Zarządzenia Wójta 2023

Zarządzenie Nr 0050.57.2023

Zarządzenie Nr 0050.57.2023 w sprawie  utworzenia i zasad działania punktu potwierdzającego profile zaufane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 0050.56.2023

Zarządzenie Nr 0050.56.2023 w sprawie  powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszycach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 0050.53.2023

Zarządzenie Nr 0050.53.2023 w sprawie  powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Gminnego Przedszkola w Wierzbinku ,,Żabka“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 0050.50.2023

Zarządzenie Nr 0050.50.2023 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zakrzewku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 0050.49.2023

Zarządzenie Nr 0050.49.2023 w sprawie   powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zaryniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 0050.48.2023

Zarządzenie Nr 0050.48.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 0050.46.2023

Zarządzenie Nr 0050.46.2023 w sprawie  zatwierdzenia nierozstrzygniętego konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Przedszkola w Wierzbinku „Żabka”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 0050.45.2023

Zarządzenie Nr 0050.45.2023 w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w 2023 roku w Urzędzie Gminy Wierzbinek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 0050.44.2023

Zarządzenie Nr 0050.44.2023 w sprawie  powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Wierzbinek -Inspektor - Gminny Doradca Klimatyczny

 

Załącznik do Zarządzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 0050.43.2023

Zarządzenie Nr 0050.43.2023 w sprawie  ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor - Gminny Doradca Klimatyczny

 

Załącznik do Zarządzenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 0050.42.2023

Zarządzenie Nr 0050.42.2023 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Gminnego Przedszkola w Wierzbinku „Żabka”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 0050.41.2023

Zarządzenie Nr 0050.41.2023 w sprawie  powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 0050.40.2023

Zarządzenie Nr 0050.40.2023 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 0050.39.2023

Zarządzenie Nr 0050.39.2023 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Wierzbinku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 0050.38.2023

Zarządzenie Nr 0050.38.2023 w sprawie  ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora  Gminnego Przedszkola w Wierzbinku „Żabka”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 0050.37.2023

Zarządzenie Nr 0050.37.2023 w sprawie  powołania Komisji ds. rozpatrywania i oceny wniosków o przyznanie Stypendium Wójta Gminy Wierzbinek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 0050.36.2023

Zarządzenie Nr 0050.36.2023 w sprawie  zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Zaryniu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 0050.35.2023

Zarządzenie Nr 0050.35.2023 w sprawie  zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zakrzewku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 0050.34.2023

Zarządzenie Nr 0050.34.2023 w sprawie  zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszycach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 0050.33.2023

Zarządzenie Nr 0050.33.2023 w sprawie  sprzedaży pojazdu Volkswagen Caravelle Euro Van

 

 

Wycena

 

 

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 0050.32.2023

Zarządzenie Nr 0050.32.2023 w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Gminy Wierzbinek do przeprowadzenia oględzin nieruchomości w związku z postępowaniem w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości

 

 

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 0050.31.2023

Zarządzenie Nr 0050.31.2023 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2023

 

 

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 0050.30.2023

Zarządzenie Nr 0050.30.2023 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej w Zaryniu

 

 

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 0050.29.2023

Zarządzenie Nr 0050.29.2023 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Zakrzewku

 

 

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 0050.28.2023

Zarządzenie Nr 0050.28.2023 w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszycach

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 0050.27.2023

Zarządzenie Nr 0050.27.2023 w sprawie przedstawienia Raportu o stanie Gminy Wierzbinek za rok 2022

 

Raportu o stanie Gminy Wierzbinek za rok 2022

 

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 0050.25.2023

Zarządzenie Nr 0050.25.2023 w sprawie  zaopiniowania projektu Regulaminu Organizacyjnego instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku.

 

 

 

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 0050.23.2023

Zarządzenie Nr 0050.23.2023 w sprawie  ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły

 

Podstawowej w Zaryniu

 

 

Załącznik do zarządzenia - ogłoszenie o konkursie

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 0050.22.2023

Zarządzenie Nr 0050.22.2023 w sprawie  ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły

 

Podstawowejim. Marii Konopnickiej w Zakrzewku

 

 

Załącznik do zarządzenia - ogłoszenie o konkursie

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 0050.21.2023

Zarządzenie Nr 0050.21.2023 w sprawie  ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły

 

Podstawowejim. Jana Pawła II w Boguszycach

 

Załącznik do zarządzenia - ogłoszenie o konkursie

 

 

 

 


Zarządzenie Nr 0050.20.2023

Zarządzenie Nr 0050.20.2023 w sprawie szczegółowych zasad realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbinek

 


Zarządzenie Nr 0050.19.2023

Zarządzenie Nr 0050.19.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023


Zarządzenie Nr 0050.18.2023

Zarządzenie Nr 0050.18.2023 w sprawie zasad przydzielania pracownikom Urzędu Gminy w Wierzbinku środków ochrony indywidualnej, higieny osobistej oraz odzieży i obuwia roboczego


Zarządzenie Nr 0050.17.2023

Zarządzenie Nr 0050.17.2023 w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania raportu o stanie Gminy Wierzbinek za 2022 rok.


Zarządzenie Nr 0050.16.2023

Zarządzenie Nr 0050.16.2023 w sprawie udzielenia upoważnień dla Pani Joanny Marty Racinowskiejpracownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku


Zarządzenie Nr 0050.15.2023

Zarządzenie Nr 0050.15.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023


Zarządzenie Nr 0050.14.2023

Zarządzenie Nr 0050.14.2023 w sprawie przyjęcia procedur audytu wewnętrznego


Załącznik nr 1 - KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

Zarządzenie Nr 0050.13.2023

Zarządzenie Nr 0050.13.2023 w sprawie  rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za rok 2022

Zarządzenie Nr 0050.11.2023

Zarządzenie Nr 0050.11.2023 w sprawie powołania komisji ds. likwidacji dokumentów aplikacyjnych

Zarządzenie Nr 0050.12.2023

Zarządzenie Nr 0050.12.2023 w sprawie  zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 0050.10.2023

Zarządzenie Nr 0050.10.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 0050.9.2023

Zarządzenie Nr 0050.9.2023 w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2023 roku

Załącznik Nr 1

Zarządzenie Nr 0050.8.2023

Zarządzenie Nr 0050.8.2023 w sprawie  zmiany Zarządzenia Nr 0050.7.2023 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 17 lutego 2023 r. dotyczącego powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2023 roku

Zarządzenie Nr 0050.7.2023

Zarządzenie Nr 0050.7.2023 w sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2023 roku

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Zarządzenie Nr 0050.6.2023

Zarządzenie Nr 0050.6.2023 w sprawie okresowego powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora szkoły

 

 

Zarządzenie Nr 0050.5.2023

Zarządzenie Nr 0050.5.2023 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023

Zarządzenie Nr 0050.4.2023

Zarządzenie Nr 0050.4.2023 w sprawie  ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w  zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek  w 2023 roku

Załącznik nr 1 - ogłoszenie

Załącznik nr 2 - wzór oferty

Załącznik nr 3 - wzór umowy

Załącznik nr 4 - wzór sprawozdania

 

Zarządzenie Nr 0050.3.2023

Zarządzenie Nr 0050.3.2023 w sprawie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach  podstawowych prowadzonych przez Gminę Wierzbinek na rok szkolny  2023/2024

 

Zarządzenie Nr 0050.2.2023

Zarządzenie Nr 0050.2.2023 w sprawie rozliczenia zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych niebędących własnością pracodawcy

 

 

Zarządzenie Nr 0050.1.2023

Zarządzenie Nr 0050.1.2023 w sprawie  upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT