Zarządzenia Wójta 2014

Zarządzenie nr 46/2014

Dokument: Zarządzenie 46/2014
w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2014

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

31 grudnia 2014r.

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie  

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 45/2014

Dokument: Zarządzenie 45/2014
w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2014

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

18 grudnia 2014r.

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie  

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 44/2014

Dokument: Zarządzenie 44/2014
w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2014

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

12 grudnia 2014r.

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie  

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 43/2014

Dokument: Zarządzenie 43/2014
w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2014

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

26 listopada 2014r.

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie  

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 42/2014

Dokument: Zarządzenie 42/2014
w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2014

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

14 listopada 2014r.

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie  

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 41/2014

Dokument: Zarządzenie 41/2014
w sprawie:

projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

6 listopada 2014r.

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie  

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 40/2014

Dokument: Zarządzenie 40/2014
w sprawie:

projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek
na lata 2015- 2022

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

6 listopada 2014r.

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie  

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 39/2014

Dokument: Zarządzenie 39/2014
w sprawie:

upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Wierzbinku do sporządzania aktów pełnomocnictw do głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

30 października 2014r.

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie  

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 38/2014

Dokument: Zarządzenie 38/2014
w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2014

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

27 października 2014r.

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie  

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 37/2014

Dokument: Zarządzenie 37/2014
w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2014

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

20 października 2014r.

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie  

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 36/2014

Dokument: Zarządzenie 36/2014
w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2014

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

9 października 2014r.

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie  

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 35/2014

Dokument: Zarządzenie 35/2014
w sprawie:

zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej zgodnie ze sporządzonymi
spisami dokumentacji niearchiwalnej z dnia 06 sierpnia 2014r., 20 czerwca 2013r.,
13 sierpnia 2012r

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

6 października 2014r.

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie  

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 34/2014

Dokument: Zarządzenie 34/2014
w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2014

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

30 września 2014r.

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie  

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 33/2014

Dokument: Zarządzenie 33/2014
w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2014

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

26 września 2014r.

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie  

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 32/2014

Dokument: Zarządzenie 32/2014
w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2014

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

12 września 2014r.

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie  

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 31/2014

Dokument: Zarządzenie 31/2014
w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2014

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

29 sierpnia 2014r.

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie  

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 30/2014

Dokument: Zarządzenie 30/2014
w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2014

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

20 sierpnia 2014r.

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie  

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 29/2014

Dokument: Zarządzenie 29/2014
w sprawie:

informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej
prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy Wierzbinek oraz
informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji utworzonej
na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonania zadań publicznych za I półrocze 2014 roku.

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

5 sierpnia 2014r.

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie;  Załącznik nr 1; Informacja o sytuacji finansowej gminy;

Załącznik nr 1 ; Załącznik nr 2 ; Załącznik nr 3

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 28/2014

Dokument: Zarządzenie 28/2014
w sprawie:

ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie w roku szkolnym 2014/2015
uczniom szkół podstawowych i gimnazjalnych pomocy w formie dofinansowania zakupu
podręczników oraz wartości udzielanej pomocy

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

4 sierpnia 2014r.

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzeniezał. nr 1

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 27/2014

Dokument: Zarządzenie 27/2014
w sprawie:

ustalenia opłat za lokale mieszkalne w budynku wielorodzinnym w miejscowości
Wierzbinek

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

30 lipca 2014r.

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 26/2014

Dokument: Zarządzenie 26/2014
w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2014

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

22 lipca 2014r.

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 25/2014

Dokument: Zarządzenie 25/2014
w sprawie:

rozliczenia zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy.

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

10 lipca 2014r.

Data wejścia w życie

Zarządzenie podlega wykonaniu przez Skarbnika Gminy i wchodzi w życie w dniu 10 lipca 2014
roku.


Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 24/2014

Dokument: Zarządzenie 24/2014
w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2014

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

10 lipca 2014r.

Data wejścia w życie

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie 

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 23/2014

Dokument: Zarządzenie 23/2014
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2014
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

8 lipca 2014r.

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 22/2014

Dokument: Zarządzenie 22/2014
w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2014

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

30 czerwca 2014r.

Data wejścia w życie

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 21/2014

Dokument: Zarządzenie 21/2014
w sprawie:

powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

20 czerwca 2014r.

Data wejścia w życie

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie 

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 20/2014

Dokument: Zarządzenie 20/2014
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2014

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

30 maja 2014r.

Data wejścia w życie

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 19/2014

Dokument: Zarządzenie 19/2014
w sprawie: określenia formy przekazywanych sprawozdań przez jednostki organizacyjne
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

21 maja 2014r.

Data wejścia w życie

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań
sporządzanych za okresy sprawozdawcze roku 2014.


Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie 

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 18/2014

Dokument: Zarządzenie 18/2014
w sprawie:

cen i opłat za korzystanie z niektórych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej stanowiących mienie samorządowe Gminy Wierzbinek

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

12 maja 2014r.

Data wejścia w życie

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie 

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 17/2014

Dokument: Zarządzenie 17/2014
w sprawie:

zmian w budżecie gminy na rok 2014

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

12 maja 2014r.

Data wejścia w życie

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie 

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 16/2014

Dokument: Zarządzenie 16/2014
w sprawie:

powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

5 maja 2014r.

Data wejścia w życie

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.


Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 15/2014

Dokument: Zarządzenie 15/2014
w sprawie:

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wierzbinek na lata 2014– 2022

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

28 kwietnia 2014r.

Data wejścia w życie

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie 

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 14/2014

Dokument: Zarządzenie 14/2014
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2014

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

23 kwietnia  2014 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie  

 

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez:  

Zarządzenie nr 13/2014

Dokument: Zarządzenie 13/2014
w sprawie: przyjęcia Regulaminu gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych Urzędu Gminy w Wierzbinku

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

14 kwietnia  2014 roku

Data wejścia w życie Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie ;

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez:  

Zarządzenie nr 12/2014

Dokument: Zarządzenie 12/2014
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2014

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

31 marca  2014 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie ;

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez:  

Zarządzenie nr 11/2014

Dokument: Zarządzenie 11/2014
w sprawie: rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za rok 2013

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

21 marca  2014 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego oraz na tablicy ogłoszeń
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie ; Załącznik 1; Załacznik 1 ; Załącznik 2 ; Załacznik 3

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez:  

Zarządzenie nr 10/2014

Dokument: Zarządzenie 10/2014
w sprawie: ustalenia terminu dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014r. w Urzędzie Gminy w zamian za święta przypadające w dni dodatkowe wolne od pracy

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

21 marca  2014 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie ;

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez:  

Zarządzenie nr 9/2014

Dokument: Zarządzenie 9/2014
w sprawie: ustalenia pełnomocnika do spraw wyborów - urzędnika wyborczego Gminy Wierzbinek

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

17 marca  2014 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie ;

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez:  

Zarządzenie nr 8/2014

Dokument: Zarządzenie 8/2014
w sprawie: powołania Komisji Konkursowej dla oceny wyników złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie na finansowanie projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Wierzbinek oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

  21lutego 2014 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie ;

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez:  

Zarządzenie nr 7/2014

Dokument: Zarządzenie 7/2014
w sprawie: powołania komisji przetargowej na sprzedaż, dzierżawę, użytkowanie, najem oraz oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych.

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

14 lutego 2014 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie ;

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: - Traci moc zarządzenie Nr 1/2010 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 04 stycznia 2010 r. roku w sprawie powołania komisji przetargowej na sprzedaż, dzierżawę, użytkowanie, najem oraz oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych.

Zarządzenie nr 6/2014

Dokument: Zarządzenie 6/2014
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2014

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

13 lutego 2014 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie ;

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 5/2014

Dokument: Zarządzenie 5/2014
w sprawie: regulaminu konkursu, określenia wzoru umowy oraz powołania komisji
konkursowej do przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2014

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

 7 lutego 2014 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie ; Załącznik nr 1

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 4/2014

Dokument: Zarządzenie 4/2014
w sprawie: ogłoszenia o konkursie ofert na organizowanie zbiórki żywności na terenie Gminy Wierzbinek

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

7 lutego 2014 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie ; Załącznik nr 1

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 3/2014

Dokument: Zarządzenie 3/2014
w sprawie: zmian w budżecie na 2014 rok

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

29  stycznia 2014 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 2/2014

Dokument: Zarządzenie 2/2014
w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu projektów na finansowanie rozwoju sportu
na terenie Gminy Wierzbinek

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

28  stycznia 2014 roku

Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia
Data utraty mocy:  
Tekst dokumentu:

Zarządzenie ; oferta

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -

Zarządzenie nr 1/2014

Dokument: Zarządzenie 1/2014
w sprawie:

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Wierzbinku.

Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji:

2 stycznia 2014r.

Data wejścia w życie

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.


Data utraty mocy: Zarządzenie
Tekst dokumentu:

 

Dokument uchyla inne dokumenty:
 
Dokument uchylony przez: -