Uchwała Nr XXVIII/254/17

Uchwała Nr XXVIII/254/17 w sprawie  uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla inwestycji celu publicznego - eksploatacja węgla brunatnego metodą odkrywkową - odkrywka Tomisławice gmina Wierzbinek - Etap I http://www.wierzbinek.pl/zasoby/ftp/uchwalyrg/2017/254.pdf