Zarządzenia Wójta 2011

Zarządzenie nr 46/2011

Dokument: Zarządzenie 46/2011
w sprawie:

 przechowywania wszelkich dokumentów związanych z projektem w ramach Umowy o dofinansowanie Projektu pt. Przebudowa i remont budynku Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Morzyczynie nr UDA-RPWP.050201-30-163/08/00 z dnia 26 września 2011 roku

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

30 grudnia 2011 roku

Data wejścia w życie:

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu:

 Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 45/2011

Dokument: Zarządzenie 45/2011
w sprawie:

Polityki Zarządzania Ryzykiem

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

30 grudnia 2011 roku

Data wejścia w życie:

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu:

 Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 44/2011

Dokument: Zarządzenie 44/2011
w sprawie:

ogłoszenia konkursu na "Najpiękniejsze Oświetlenie Świąteczno-Bożonarodzeniowe" powołania Komisji oceniającej zgłoszone dekoracje oraz przyjęcia Regulaminu jej działania

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

30 grudnia 2011 roku

Data wejścia w życie:

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu:

 Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 43/2011

Dokument: Zarządzenie 43/2011
w sprawie:

przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu OC  na dzień 31 grudnia 2011r. zgodnie z Kalendarzowym Planem Działania Obrony Cywilnej Gminy Wierzbinek do przeprowadzenia inwentaryzacji  sprzętu OC Gminy Wierzbinek

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

30 grudnia 2011 roku

Data wejścia w życie:

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu:

 Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 42/2011

Dokument: Zarządzenie 42/2011
w sprawie:

zmian w budżecie Gminy  na rok 2011

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

23 grudnia 2011 roku

Data wejścia w życie:

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu:

 Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 41/2011

Dokument: Zarządzenie 41/2011
w sprawie:

projektu budżetu Gminy Wierzbinek na rok 2012

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

9 listopada 2011 roku

Data wejścia w życie:

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu:

w formacie pdf; załącznik; załacznik; załacznik; załacznik; załącznik; załącznik; załącznik; załącznik; załącznik;

załącznik; załącznik; załącznik; załącznik; załacznik

Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 40/2011

Dokument: Zarządzenie 40/2011
w sprawie:

projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata
2012 - 2020

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

9 listopada 2011 roku

Data wejścia w życie:

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu:

w formacie pdf; załącznik; załacznik; załacznik; załacznik; załącznik

Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 39/2011

Dokument: Zarządzenie 39/2011
w sprawie:

ZMIANA ZARZĄDZENIA NR 42/2006 WÓJTA GMINY WIERZBINEK Z DNIA 18 GRUDNIA 2006 ROKU

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

31 października 2011r.

Data wejścia w życie:

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu:

w formacie pdf

Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 38/2011

Dokument: Zarządzenie 38/2011
w sprawie:

ZMIANA ZARZĄDZENIE NR 51/08 WÓJTA GMINY WIERZBINEK Z DNIA 31.12.2008

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

31 października 2011r.

Data wejścia w życie:

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu:

w formacie pdf

Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 37/2011

Dokument: Zarządzenie 37/2011
w sprawie:

ZMIANA ZARZĄDZENIA NR 1/2010 WÓJTA GMINY WIERZBINEK Z DNIA 4 STYCZNIA 2010R.

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

31 października 2011r.

Data wejścia w życie:

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu:

w formacie pdf

Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 36/2011

Dokument: Zarządzenie 36/2011
w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2011

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

31 października 2011r.

Data wejścia w życie:

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu:

w formacie pdf

Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 35/2011

Dokument: Zarządzenie 35/2011
w sprawie:

sprostowanie błędu pisarskiego w Zarządzeniu Nr 33/2011 z dnia 29 września 2011r.

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

24 października 2011r.

Data wejścia w życie:

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu:

w formacie pdf

Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 34/2011

Dokument: Zarządzenie 34/2011
w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2011

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

 

Data wejścia w życie:

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu:

w formacie pdf

Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 33/2011

Dokument: Zarządzenie 33/2011
w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2011

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

29 września 2011r.

Data wejścia w życie:

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu:

w formacie pdf

Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 32/2011

Dokument: Zarządzenie 32/2011
w sprawie:

przeprowadzenia spisów z natury

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

19 września 2011r.

Data wejścia w życie:

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu:

w formacie pdf

Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 31/2011

Dokument: Zarządzenie 31/2011
w sprawie:

powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

19 czerwca 2011 r.

Data wejścia w życie:

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu:

w formacie pdf

Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 30/2011

Dokument: Zarządzenie 30/2011
w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2011

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 9.09.2011r.
Data wejścia w życie: 9.09.2011r.
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu:

w formacie pdf

Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 28/2011

Dokument: Zarządzenie 28/2011
w sprawie:

informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć  gminy Wierzbinek oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji utworzonej na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonania  zadań publicznych za I półrocze 2011 roku 

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 17.08.2011
Data wejścia w życie: 17.08.2011
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu:

w formacie pdf; załącznik nr 1 w formacie pdf; 

Załącznik nr 1 pdf; Załącznik nr 2 pdf; Załącznik nr 3 pdf

Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 27/2011

Dokument: Zarządzenie 27/2011
w sprawie:

zmiany w składzie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wierzbinku

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 18.07.2011
Data wejścia w życie: 18.07.2011
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 26/2011

Dokument: Zarządzenie 26/2011
w sprawie:

zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 18.07.2011
Data wejścia w życie: 18.07.2011
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 25/2011

Dokument: Zarządzenie 25/2011
w sprawie:

powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 06.07.2011
Data wejścia w życie: 06.07.2011
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 24/2011

Dokument: Zarządzenie 24/2011
w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2011

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 08.06.2011
Data wejścia w życie: 08.06.2011
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 23/2011

Dokument: Zarządzenie 23/2011
w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Morzyczynie

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 06.06.2011
Data wejścia w życie: 06.06.2011
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 22/2011

Dokument: Zarządzenie 22/2011
w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gimnazjum im. Jana Pawła II w Boguszycach

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 06.06.2011
Data wejścia w życie: 06.06.2011
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 21/2011

Dokument: Zarządzenie 21/2011
w sprawie:

powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej  w Tomisławicach

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 06.06.2011
Data wejścia w życie: 06.06.2011
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 20/2011

Dokument: Zarządzenie 20/2011
w sprawie:

ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie w roku szkolnym 2011/2012 uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz wartości udzielonej pomocy

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 06.06.2011
Data wejścia w życie: 15.06.2011
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 19/2011

Dokument: Zarządzenie 19/2011
w sprawie:

powołania Komisji Rekrutacyjnej w związku z ogłoszonym naborem na stanowisko pracy Kierownika Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Wierzbinku

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 30.05.2011
Data wejścia w życie: 30.05.2011
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 18/2011

Dokument: Zarządzenie 18/2011
w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2011

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 24.05.2011
Data wejścia w życie: 24.05.2011
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 17/2011

Dokument: Zarządzenie 17/2011
w sprawie:

powołania zespołu interdyscyplinarnego

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 18.05.2011
Data wejścia w życie: 18.05.2011
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 16/2011

Dokument: Zarządzenie 16/2011
w sprawie:

ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów szkół

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 16.05.2011
Data wejścia w życie: 16.05.2011
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 15/2011

Dokument: Zarządzenie 15/2011
w sprawie:

 planu kontroli zarządczej na 2011 rok

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 26.04.2011
Data wejścia w życie: 26.04.2011
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 14/2011

Dokument: Zarządzenie 14/2011
w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2011

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 22.04.2011
Data wejścia w życie: 22.04.2011
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 13/2011

Dokument: Zarządzenie 13/2011
w sprawie:

regulaminu konkursu, określenia wzoru umowy oraz powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 18.04.2011
Data wejścia w życie: 18.04.2011
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 12/2011

Dokument: Zarządzenie 12/2011
w sprawie:

powołania komisji d/s przygotowania dokumentacji związanej ze zmianą nazw miejscowości i rodzaju miejscowości  na terenie Gminy Wierzbinek

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 18.04.2011
Data wejścia w życie: 18.04.2011
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 11/2011

Dokument: Zarządzenie 11/2011
w sprawie:

rozliczenia kosztów  podróży kierowników jednostek organizacyjnych

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 18.04.2011
Data wejścia w życie: 01.05.2011
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 10/2011

Dokument: Zarządzenie 10/2011
w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2011

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 14.04.2011
Data wejścia w życie: 14.04.2011
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 9/2011

Dokument: Zarządzenie 9/2011
w sprawie:

rozliczenia kosztów podróży pracowników Urzędu Gminy Wierzbinek

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 6.04.2011
Data wejścia w życie: 1.05.2011
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: - Traci moc Zarządzenie nr 18/2010 z dnia 2 czerwca 2010r.
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 8/2011

Dokument: Zarządzenie 8/2011
w sprawie:

 maksymalnego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych Gminy Wierzbinek

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 6.04.2011
Data wejścia w życie: 6.04.2011
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 7/2011

Dokument: Zarządzenie 7/2011
w sprawie:

ogłoszenia o konkursie ofert na organizowanie zbiórki żywności na terenie Gminy Wierzbinek

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 31.03.2011
Data wejścia w życie: 31.03.2011
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 6/2011

Dokument: Zarządzenie 6/2011
w sprawie:

rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za rok 2010

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 21.03.2011
Data wejścia w życie: 21.03.2011
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu:

w formacie pdf  załącznik Nr 1  Załacznik Nr 2 Załacznik Nr 3 Załącznik Nr 1 Załacznik Nr 2  Załącznik Nr 3

 

Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 5/2011

Dokument: Zarządzenie 5/2011
w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2011

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 21.03.2011
Data wejścia w życie: 21.03.2011
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 4/2011

Dokument: Zarządzenie 4/2011
w sprawie:

pokrywania kosztów związanych z używaniem okularów przez pracowników pracujących na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 9.03.2011
Data wejścia w życie: 9.03.2011
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 3/2011

Dokument: Zarządzenie 3/2011
w sprawie:

zmiany w składzie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wierzbinku

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 2.03.2011
Data wejścia w życie: 2.03.2011
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 2/2011

Dokument: Zarządzenie 2/2011
w sprawie:

powołania komisji konkursowej oceniającej zgłoszone prace plastyczne do konkursu pn„Powódź, pożar, dniem czy nocą straż przychodzi ci z pomocą”oraz przyjęcia Regulaminu jej działania

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 27.01.2011
Data wejścia w życie: 27.01.2011
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 1/2011

Dokument: Zarządzenie 1/2011
w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2011

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 28.01.2011
Data wejścia w życie: 28.01.2011
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -