Zarządzenia Wójta 2013

Zarządzenie nr 48/2013

Dokument: Zarządzenie 48/2013
w sprawie: przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Wierzbinek

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

30 grudnia 2013 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 47/2013

Dokument: Zarządzenie 47/2013
w sprawie: ustalenia opłat za lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w miejscowości Wierzbinek

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

31 grudnia 2013 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 46/2013

Dokument: Zarządzenie 46/2013
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2013

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

30 grudnia 2013 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 45/2013

Dokument: Zarządzenie 45/2013
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2013

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

30 grudnia 2013 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 44/2013

Dokument: Zarządzenie 44/2013
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2013

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

20 grudnia 2013 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 43/2013

Dokument: Zarządzenie 43/2013
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2013

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

10 grudnia 2013 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 42/2013

Dokument: Zarządzenie 42/2013
w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
Wierzbinku wydawania decyzji w sprawach dotyczących zryczałtowanego
dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia
1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z
późniejszymi zmianami).

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

10 grudnia 2013 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 41/2013

Dokument: Zarządzenie 41/2013
w sprawie: powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego
w Urzędzie Gminy w Wierzbinku oraz regulaminu jej działania


Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

29 listopada 2013 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia
Data utraty mocy: Traci moc zarządzenie nr 26/10 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 9 lipca 2010 roku w sprawie powołania komisji likwidacyjnej
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 40/2013

Dokument: Zarządzenie 40/2013
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2013


Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

26 listopada 2013 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 39/2013

Dokument: Zarządzenie 39/2013
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2013


Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

25 listopada 2013 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 38/2013

Dokument: Zarządzenie 38/2013
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji.


Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

20 listopada 2013 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 37/2013

Dokument: Zarządzenie 37/2013
w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2014


Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

12 listopada 2013 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 36/2013

Dokument: Zarządzenie 36/2013
w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek
na lata 2014- 2022


Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

12 listopada 2013 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 35/2013

Dokument: Zarządzenie 35/2013
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2013


Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

12 listopada 2013 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 34/2013

Dokument: Zarządzenie 34/2013
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2013


Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

28 października 2013 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 33/2013

Dokument: Zarządzenie 33/2013
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2013


Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

27 września 2013 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 32/2013

Dokument: Zarządzenie 32/2013
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2013


Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

  26 września 2013 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 31/2013

Dokument: Zarządzenie 31/2013
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2013


Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

  30 sierpnia 2013 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 29/2013

Dokument: Zarządzenie 29/2013
w sprawie:

objęcia przez Gminę Wierzbinek udziałów w Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Oświetlenie Uliczne i Drogowe z siedzibą w Kaliszu.
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

13 sierpnia 2013 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 30/2013

Dokument: Zarządzenie 30/2013
w sprawie: wdrażania Planu Obrony Cywilnej Gminy Wierzbinek i planistyczno -organizacyjnego przygotowania sposobu realizacji zadań humanitarnych oraz przydzielenie i określenie zestawu zadań obrony cywilnej dla jednostek organizacyjnych na terenie Gminy


Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

  13 sierpnia 2013 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 26/2013

Dokument: Zarządzenie 26/2013
w sprawie: powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku


Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

6 sierpnia  2013 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 25/2013

Dokument: Zarządzenie 25/2013
w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy Wierzbinek oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji utworzonej
na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonania zadań publicznych za I półrocze 2013 roku.


Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

5 sierpnia  2013 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 24/2013

Dokument: Zarządzenie 24/2013
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2013 .


Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

2 sierpnia  2013 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 23/2013

Dokument: Zarządzenie 23/2013
w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie w roku szkolnym 2013/2014 uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz wartości udzielanej pomocy


Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

30 lipca  2013 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 22/2013

Dokument: Zarządzenie 22/2013
w sprawie: postępowania w korespondencją i dokumentami oznaczonymi "tajemnica skarbowa" w Urzędzie Gminy w Wierzbinku


Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

26 lipca  2013 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 21/2013

Dokument: Zarządzenie 21/2013
w sprawie:  zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Wierzbinku


Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

  2013 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 20/2013

Dokument: Zarządzenie 20/2013
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2013


Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

17 lipca  2013 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 19/2013

Dokument: Zarządzenie 19/2013
w sprawie: zmian w budżecie na 2013r.


Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

28 czerwca  2013 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 18/2013

Dokument: Zarządzenie 18/2013
w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego .


Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

28 czerwca  2013 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 17/2013

Dokument: Zarządzenie 17/2013
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek
na lata 2013– 2022


Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

13 czerwca  2013 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podjęcia
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 16/2013

Dokument: Zarządzenie 16/2013
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2013


Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

13 czerwca  2013 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 15/2013

Dokument: Zarządzenie 15/2013
w sprawie: powierzenia organizacji i realizacji zadań związanych z pracą z rodziną i wspieranie rodzin zamieszkujących na terenie Gminy Wierzbinek


Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

28 maja 2013 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  01 czerwca 2013r.
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 14/2013

Dokument: Zarządzenie 14/2013
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2013


Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

15 maja 2013 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 13/2013

Dokument: Zarządzenie 13/2013
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2013


Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

26 kwietnia 2013 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 12/2013

Dokument: Zarządzenie 12/2013
w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Gminy Wierzbinek i ustalenia terminu jego odpracowania


Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

16 kwietnia 2013 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 11/2013

Dokument: Zarządzenie 11/2013
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2013


Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

29 marca 2013 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 10/2013

Dokument: Zarządzenie 10/2013
w sprawie: rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za rok 2012


Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

25 marca 2013 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń.
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 1

Załacznik nr 3

Załącznik nr 2

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 9/2013

Dokument: Zarządzenie 9/2013
w sprawie: regulaminu konkursu, określenia wzoru umowy oraz powołania komisji konkursowej
do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu współpracy z
organizacjami pozarządowymi na rok 2013

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

13 marca 2013 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 8/2013

Dokument: Zarządzenie 8/2013
w sprawie: ogłoszenia o konkursie ofert na organizowanie zbiórki żywności na terenie Gminy
Wierzbinek

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

13 marca 2013 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Załącznik

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 6/2013

Dokument: Zarządzenie 6/2013
w sprawie: zmiany w składzie Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Wierzbinku.

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

20 lutego 2013 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 7/2013

Dokument: Zarządzenie 7/2013
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2013.

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

22 lutego 2013 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 5/2013

Dokument: Zarządzenie 5/2013
w sprawie:

  

powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków złożonych w odpowiedzi
na ogłoszenie o konkursie na finansowanie projektów z zakresu rozwoju sportu na
terenie Gminy Wierzbinek oraz ustalenia regulaminu pracy komisji

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

06.02.2013 roku.

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 4/2013

Dokument: Zarządzenie 4/2013
w sprawie:

  

ustalenia opłat za lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w miejscowości
Wierzbinek

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

28 stycznia 2013 roku.

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 3/2013

Dokument: Zarządzenie 3/2013
w sprawie:

  

zmian w budżecie gminy na rok 2013

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

28 stycznia 2013 roku.

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 2/2013

Dokument: Zarządzenie 2/2013
w sprawie:

  

ogłoszenia otwartego konkursu projektów na finansowanie rozwoju sportu
na terenie Gminy Wierzbinek

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

18 stycznia 2013 roku.

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 1/2013

Dokument: Zarządzenie 1/2013
w sprawie:

  

zmian w budżecie gminy na rok 2013

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

9 stycznia 2013 roku.

Data wejścia w życie

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -