Zarządzenia Wójta 2022

Zarządzenie Nr 84/2022

Zarządzenie Nr 84/2022 w sprawie rozbudowy stosowanego w Urzędzie Gminy w Wierzbinku jednolitego rzeczowego wykazu akt dla organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki , stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz. U Nr 14, poz. 67 ze zm.)

 

Zarządzenie Nr 83/2022

Zarządzenie Nr 83/2022 w sprawie  zmian w budżecie na rok 2022

 

Zarządzenie Nr 82/2022

Zarządzenie Nr 82/2022 w sprawie  zmian w budżecie na rok 2022

 

Zarządzenie Nr 81/2022

Zarządzenie Nr 81/2022 w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego

 

Zarządzenie Nr 80/2022

Zarządzenie Nr 80/2022 w sprawie  upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku elektrycznego i wydawania decyzji w tych sprawach

 

Zarządzenie Nr 79/2022

Zarządzenie Nr 79/2022 w sprawie udzielenia upoważnień dla Pani Karoliny Zalesińskiej – pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku

Zarządzenie Nr 78/2022

Zarządzenie Nr 78/2022 w sprawie   udzielenia upoważnienia dla Pani Justyny Kosińskiej (pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku) do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji wniosku o zakup

Zarządzenie Nr 77/2022

Zarządzenie Nr 77/2022 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 76/2022

Zarządzenie Nr 76/2022 w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2023

Zarządzenie Nr 74/2022

Zarządzenie Nr 74/2022 w sprawie  upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji wniosku o zakup

Zarządzenie Nr 73/2022

Zarządzenie Nr 73/2022 w sprawie  upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących weryfikacji wniosku o zakup

Zarządzenie Nr 72/2022

Zarządzenie Nr 72/2022 w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku do przeprowadzania wywiadu środowiskowego podczas weryfikacji wniosku o wypłatę ,,dodatku dla gospodarstw domowych”

 

Zarządzenie Nr 71/2022

Zarządzenie Nr 71/2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku do przeprowadzania wywiadu środowiskowego podczas weryfikacji wnioskuo wypłatę ,,dodatku dla gospodarstw domowych”

 

Zarządzenie Nr 70/2022

Zarządzenie Nr 70/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

 

Zarządzenie Nr 69/2022

Zarządzenie Nr 69/2022  w sprawie udzielenia upoważnień dla Pani Izabeli Pietrzak – pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku

 

 

Zarządzenie Nr 68/2022

Zarządzenie Nr 68/2022 w sprawie  udzielenia upoważnień dla Pani Joanny Tomczak – pracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku

 

Zarządzenie Nr 67/2022

Zarządzenie Nr 67/2022 w sprawie  upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń wychowawczych i wydawania decyzji w tych sprawach.

 

Zarządzenie Nr 66/2022

Zarządzenie Nr 66/2022 w sprawie  powołania rzeczoznawców do szacowania wartości rynkowej zwierząt zabitych lub poddanych ubojowi z nakazu organów Inspekcji Weterynaryjnej, zwierząt padłych w wyniku zastosowania zabiegów nakazanych przez te organy oraz zniszczonych z nakazu organu Inspekcji Weterynaryjnej produktów pochodzenia zwierzęcego, jaj wylęgowych, pasz oraz sprzętu w związku ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt

 

Zarządzenie Nr 65/2022

Zarządzenie Nr 65/2022 w sprawie  zmiany Regulaminu Pracy

Zarządzenie Nr 64/2022

Zarządzenie Nr 64/2022 w sprawie  upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku do przeprowadzania wywiadu środowiskowego podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego

 

Zarządzenie Nr 63/2022

Zarządzenie Nr 63/2022 w sprawie  upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku do przeprowadzania wywiadu środowiskowego podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego

Zarządzenie Nr 63/2022

Zarządzenie Nr 63/2022 w sprawie  upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku do przeprowadzania wywiadu środowiskowego podczas weryfikacji wniosku o wypłatę dodatku węglowego

Zarządzenie Nr 62/2022

Zarządzenie Nr 62/2022 w sprawie  wprowadzenia procedury zarządzania incydentami związanymi z bezpieczeństwem informacji i cyberbezpieczeństwem w Urzędzie Gminy w Wierzbinku

Zarządzenie Nr 61/2022

Zarządzenie Nr 61/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 60/2022

Zarządzenie Nr 60/2022 w sprawie organizacji systemu dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu na wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie Gminy Wierzbinek

Zarządzenie Nr 59/2022

Zarządzenie Nr 59/2022 w sprawie upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku dla gospodarstw domowych

Zarządzenie Nr 58/2022

Zarządzenie Nr 58/2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku dla gospodarstw domowych i do ustalania prawa do tego dodatku

Zarządzenie Nr 57/2022

Zarządzenie Nr 57/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 56/2022

Zarządzenie Nr 56/2022 w sprawie ogłoszenia naboru w formie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji gminy i kontaktów z mediami

Zarządzenie Nr 55/2022

Zarządzenie Nr 55/2022 w sprawie udzielenia upoważnień dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku

Zarządzenie Nr 54/2022

Zarządzenie Nr 54/2022 w sprawie udzielenia upoważnień dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku

 

Zarządzenie Nr 53/2022

Zarządzenie Nr 53/2022 w sprawie Procedury monitorowania efektów projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” w Gminie Wierzbinek

Zarządzenie Nr 52/2022

Zarządzenie Nr 52/2022 w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły

Zarządzenie Nr 51/2022

Zarządzenie Nr 51/2022 w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły

Zarządzenie Nr 50/2022

Zarządzenie Nr 50/2022 w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły

Zarządzenie Nr 49/2022

Zarządzenie Nr 49/2022 w sprawie wprowadzenia Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w Urzędzie Gminy w Wierzbinku

 

Zarządzenie Nr 48/2022

Zarządzenie Nr 48/2022 w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć gminy Wierzbinek oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowej instytucji utworzonej na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonania zadań publicznych za I półrocze 2022 roku

Zarządzenie Nr 47/2022

Zarządzenie Nr 47/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 46/2022

Zarządzenie Nr 46/2022 w sprawie  upoważnienia pracownika do poświadczania za zgodność z przedłożonym dokumentem dokumentów przedkładanych do akt osobowych przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie lub pracownika

Zarządzenie Nr 45/2022

Zarządzenie Nr 45/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 44/2022

Zarządzenie Nr 44/2022 w sprawie ogłoszenia naboru w formie konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku

Zarządzenie Nr 43/2022

Zarządzenie Nr 43/2022 w sprawie  upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego

Zarządzenie Nr 42/2022

Zarządzenie Nr 42/2022 w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku węglowego

Zarządzenie Nr 41/2022

Zarządzenie Nr 41/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 40/2022

Zarządzenie Nr 40/2022 w sprawie ogłoszenia naboru w formi konkursu na wolne stanowisko urzędnicze ds. promocji gminy i kontaktów z mediami

Zarządzenie Nr 39/2022

Zarządzenie Nr 39/2022 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciele mianowanego

Zarządzenie Nr 37/2022

Zarządzenie Nr 37/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 36/2022

Zarządzenie Nr 36/2022 w sprawie ustalenia wysokości Nagrody Wójta Gminy Wierzbinek oraz stypendium Wójta Gminy Wierzbinek za szczególne osiągnięcia w nauce lub za wybitne osiągnięcia jednokierunkowe

Zarządzenie Nr 35/2022

Zarządzenie Nr 35/2022 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 34/2022

Zarządzenie Nr 34/2022 w sprawie   szczegółowych zasad realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi orazzapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbinek

Program

 

Zarządzenie Nr 33/2022

Zarządzenie Nr 33/2022 w sprawie  powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie uczniom Nagrody Wójta Gminy Wierzbinek oraz Stypendium Wójta Gminy Wierzbinek.

Zarządzenie Nr 32/2022

Zarządzenie Nr 32/2022 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2022 roku w Urzędzie Gminy w Wierzbinku

Zarządzenie Nr 31/2022

Zarządzenie Nr 31/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 30/2022

Zarządzenie Nr 30/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022 

Zarządzenie Nr 29/2022

Zarządzenie Nr 29/2022 w sprawie   przyjęcia Procedury obsługi osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Wierzbinku

Załącznik do Zarządzenia nr 29/2022 z dnia 12 kwietnia 2022r. PROCEDURA OBSŁUGI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W URZĘDZIE GMINY W WIERZBINKU

 

Zarządzenie Nr 28/2022

Zarządzenie Nr 28/2022 w sprawie  zmian zasad bezpieczeństwa w warunkach epidemii COVID-19

Zarządzenie Nr 27/2022

Zarządzenie Nr 27/2022 w sprawie  zmian b budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 26/2022

Zarządzenie Nr 26/2022 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2022 

Zarządzenie Nr 25/2022

Zarządzenie Nr 25/2022 w sprawie  powołania Zespołu ds. opracowania raportu o stanie Gminy Wierzbinek za 2021 rok.

 

Zarządzenie Nr 24/2022

Zarządzenie Nr 24/2022 w sprawie  wskazania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku do realizacji zadań Gminy Wierzbinek w zakresie przyznawania świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

 

Zarządzenie Nr 23/2022

Zarządzenie Nr 23/2022 w sprawie rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za rok 2021

Zarządzenie Nr 21/2022

Zarządzenie Nr 21/2022 w sprawie  okresowego powierzenia pełnienia obowiązkówdyrektora szkoły

Zarządzenie Nr 20/2022

Zarządzenie Nr 20/2022 w sprawie   zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 19/2022

Zarządzenie Nr 19/2022 w sprawie   upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy.

Zarządzenie Nr 18/2022

Zarządzenie Nr 18/2022 w sprawie  upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy

Zarządzenie Nr 17/2022

Zarządzenie Nr 17/2022 w sprawie  rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek

Załącznik

Zarządzenie Nr 16/2022

Zarządzenie Nr 16/2022 w sprawie  okresowego powierzenia  pełnienia obowiązków dyrektora szkoły

Zarządzenie Nr 15/2022

Zarządzenie Nr 15/2022 w sprawie powołania  komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek

Załącznik 1

Załacznik 2

Zarządzenie Nr 14/2022

Zarządzenie Nr 14/2022 w sprawie przyjęcia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Wierzbinek

Załącznik 

Zarządzenie Nr 13/2022

Zarządzenie Nr 13/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 12/2022

Zarządzenie Nr 12/2022 w sprawie okresowego powierzenia pełninia obowiązków dyrektora szkoły

Zarządzenie Nr 11/2022

Zarządzenie Nr 11/2022 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechnienia kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Wierzbinek w 2022 roku

Załącznik 1

Załacznik 2

Załacznik 3

Załącznik 4

Zarządzenie Nr 10/2022

Zarządzenie Nr 10/2022 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022

Zarządzenie Nr 9/2022

Zarządzenie Nr 9/2022 w sprawie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wierzbinek

Zarządzenie Nr 8/2022

Zarządzenie Nr 8/2022 w sprawie dostosowania publikacji elektronicznych  i materiałów multimedialnych do ustawy o dostępności cyfrowej

Zarządzenie Nr 7/2022

Zarządzenie Nr 7/2022 w sprawie powołania gminnej Komisji ds. oględzin oraz szacowania szków i strat powstałych na terenie  Gminy Wierzbinek w związku z wystąpieniem w dniu 17 stycznia 2022r. niekorzystnego zjawiska atmosferycznego

Zarządzenie Nr 5/2022

Zarządzenie Nr 5/2022 w sprawie

Zarządzenie Nr 5/2022

Zarządzenie Nr 5/2022 w sprawie

Zarządzenie Nr 4/2022

Zarządzenie Nr 4/2022 w sprawie upoważnienia pracowników  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku do prowadzenia  postępowań w sprawach dodatku osłonowego i do ustalenia prawa do tego dodatku

Zarządzenie Nr 3/2022

Zarządzenie Nr 3/2022 w sprawie  upoważnienia pracownika Urzędu Gminy w Wierzbinku do obsługi systemu CEIDG

 

 

 

Zarządzenie Nr 2/2022

Zarządzenie Nr 2/2022 w sprawie  upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku do prowadzenia postępowań w sprawach dodatku osłonowego i do ustalenia prawa do tego dodatku

Zarządzenie Nr 1/2022

Zarządzenie Nr 1/2022 w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2022 roku w Urzędzie Gminy w Wierzbinku