UCHWAŁA NR XXVIII/231/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbink
Data przyjęcia lub publikacji: 24 czerwca 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:

 

 

Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXVII/230/13

Dokument:

UCHWAŁA NR XXVII/230/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2013– 2022
Data przyjęcia lub publikacji: 27 maja 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:

 

 

Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXVII/229/13

Dokument:

UCHWAŁA NR XXVII/229/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2013
Data przyjęcia lub publikacji: 27 maja 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:

 

Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXVII/228/13

Dokument:

UCHWAŁA NR XXVII/228/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego”
Data przyjęcia lub publikacji: 27 maja 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:

 

Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXVII/227/13

Dokument:

UCHWAŁA NR XXVII/227/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbniku”
Data przyjęcia lub publikacji: 27 maja 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:

 

 

Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXVII/226/13

Dokument:

UCHWAŁA NR XXVII/226/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: utworzenia gminnej instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbinku” oraz uchwalenia jej statutu
Data przyjęcia lub publikacji: 27 maja 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:

 

 

Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXVII/225/13

Dokument:

UCHWAŁA NR XXVII/225/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranych terenów na obszarze gminy Wierzbinek
Data przyjęcia lub publikacji: 27 maja 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:

 

 

 

Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXVII/224/13

Dokument:

UCHWAŁA NR XXVII/224/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Sołectwa Wierzbinek.
Data przyjęcia lub publikacji: 27 maja 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXV/223/13

Dokument:

UCHWAŁA NR XXV/223/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków przez mieszkańców gminy Wierzbinek
Data przyjęcia lub publikacji: 16 kwietnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXV/222/13

Dokument:

UCHWAŁA NR XXV/222/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
Data przyjęcia lub publikacji: 16 kwietnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXV/220/13

Dokument:

UCHWAŁA NR XXV/220/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
Data przyjęcia lub publikacji: 16 kwietnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXV/221/13

Dokument:

UCHWAŁA NR XXV/221/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Wierzbinku
Data przyjęcia lub publikacji: 16 kwietnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXV/219/13

Dokument:

UCHWAŁA NR XXV/219/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: wprowadzenia załącznika Nr 1 do wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Data przyjęcia lub publikacji: 16 kwietnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXV/218/13

Dokument:

UCHWAŁA NR XXV/218/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2013– 2022
Data przyjęcia lub publikacji: 16 kwietnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXV/217/13

Dokument:

UCHWAŁA NR XXV/217/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2013
Data przyjęcia lub publikacji: 16 kwietnia 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXIV/216/13

Dokument:

UCHWAŁA NR XXIV/216/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: stanowiska Rady Gminy Wierzbinek odnośnie zmiany wynagrodzenia radnego Andrzeja Staszaka zatrudnionego w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej spółka zo.o. w Wierzbinku
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 12 marca 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data utraty mocy:
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:  
Dokument zmienia inne dokumenty:


Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
 
Dokument uchyla inne dokumenty:  
Dokument uchylony przez:  

UCHWAŁA Nr XXIV/215/13

Dokument:

UCHWAŁA NR XXIV/215/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części.
Data przyjęcia lub publikacji: 12 marca 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXIV/213/13

Dokument:

UCHWAŁA NR XXIV/213/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości komunalnej, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 41/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Chlebowo, służebnością przesyłu
Data przyjęcia lub publikacji: 12 marca 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo
przyjęty.
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXIV/214/13

Dokument:

UCHWAŁA NR XXIV/214/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Data przyjęcia lub publikacji: 12 marca 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego..
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXIV/212/13

Dokument:

UCHWAŁA NR XXIV/212/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek
na lata 2013– 2022
Data przyjęcia lub publikacji: 12 marca 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXIV/211/13

Dokument:

UCHWAŁA NR XXIV/211/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014
środków stanowiących fundusz sołecki
Data przyjęcia lub publikacji: 12 marca 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXIV/210/13

Dokument:

UCHWAŁA NR XXIV/210/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu konińskiego z przeznaczeniem na odnowę dróg powiatowych oraz budowę chodników.
Data przyjęcia lub publikacji: 12 marca 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXIV/209/13

Dokument:

UCHWAŁA NR XXIV/209/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu
Data przyjęcia lub publikacji: 12 marca 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr


UCHWAŁA Nr XXIV/208/13

Dokument:

UCHWAŁA NR XXIV/208/13 Rady Gminy Wierzbinek

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2013
Data przyjęcia lub publikacji: 12 marca 2013r.
Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
Tekst dokumentu: w formacie pdf;
Załaczniki:  
Traci moc Uchwała Nr