Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Nowy okres zasiłkowy


Zbliża się nowy okres zasiłkowy!


Od 1 lipca 2020r. rusza nabór wniosków o ustalenie prawa do:

 • zasiłku rodzinnego z dodatkami;

 • świadczenia dobry start (300 złotych jednorazowego wsparcia co roku dla uczniów rozpoczynających rok szkolny bez względu na dochód rodziny).

 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego.


z zastrzeżeniem, że w lipcu można składać wnioski wyłącznie w formie elektronicznej (tj. złożone za pośrednictwem bankowości elektronicznej, systemu Emp@tia, PUE ZUS oraz profilu zaufanego ePuap), zaś nabór wniosków drogą tradycyjną (w formie papierowej) rusza od 1 sierpnia.


Obecny okres świadczeniowy odnośnie świadczenia wychowawczego (500+) trwa od 1 października 2019r. do 31 maja 2021r. i tak też mają Państwo przyznane 500+. Składanie wniosków o kontynuację tego świadczenia nastąpi dopiero w 2021 roku.

W stosunku do dotychczasowych przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nastąpiły zmiany związane z pandemią COVID-19. Zgodnie z art. 15oa ustawy z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiegniem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) obniżenie wynagrodzenia lub dochodu z prowadzenia własnej firmy będące wynikiem pandemii jest traktowane jako utrata dochodu i może przełożyć się na korzystniejsze wyliczenie dochodu rodziny. Ustawą z dnia 19 czerwca 2020r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 powołano nową formę wsparcia dla osób, które po 15 marca utraciły pracę (będzie wypłacana od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020r. w wysokości 1400 zł). Uzyskanie i utrata tego dodatku będą traktowane jako uzyskanie i utrata dochodu na gruncie wymienionych tu obu ustaw.

W ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wprowadzono też inne ważne zmiany – podniesiono próg dochodowy uprawniający do świadczenia do kwoty 900 zł oraz wprowadzono mechanizm „złotówka za złotówkę”, który znacie Państwo z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Polega on na tym, że przekroczenie progu dochodowego nie oznacza automatycznie wydania decyzji odmownej, ale świadczenie może być przyznane w pomniejszonej kwocie – im większe przekroczenie progu, tym mniejsze świadczenie przyznane. Minimalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę” wynosić będzie 100 zł.

W związku z epidemią przyjmowane będą tylko wypełnione i kompletne wnioski. Prosimy o staranne wypełnienie wniosku w domu, dołączenie kserokopii wymaganych dokumentów, co pozwoli to na szybsze załatwienie sprawy i ograniczenie wizyt w urzędzie.

Prosimy o przychodzenie pojedynczo oraz o zachowanie zasad bezpieczeństwa (zasłonięcie ust i nosa np. maseczką).

DOBRY START

DOBRY START - to 300 złotych jednorazowego wsparcia co roku dla wszystkich uczniów   rozpoczynających rok szkolny bez względu na dochód rodziny.

Nowy okres zasiłkowy dla świadczeń rodzinnych i 500+

 

Od sierpnia przyjmujemy wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz 500+ na nowy okres zasiłkowy.W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 30 października tego roku.


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.


W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na dany okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia wychowawczego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.


Wszystkie wnioski są dostępne w GOPS.

 

DOBRY START

DOBRY START - to 300 złotych jednorazowego wsparcia co roku dla wszystkich uczniów   rozpoczynających rok szkolny bez względu na dochód rodziny.

PODPROGRAM 2016 – efekty

PODPROGRAM 2016 – efekty

W ramach POPŻ Podprogram 2016, który był realizowany w okresie sierpień 2016 - czerwiec 2017 współpracowaliśmy z Bankiem Żywności z Konina. ,
Program był skierowany do osób potrzebujących, o niskich dochodach do których trafiły takie produkty jak makaron jajeczny 5 kg,  ryż biały 5 kg, herbatniki 2 kg, mleko UHT 9 l, ser podpuszczkowy dojrzewający 2,4 kg, groszek z marchewką 3,20 kg, fasola biała 3,20 kg, koncentrat pomidorowy 1,28 kg, powidła śliwkowe 1,20 kg, gulasz wieprzowy z warzywami 4,25 kg, filet z makreli w oleju 1,36 kg, szynka drobiowa 2,70 kg, szynka wieprzowa 0,3 kg, pasztet wieprzowy 0,16 kg, cukier biały 4 kg, olej rzepakowy 4 l.
Za naszym pośrednictwem pomoc żywnościowa trafiła do 715 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Wydaliśmy osobom potrzebującym:
34,335 ton żywności;
4020 paczek żywnościowych;
 0 posiłków;
W ramach Podprogramu 2016 nasi podopieczni korzystający z pomocy żywnościowej uczestniczyli w działaniach towarzyszących. W ramach tych działań uczestniczyliśmy  łącznie w 4 warsztatach edukacyjnych, w których wzięło udział 86 osób
Rodzaje warsztatów:
Ekonomiczne - ….. spotkań dla  …… uczestników
Żywieniowe - 4  spotkania dla 86 uczestników
Kulinarne - 4 spotkania dla 86 uczestników
Niemarnowanie żywności - 4 spotkania dla 86 uczestników

Rodzina 500 plus

Kto otrzyma świadczenie wychowawcze?

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

 

Czy każda rodzina otrzyma wsparcie?

Świadczenie mają szansę otrzymać zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

 

Jak załatwić formalności?

Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać raz do roku. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając  do wniosku odpowiednie dokumenty i oświadczenia. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne. Jednocześnie gmina sama będzie pozyskiwała podstawowe dane o dochodach (zaświadczenie urzędu skarbowego o dochodach, wysokość składki zdrowotnej), więc nie trzeba będzie już dołączać tych informacji. Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane przede wszystkim przelewem na konto.

 

Kiedy będzie można składać wnioski?

Pierwsze wnioski można składać w terminie 3 miesięcy, tj. od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia - pozwoli to uniknąć kolejek w pierwszych dniach i tygodniach kwietnia oraz polepszy płynność wypłat. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie  do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku, kiedy program wejdzie w życie.

 

Ile będzie można dostać?

Rodzina z dwojgiem dzieci spełniająca kryterium dochodowe otrzyma miesięcznie 1000 zł. Jeśli jej dochody na osobę są wyższe niż 800/1.200 zł netto, otrzyma 500 zł miesięcznie, aż do ukończenia przez dziecko 18 r.ż. Świadczenie nie jest opodatkowane - rodzice otrzymają 500 zł, od których nie będą musieli odprowadzać podatku ani żadnych składek.

 

500 plus a inne świadczenia dla rodzin?

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych.

 

Rodzina 500 plus w UE

Świadczenia wychowawczego dotyczą przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. To znaczy, że w przypadku pobierania świadczenia, fakt wyjazdu członka rodziny poza granice kraju należy niezwłocznie zgłosić do biura wypłacającego świadczenie. Jeżeli członek rodziny przebywa w innym państwie, właściwym organem do rozpatrzenia wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego będzie marszałek województwa (tak jak to funkcjonuje w systemie świadczeń rodzinnych).

Karta Dużej Rodziny - uprawnia do ulg i zniżek

Karta Dużej Rodziny - uprawnia do ulg i zniżek

Od dzisiaj tj. od 16 czerwca 2014r. w całej Polsce rodziny z minimum trójką dzieci mogą składać wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny.


W gminie Wierzbinek wnioski można składać od 16 czerwca 2014r. w siedzibie GOPS w pokoju nr 112 okazując dokumenty potwierdzające wielodzietność.

Karta wydawana będzie bez żadnych opłat i bez względu na osiągane w rodzinie dochody.

Dokument będzie opatrzony imieniem i nazwiskiem posiadacza, informacją o liczbie dzieci w rodzinie. Każda karta będzie miała swój numer, termin ważności oraz logo programu i hologram.


Wnioski składa się w gminie właściwej dla miejsca zamieszkania. Imienne karty z numerem PESEL wydawane są każdemu członkowi rodziny.


Karta Dużej Rodziny daje prawo do zniżek w obiektach sportowych, muzeach, tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, czy przejazdy komunikacją publiczną.


 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Wierzbinek


I N F O R M A C J A

dla opiekunów osób niepełnosprawnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbinku informuje, iż na podst. art. 8 ustawy z dnia 04 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (opublikowanej w dniu 30 kwietnia 2014r. Dz.U.z 2014r. poz.567 ) osoby, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r, w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, mają w ciągu 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy(tj. do 15 września 2014r.), możliwość złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548 oraz z 2013 r. poz. 1557) z dniem 1 lipca 2013 r.

Zasiłek dla opiekuna przysługuje:

1) za okresy od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy, w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.2)) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.;

2) od dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:

1) osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub

2) na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna.


W przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2013 r. poz. 1403, 1623 i 1650) świadczenie to przysługuje odpowiednio:

1) rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;

2) małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym, o których mowa wyżej, potwierdza się stosownym oświadczeniem złożonym pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”


Szczegółowych informacji, odnośnie powyższych świadczeń, można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzbinku od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie pod nr 63 2611201.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Wierzbinek


Ośrodek prowadzi archiwumklientów pomocy społecznej i udzielanych świadczeń socjalnych udostępnianych na wniosek zainteresowanych instytucji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

Godziny pracy Ośrodka Pomocy Społecznej:

·       Od poniedziałku do piątku

od godz. 7.30 do godz. 15.30

·        Wypłata świadczeń odbywa się w kasie ośrodka

zgodnie z informacjami zamieszczonymi w decyzjach

·        Kasa czynna w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej

Od poniedziałku do piątku od godz. 9.00 do godz. 15.00

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wierzbinek 110

62-619 Sadlno

tel/fax (063) 2611201

e- mali: gops.wierzbinek@gmail.com

 

 

Kierownik

- Arkadiusz Mroczkowski

 

Pracownicy realizujący świadczenia pomocy społecznej:

 

- pracownicy socjalni: Ewa Lewandowska

                              Maria Mila

                              Elżbieta Terlikowska

 

- główna księgowa : Małgorzata Pikowska

 

- kasjer/pracownik socjalny: Małgorzata Harendziak

 

- opiekunki domowe: Halina Bartłomiejus

                            Władysława Kolasa

                            Krystyna Zielińska

                            Marzena Łukasiewicz

                            Teresa Kaliszewska

 

Pracownicy realizujący świadczenia rodzinne:

 

- referent: Joanna Racinowska

- starszy referent: Joanna Kubacka

 

Pracownicy realizujący fundusz alimentacyjny:

 

- starszy referent: Ewa Lewandowska

Pracownicy realizujący dodatki mieszkaniowe:

 

- starszy referent: Joanna Kubacka

 

Asystent rodziny - Patycja Ojrzanowska

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Wierzbinek jest gminną jednostką organizacyjną Gminy Wierzbinek, utworzoną w celu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Cele i zadania pomocy społecznej

Celem Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Wierzbinek jest umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości – poprzez wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb, i umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Udzielana pomoc powinna w miarę możliwości doprowadzić do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • Ubóstwa

 • Sieroctwa

 • Bezdomności

 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

 • bezrobocia

 • niepełnosprawności

 • długotrwałej choroby

 • przemocy w rodzinie bezradności w sprawach opiekuńczo wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietności,

 • alkoholizmu lub narkomanii

 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego

 • klęski żywiołowej lub ekologicznej

 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej

 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo- wychowawcze.

 

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza:

 • na osobę samotnie gospodarującą----------------542 zł.

 • na osobę w rodzinie -------------------------------456 zł

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z okoliczności wyżej wymienionych.

 

Zadania pomocy społecznej realizowane przez GOPS:

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i celowych specjalnych

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych

 • przyznawanie pomocy rzeczowej

 • inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb

 • udzielanie schronienia i posiłków

 • świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania

 • udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego-

 • praca socjalna

 • sprawienie pogrzebu

 • kierowanie osób wymagających opieki do Domu Pomocy Społecznej.

 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych,

 • opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne osób korzystających z określonych świadczeń zawartych w ustawie o pomocy społecznej

 • zadania wynikające z rządowych programów pomocy społecznej, bądź innych ustaw mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu odpowiednich środków.

Zasady udzielania pomocy

Pomoc udzielana jest na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby , za zgodą osoby zainteresowanej , lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna może być udzielana z urzędu.

 

Wymagane dokumenty

 1. wniosek

 2. zaświadczenia o dochodach wszystkich osób wspólnie zamieszkujących i prowadzących wspólne gospodarstwo domowe z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

 3. zaświadczenie o stanie zdrowia

 4. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

 5. zaświadczenie z UG o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych

 6. zaświadczenie z gimnazjum, szkoły zawodowej, średniej lub wyższej o pobieraniu nauki oraz otrzymywanych świadczeniach pieniężnych tj: stypendium oraz wynagrodzenia za praktyczną naukę zawodu.

 

Sposób załatwienia

    1. Przeprowadzenie przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania w terminie 14 dni, w sprawach nie cierpiących zwłoki w ciągu 2 dni.

    2. Decyzje w sprawach świadczeń pomocy społecznej wydawane są w formie pisemnej w terminie jednego miesiąca od daty złożenia dokumentów.

    3. Od decyzji służy odwołanie za pośrednictwem Kierownika OPS do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie.

 

Kierowanie do Domów Pomocy Społecznej.

Dokumenty:

 • podanie o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na pobyt i odpłatność w Domu Pomocy Społecznej

 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

 • decyzja z ZUS lub KRUS dot. otrzymywanego świadczenia-zaświadczenie lekarskie

 • wywiad środowiskowy

Decyzje w sprawach umieszczenia w Domu Pomocy Społecznej wydaje Starosta Powiatu.

 

Rodzaje świadczeń

Pomoc społeczna przewiduje następujące świadczenia pieniężne:

 

 • zasiłek stały,

 • zasiłek okresowy,

 • zasiłek celowy,

 • specjalny zasiłek celowy,

 • zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

 • świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców;

 

 

Zasiłek stały

 

Jest to świadczenie obligatoryjne (obowiązkowe) przysługujące na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowi uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529 zł miesięcznie;

w przypadku osoby w rodzinie - różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

Kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. 

 

Zasiłek okresowy

 

Świadczenie przysługuje na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej i adresowane jest do osób i rodzin bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Zasiłek okresowy ustala się:

w przypadku osoby samotnie gospodarującej - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;

w przypadku rodziny - do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

 

Kwota tak ustalonego zasiłku okresowego nie może być niższa niż 50 % różnicy między:

kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;

kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.

   

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł. Okres, na jaki przyznane zostanie to świadczenie, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. Wypłata zasiłku jest zadaniem własnym gminy, dotowanym z budżetu państwa przez najbliższe 3 lata.

 

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku (art. 41 ustawy o pomocy społecznej).

 

 

Zasiłek celowy

 

Jest to świadczenie fakultatywne przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

 

Osobom bezdomnym i innym osobom nie posiadającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń zdrowotnych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

 

Zasiłek celowy może być przyznany również w formie biletu kredytowanego.

 

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego

 

Jest to świadczenie przysługujące na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

 

Zasiłek celowy na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną

 

Jest to świadczenie przysługujące na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej. W takim przypadku może być przyznany niezależnie od dochodu i może nie podlegać zwrotowi.

 

Specjalny zasiłek celowy

 

Jest świadczeniem przysługującym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

 

Zasiłek celowy na zasadach zwrotu

 

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku (art. 41 ustawy o pomocy społecznej).

Pomoc społeczna przewiduje następujące świadczenia niepieniężne:

 

Pomoc w postaci schronienia, posiłku, odzieży

 

Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym.

 

Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach dających schronienie (np. ośrodki interwencji kryzysowej, hostele).

 

Pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przyznawana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

 

 

Sprawienie pogrzebu

 

Pomoc społeczna obejmuje również obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

 

 

Poradnictwo i pomoc instytucjonalna

 

Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje osobom i rodzinom pomoc w formie pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego w szczególności prawnego, psychologicznego, pedagogicznego. Pracownicy socjalni udzielają również pomocy w załatwianiu spraw urzędowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem. W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, pracownicy socjalni czynią starania o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej tj. placówce pobytu stałego zapewniającej całodobową opiekę.

 

Niezależnie od kryterium dochodowego osobom i rodzinom udzielana jest pomoc w postaci pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, w szczególności prawnego i psychologicznego. Są to świadczenia fakultatywne.

 

Jeżeli wymaga tego indywidualna sytuacja, osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych (art. 50 ustawy o pomocy społecznej).

 

W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez rodzinę i gminę osoba wymagająca opieki całodobowej może ubiegać się o skierowanie do domu pomocy społecznej (art. 54 ustawy o pomocy społecznej).

 

W ramach systemu pomocy społecznej funkcjonują także placówki zapewniające środowiskową opiekę półstacjonarną. Są to ośrodki wsparcia, które zapewniają całodzienny pobyt, posiłki, podstawowe świadczenia opiekuńcze, rekreacyjno – kulturalne, edukacyjne, rehabilitacyjne.DODATEK MIESZKANIOWY

 

Dodatek mieszkaniowy

 • przysługuje osobom posiadającym tytuł prawny do lokalu;

 • przysługuje następującym osobom: najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność, i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych, innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki, związane z jego zajmowaniem, osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

 • przysługuje osobom spełniającym kryterium dochodowe (dla gospodarstw jednoosobowych dochód nie może przekraczać 175% kwoty najniższej emerytury natomiast dla gospodarstw wieloosobowych 125% kwoty najniższej emerytury);

 • przysługuje osobom zamieszkującym lokal mieszkalny spełniający kryterium metrażowe, odpowiednio:

  1. norma dla 1 osoby - 35 m kw.

  2. norma dla 2 osób - 40 m kw.

  3. norma dla 3 osób - 45 m kw.

  4. norma dla 4 osób - 55 m kw.

  5. norma dla 5 osób - 65 m kw.

  6. norma dla 6 osób - 70 m kw.

  7. w razie zamieszkiwania większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną zwiększa się o 5 m kw.

Ponadto jeżeli w lokalu zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju, normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m kw.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% lub 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Nie przyznaje się dodatku mieszkaniowego, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 2% kwoty najniższej emerytury.

Wymagane dokumenty

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

 1. wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego;

 2. deklaracja o wysokości dochodów wnioskodawcy i wszystkich członków gospodarstwa domowego;

 3. zaświadczenia potwierdzające osiągnięte dochody zgodnie z wypełnioną deklaracją dochodową;

 4. druk oświadczenia wnioskodawcy ubiegającego się o przyznanie dodatku mieszkaniowego;

 5. informacja zarządcy dotycząca struktury lokalu i wydatków za mieszkanie z miesiąca złożenia wniosku.

Zarządca budynku zobowiązany jest do:

 1. podania aktualnego numeru konta bankowego;

 2. podania informacji o stanie zadłużenia czynszowego;

 3. wypełnienia druku "Informacja zarządcy" dotycząca struktury lokalu i wydatków za mieszkanie z miesiąca złożenia wniosku;

Ponadto do wniosku należy dołączyć:

 1. dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (oryginał+ksero) np. wypis z księgi wieczystej lub akt notarialny, umowa najmu, decyzja o przydziale, spółdzielcze prawo do lokalu, umowa podnajmu, umowa użyczenia, orzeczenie sądowe o prawie do lokalu lub lokalu socjalnego lub zamiennego;

 2. jeżeli zajmowany lokal mieszkalny nie jest wyposażony w instalację centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu przewodowego należy dostarczyć rachunek za energię elektryczną za ostatni miesiąc rozliczeniowy;

 3. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym z trzech pełnych miesięcy kalendarzowych, poprzedzających datę złożenia wniosku, np.:

 • zaświadczenie zakładu pracy o dochodach;

 • emerytura/renta - decyzja ZUS oraz odcinki z 3 miesięcy lub zaświadczenie z ZUS;

 • alimenty - wyrok sądu i zaświadczenie od komornika lub oświadczenie w przypadku otrzymywania alimentów dobrowolnych;

 • uczniowie/studenci - zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o wysokości uzyskanych stypendiów lub świadczeń z tytułu praktyk zawodowych;

 • zaświadczenie określające rodzaj i wysokość uzyskanych świadczeń z GOPS;

 • PUP - zaświadczenie o wysokości wypłaconych świadczeń lub ich braku z uwzględnieniem odprowadzanej składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego GOPS ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Miejsce złożenia dokumentów

Pełnej informacji na temat zasad przyznawania i wypłacania dodatków mieszkaniowych, a także druki wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego można uzyskać w  GOPS Wierzbinek w godzinach:

 • Poniedziałek - Piątek: od 7:30 do 15:30

Informacje udzielane są drogą telefoniczną pod numerem telefonu 63 2611201.

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.).

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1817 z późn. zm.).

 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 grudnia 2001r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dz. U. z 2001 r. Nr 156, poz. 1828).

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do dodatku mieszkaniowego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem GOPS Wierzbinek.Świadczenia rodzinne

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 664,00 zł.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 1. 77 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;

 2. 106 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia;

 3. 115 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 • urodzenia dziecka w kwocie 1 000 zł jednorazowo;

 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie 400 zł miesięcznie;

 • samotnego wychowywania dziecka w kwocie 170 zł miesięcznie a w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę dodatku zwiększa się o 80,00 zł;

 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej w kwocie 80 zł miesięcznie;

 • kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w kwocie 60 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia oraz 80 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia;

 • rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 100 zł jednorazowo;

 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania w kwocie 50 zł w przypadku dojazdu oraz w kwocie 90 zł w przypadku zamieszkania w miejscowości, w której znajduje się szkoła.

 

Do wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego należy dołączyć:

 • Dokument potwierdzający tożsamość.

 • Skrócony lub zupełny odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka.

 • Zaświadczenia z urzędu skarbowego o dochodach rodziców lub opiekunów faktycznych dziecka za rok poprzedzający okres zasiłkowy, oraz każdego pełnoletniego członka rodziny do 25 roku życia. (Jest możliwość złożenia oświadczenia zamiast zaświadczenia urzędu skarbowego, zwłaszcza w przypadku, gdy podatnik nie osiągnął dochodu. Formularz oświadczenia jest dostępny w GOPS. Jeżeli podatnik uzyskał dochód najbezpieczniej postarać się o zaświadczenie.)

 • Oświadczenia pełnoletnich członków rodziny o dochodzie za rok poprzedzający okres zasiłkowy osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym (formularz oświadczenia jest dostępny w GOPS).

 • Zaświadczenia pełnoletnich członków rodziny o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za rok poprzedzający okres zasiłkowy. (Jest możliwość złożenia oświadczenia, zwłaszcza w przypadku, gdy podatnik nie osiągnął dochodu - formularz oświadczenia dostępny w GOPS. Jeżeli podatnik uzyskał dochód najbezpieczniej postarać się o zaświadczenie od pracodawcy lub ZUS.)

 • Oświadczenia pełnoletnich członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu osiągniętym za rok poprzedzający okres zasiłkowy. (Formularz oświadczenia jest dostępny w GOPS.)

 • Nakaz płatniczy podatku rolnego lub zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego w roku poprzedzającym okres zasiłkowy, wyrażonej w ha przeliczeniowych.

 • Kwotę stypendiów pobieranych przez uczące się dzieci w roku poprzedzającym okres zasiłkowy.

 • Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki w przypadku, gdy dziecko uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej.

 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka.

 • W przypadku utraty dochodu dokumenty potwierdzające utratę dochodu, np. świadectwo pracy, historia bezrobotnego, decyzja o wyrejestrowaniu pozarolniczej działalności gospodarczej, PIT-11 za rok poprzedzający okres zasiłkowy.

 • W przypadku uzyskania dochodu dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu oraz jego wysokość, np. umowa o pracę, decyzja o zarejestrowaniu pozarolniczej działalności gospodarczej, decyzja o przyznaniu renty, emerytury, zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o wysokości dochodu netto z miesiąca następującego po miesiącu uzyskania dochodu.

 • Wyrok sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej.

 • Odpis prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację.

 • W przypadku wnioskodawców lub ich małżonków zameldowanych w innej gminie - zaświadczenie z tejże gminy o nie ubieganiu się o świadczenia rodzinne.

 • Numer konta, na które mają być przelewane przyznane świadczenia.W przypadku gdy osoba ubiega się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego składa wniosek o zasiłek rodzinny do którego dodatkowo dołącza:

 • Zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego z zaznaczeniem okresu, na jaki urlop wychowawczy został udzielony oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio prze uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego. (Jest możliwość złożenia oświadczenia.)

 • Zaświadczenie organu emerytalno-rentowego, że osoba ubiegająca się jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych - jeżeli osoba podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. (Jest możliwość złożenia oświadczenia, przy czym wtedy należy dołączyć imienny raport miesięczny osoby ubezpieczonej potwierdzający odprowadzanie składek z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku.)Osoba, która ubiega się o dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania składa wniosek o zasiłek rodzinny do którego dołącza:

 • Zaświadczenie szkoły w przypadku nauki dziecka w szkole ponadgimnazjalnej. (Jest możliwość złożenia oświadczenia.)

 • Zaświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania (np. w bursie, w internacie). (Jest możliwość złożenia oświadczenia.) 

 

Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego. Jest to świadczenie niezależne od dochodów rodziny, wypłacane w kwocie 153 zł miesięcznie. Do wniosku należy dołączyć:

 • Dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy.

 • Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności lub orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Jeżeli wnioskodawca ukończył 75. rok życia orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie jest wymagane.Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje niepracującemu opiekunowi za opiekę nad niepełnosprawnym krewnym (krewni w linii prostej oraz rodzeństwo). Dotyczy sytuacji opieki nad chorym, u którego niepełnosprawność powstała nie później, niż do ukończenia 18. roku życia lub w trakcie nauki do ukończenia 25. roku życia. Kwota świadczenia wynosi obecnie 1200 zł miesięcznie zaś od stycznia 2016 będzie wynosić 1300 zł miesięcznie. Jest niezależne od dochodów rodziny. Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

 • Dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy oraz tożsamość osoby wymagającej opieki.

 • Orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności ze wskazaniami: koniczność stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczność stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

 • Dokument stwierdzający pokrewieństwo pomiędzy opiekunem a osobą chorą (np. akt urodzenia dziecka).

 • Dokument potwierdzający podleganie ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu lub oświadczenie o braku obowiązku ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i zdrowotnego.

W przypadku, gdy o świadczenie pielęgnacyjne ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników bądź domownicy, świadczenia te przysługują odpowiednio:

 1. rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;

 2. małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.Specjalny zasiłek opiekuńczy tak samo, jak w przypadku świadczenia pielęgnacyjnego, przysługuje niepracującemu opiekunowi za opiekę nad niepełnosprawnym krewnym (krewni w linii prostej i rodzeństwo) oraz małżonkom. Odnosi się do sytuacji opieki nad chorym, u którego niepełnosprawność powstała po ukończeniu 18. roku życia lub w trakcie nauki po ukończeniu 25. roku życia. Kwota świadczenia wynosi 520 zł miesięcznie. Jest to świadczenie uzależnione od dochodów - przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 664 zł. Do wniosku należy dołączyć:

 • Dokumenty wymienione dla świadczenia pielęgnacyjnego.

 • Dokumenty potwierdzające dochody rodziny opiekuna oraz rodziny osoby wymagającej opieki - wymienione dla zasiłku rodzinnego.

Posiadanie gospodarstwa rolnego nie jest przeszkodą dla otrzymania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (patrz: świadczenie pielęgnacyjne).Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka „becikowe" jest świadczeniem uzależnionym od dochodów rodziny - przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1 922 zł. Kwota świadczenia to 1 000 zł jednorazowo. Do wniosku należy dołączyć:

 • Dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy.

 • Skrócony lub zupełny odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka.

 • Zaświadczenie lekarza lub położnej o pozostawaniu ciężarnej pod opieką medyczną.

 • Dokumenty określające dochód rodziny - takie jak w przypadku ubiegania się o zasiłek rodzinny.Może zaistnieć konieczność dołączenia dodatkowych dokumentów nie wymienionych powyżej.

 

Statut

 

UCHWAŁA NR XLIII/291//10

Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 września 2010r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku

    Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz.728 ze zm.) w związku z art. 20 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Gminy Wierzbinek uchwala co następuje:

§ 1

Zmienić Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku w ten sposób, że:

 1. W §2 dodaje się pkt. „j" w brzmieniu:

„j" - ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U.Nr 71 poz. 734 ze zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych,

 1. W §4 w ust. 1 dodaje się słowa:

- „ zadań w zakresie dodatków mieszkaniowych",

 1. w § 4 w ust. 3 po słowach „świadczeń rodzinnych" dodaje się słowa „dodatków mieszkaniowych",

 2. § 6 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych i funduszu alimentacyjnego realizuje wieloosobowe stanowisko ds. świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych i funduszu alimentacyjnego"


                                                         § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 października 2010r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Wierzbinku.

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

/Jacek Musiał/ 

Uchwała nr XXVI/166/09

Rady Gminy Wierzbinek

Z dnia 12 marca 2009r.


w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

W WierzbinkuNa podstawie art. 40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 roku Nr 142, poz 1591 ze zm.), art. 110 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U z 2008r. Nr 115, poz 728) w związku z art. 20 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz 2104 ze zm.)


Rada Gminy Wierzbinek uchwala Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku:


§ 1

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbinku, zwany dalej GOPS, jest jednostką organizacyjną Gminy Wierzbinek działającą jako jednostka budżetowa.

§ 2

GOPS działa w szczególności o przepisy:

a/ ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tj. Dz.U z 2008r. Nr 115, poz. 728 ) oraz wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych;

b/ ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U.Nr 142 z 2001r. poz 1591 ze. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;

c/ ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.Nr 139, poz. 992 z 2006r.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;

d/ ustawy z dnia 07 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U.Nr 192, poz 1378 ze zm) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;

e/ ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U z 2009 roku Nr 223, poz 1458 ze. zm. ) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych;

f/ ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz.U z 2000 roku Nr 98 z 1980r, poz 1071 ze zm.);

g/ ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz.2104; ze zm.);

h/ ustawy z dnia 23 stycznia 2003r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia (D.U. Nr 45 poz. 391 ze zm);

i/ ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz.U. Nr 137 poz. 887 ze zm).

§ 3

1. Siedziba GOPS mieści się w Wierzbinku.

2. Obszar działania Ośrodka obejmuje teren Gminy Wierzbinek.

§ 4

1. Przedmiotem działalności GOPS jest wykonywanie:

- zadań własnych Gminy z zakresu pomocy społecznej,

- zadań zleconych Gminie z zakresu pomocy społecznej,

- programów z zakresu pomocy społecznej,

- świadczeń rodzinnych,

- świadczeń z funduszu alimentacyjnego..

2. W zakresie postępowania administracyjnego, prowadzonego w związku z realizowanymi zadaniami z zakresu pomocy społecznej, GOPS działa jako organ I instancji.

3. Decyzje w sprawach świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i świadczeń funduszu alimentacyjnego wydaje Kierownik GOPS na podstawie pisemnego upoważnienia Wójta Gminy.

§ 5

1. GOPS kieruje i reprezentuje na zewnątrz Kierownik, zatrudniany i zwalniany każdorazowo

przez Wójta Gminy.

2. Kierownik GOPS corocznie składa Radzie Gminy sprawozdanie z działalności GOPS oraz

przedstawia zakres istniejących potrzeb.

3. Kierownik GOPS gospodaruje funduszami i składnikami majątku pozostającymi w

dyspozycji GOPS.

4. GOPS jest pracodawcą dla zatrudnionych w nim pracowników.

§ 6

1. GOPS zatrudnia:

- kierownika,

- pracowników socjalnych,

- księgowego,

- kasjera,

- pracowników administracyjno- biurowych.

- pracowników usługowych,

- innych pracowników w zależności od potrzeb.

2. Zadania z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego realizuje wieloosobowe

stanowisko ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

3. Obowiązki poszczególnych pracowników regulują zakresy czynności opracowane przez

Kierownika GOPS.

§ 7

1.Kierownik GOPS prowadzi i koordynuje na terenie Gminy współpracę z jednostkami

publicznymi, kościołami, związkami wyznaniowymi, stowarzyszeniami, Zakładem

Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Pracy, jednostkami organizacyjnymi służby

zdrowia, pracodawcami, osobami prawnymi i fizycznymi itp. w związku z realizacją zadań z

pomocy społecznej.

2. Kierownik GOPS wszczyna, w ramach obowiązującego stanu prawnego, postępowania przed

sądami i innymi organami w sprawach osób korzystających ze świadczeń pieniężnych z pomocy

społecznej.

W stosunkach z innymi podmiotami Kierownik GOPS działa na podstawie pełnomocnictwa

udzielonego mu przez Wójta Gminy.

3. W swych działaniach Kierownik GOPS działa w oparciu o obowiązujące przepisy oraz

kieruje się dobrem objętych nimi osób.

§ 8

Gospodarka finansowa GOPS prowadzona jest na zasadach przewidzianych w ustawie o

finansach publicznych, wskazanej w § 2 lit. g/ oraz w aktach wykonawczych do tej ustawy, a

także w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku Nr 76, poz.

694; ze zm.)

§ 9

GOPS może na wydzielonym rachunku gromadzić dochody własne przewidziane w ustawie

wskazanej w § 2 lit. g/ i w uchwale Rady Gminy.

§ 10

Odpowiedzialność za gospodarkę finansową GOPS ponosi Kierownik GOPS i w zakresie

mu powierzonym - księgowy.

§ 11

Zmiany niniejszego Statutu wymagają uchwały Rady Gminy.

§ 12

Statut wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 13

Traci moc uchwała nr XXVI/06 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 czerwca 2006 roku w

sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wierzbinku.


Przewodniczący Rady Gminy

/ Jacek Musiał /

UCHWAŁA NR 128/XIX/04

UCHWAŁA   NR  128/XIX/04

Rady Gminy  Wierzbinek

Z dnia  28 września 2004r.

 

W sprawie zasad sprawiania pogrzebu przez Gminę Wierzbinek

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz 1591 ze zm.),  art. 44 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64 poz 593 ze zm.) Rada Gminy  Wierzbinek uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

1.        Gmina organizuje pogrzeb w przypadku braku podmiotów lub osób bliskich do dokonania pochówku.

2.        sprawienie pogrzebu lub  pokrycie kosztów pogrzebu przez gminę może również ubiegać się osoba lub rodzina będąca w niedostatku i nie mająca możliwości ubiegania się o świadczenie na ten cel z innych tytułów.

3.        Pogrzeb powinien być dokonany zgodnie z wyznaniem zmarłego, po uprzedniej konsultacji z przedstawicielem miejscowego kościoła oraz zgodnie z miejscowymi zwyczajami.

§ 2

Sprawienie pogrzebu obejmuje niezbędne czynności z tym związane, a w szczególności:

1)       zakup trumny,

2)       zakup niezbędnego ubrania,

3)       przechowanie zwłok,

4)       przygotowanie zwłok do pochówku,

5)       przewóz zwłok,

6)       obsługę przy pochówku,

7)       inne czynności wynikające z okoliczności, zgodnie z wyznaniem zmarłego, prawem i miejscowymi zwyczajami.

 

§ 3

1.        Gmina zleca organizację pogrzebu wyspecjalizowanym podmiotom po wcześniejszym określeniu przez kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku zakresu niezbędnych czynności oraz górnych granic kosztów z tym związanych.

2.        Zapisy ust.1 stosuje się odpowiednio w przypadku zwrotu kosztów pogrzebu osobie lub rodzinie.

§ 4

                Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje zapłaty lub zwrotu kosztów pogrzebu na podstawie:

1)       wniosku i rachunków przedstawionych przez osoby, które dokonały pochówku,

2)       rachunku wystawionego przez firmę, której zostały zlecone czynności po uprzednim wykonaniu zlecenia.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbinek.

 

§ 6

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

UCHWAŁA NR 129/XIX/04

 

UCHWAŁA   NR  129/XIX/04

Rady Gminy  Wierzbinek

Z dnia  28 września 2004r.

 

W sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 

Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 ze zm. ),  art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 4 z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64, poz 593 ze zm.) Rada Gminy  Wierzbinek uchwala, co nastepuje:

 

§ 1

 

1.        Osobom samotnym, samotnie gospodarującym oraz osobom w rodzinie, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych.

2.        Pierwszeństwo przy przyznawaniu usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych mają osoby samotne, osoby samotnie mieszkające i nie posiadające osób zobowiązanych do alimentacji oraz rodziny, w których wszyscy członkowie  wymagają  pomocy z powodu niepełnosprawności wynikającej z wieku lub choroby.

 

§ 2

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych , opiekę higieniczną , zaleconą przez lekarza  pielęgnację oraz w miarę możliwości również zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

 

§ 3

1.        Przyznawanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych następuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego .

2.        Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych może być również przyznana z urzędu.

§ 4

 

Wymiar i zakres przyznawanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej oraz sytuacji matrialnej jego i jego rodziny, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze wywiadu środowiskowego (rodzinnego) oraz posiadanych środków finansowych w budżecie gminy na ten cel.

§ 5

Wymiar, zakres i okres świadczonych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, miejsce ich świadczenia, wysokość odpłatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę określa każdorazowo w decyzji administracyjnej kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku.

 

§ 6

Świadczenia w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych są odpłatne. Cenę za jedną godzinę usługi ustala się corocznie zarządzeniem  kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku, z uwzględnieniem wysokości wydatków ponoszonych na ten cel przez  gminę w roku poprzednim.

 

§ 7

1.        Wysokośc odpłatności za usługi uzależniona jest od sytuacji rodzinnej oraz dochodu osoby lub rodzinyubiegającej się o świadczenie.

2.        Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie świadczeniobiorcom, których dochód lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej oraz osobom, które przekroczyły setny rok życia.

 

§ 8

 

1.        Osoby, które nie spełniają  kryterium dochodowego określonego w § 7 ust. 2 zwracają poniesione przez gminę wydatki za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w części lub całości, zgodnie z tabelą, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

2.        W szczególnie uzasadnionych przypadkach można odstąpić od obowiązku żądania zwrotu zależności za usługi opiekuńcze w całości lub części, zwłaszcza ze względu na:

1)       korzystanie z co najmniej dwóch rodzajów usług,

2)       konieczność ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w jednostce organizacyjnej 

3)       pomocy społecznej, placówce leczniczej lub rehabilitacyjnej,

4)       konieczność sprawowania opieki nad więcej niż jedną osobą wymagającą pomocy w 

5)       formie usług opiekuńczych, w tym co najmniej jedną przewlekle chorą,

6)       posiadania przez osobę korzystającą z usług znacznego stopnia niepełnosprawności.

 

§ 9

 

Opłaty za usługi opiekuńcze wnosi się do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu wykonania usługi na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku wskazane w decyzji administracyjnej .

 

§ 10

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbinek.

 

§ 11

 

Traci moc uchwała nr XIX/114/96 Rady Gminy  Wierzbinek z dnia 30 grudnia 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia usług opiekuńczych i zasad odpłatności za usługi.

 

§ 12

 

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik

Do Uchwały Nr 129/XIX/04

Rady Gminy  Wierzbinek

Z dnia  28 września 2004r.

 

Dochód w rodzinie

% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

 

Wysokość odpłatności za jedną godzinę usługi w % dla osób:

 

Samotnych

 

Samotnie gospodarujących

 

Osób w rodzinie

 

Powyżej 100 – 150%

 

 

10%

 

10%

 

15%

 

Powyżej 150 – 200%

 

 

10%

 

15%

 

20%

 

Powyżej 200 – 250%

 

 

15%

 

20%

 

25%

 

Powyżej 250 – 300%

 

 

20%

 

25%

 

30%

 

Powyżej 300 – 350%

 

 

30%

 

35%

 

40%

 

Powyżej 350 – 400%

 

 

50%

 

60%

 

70%

 

Powyżej 400 – 450%

 

 

70%

 

80%

 

90%

 

Powyżej 450%

 

 

100%

 

100%

 

100%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 130/XIX/04

UCHWAŁA  NR  130/XIX/04

Rady Gminy Wierzbinek

Z dnia  28 września 2004r.

 

W sprawie zasad zwrotu zasiłków okresowych i celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu

 

 

            Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(Dz.U.Nr 142 z 2001r. poz 1591 ze zm), art. 41 pkt 2 i art. 96 ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64 poz 593 ze zm.) Rada Gminy  Wierzbinek uchwala, co nastepuje:

 

§ 1

 

                Zasiłki celowe i okresowe przyznane pod warunkiem zwrotu udziela się osobom i rodzinom o dochodach przekraczających wysokość kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej

§ 2

 

1.        Osby i rodziny korzystające z pomocy w formie zasiłków celowych i okresowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu zobowiązane są do zwrotu udzielonej pomocy w zależności od posiadanego dochodu lub dochodu na osobę w rodzinie, zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

2.        Kwota świadczenia podlegająca zwrotowi może zostać podzielona na nie więcej  niż 12 miesięcznych rat.

3.        Ilość rat, termin uiszczenia kwot tytułem zwrotu udzielonej pomocy określa każdorazowo w decyzji administracyjnej kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku uwzględniając sytuację osoby lub rodziny.

4.        Kwoty, o których mowa w ust. 3 uiszcza się do 15 dnia każdego miesiąca na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku wskazane w decyzji administracyjnej .

 

§ 3

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się  Wójtowi Gminy Wierzbinek.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

  

 

Załącznik

Do Uchwały Nr 130/XIX/04

Rady Gminy  Wierzbinek

 

Dochód w rodzinie

% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub kryterium dochodowego na osobę w rodzinie

 

Procentowa wysokość zwrotu

Udzielonego zasiłku

 

Osoba samotna

Osoba w rodzinie

 

Powyżej 100 – 130%

 

30%

 

30%

 

 

Powyżej 130 – 150%

 

50%

 

50%

 

 

Powyżej 150 – 200%

 

80%

 

100%

 

 

Powyżej 200%

 

100%

 

100%

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 131/XIX/04

UCHWAŁA  NR 131/XIX/04

Rady Gminy  Wierzbinek

Z dnia  28 września 2004r.

 

W sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie.

 

Na podstawie  art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) , art. 43 ust.10, art. 96 ust.4  ustawy z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.Nr 64 poz 593 ze zm.) Rada Gminy  Wierzbinek uchwala, co następuje:

§ 1

Osobom i rodzinom nieusamodzielnionym życiowo może być przyznana pomoc na ekonomiczne usamodzielnienie, w postaci jednorazowego zasiłku celowego, zwanego dalej „zasiłkiem pod warunkiem posiadania środków finansowych na ten cel przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbinku.

 

§ 2

 

Pierszeństwo w uzyskaniu pomocy mają osoby i rodziny, których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej oraz występują takie przesłanki, jak w szczególności:

a)       niepełnosprawność,

b)       wielodzietność,

c)       samotne wychowanie dziecka,

d)       bezrobocie.

§ 3

 

 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach zasiłek może być przyznany osobom i rodzinom, których dochód jest wyższy niż kryterium dochodowe, określone w ustawie o pomocy społecznej, pod warunkiem jego całkowitego zwrotu.
 2. Zwrot zasilku następuje  w nie więcej niż 24 równych, miesięcznych ratach, poczynając od miesiąca następującego po miesiącu wypłaty zasiłku.
 3. Na uzasadniony wniosek spłaty rat mogą ulec zawieszeniu na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Zawieszenie spłat rat pomocy może nastąpić tylko raz.

§ 4

 

Podstawą przyznania zasiłku jest:

a)       wniosek osoby zainteresowanej wraz z okreśłeniem celu i sposobu wykorzystania zasiłku,

b)       plan ekonomiczno-gospodarczy,

c)       wywiad środowiskowy oraz dokumentacja potwierdzająca sytuację osobistą , rodzinną dochodową i majątkową.

 

§ 5

 

Zasiłek przyznawany jest na podstawie decyzji administracyjnej do wysokości odpowiadającej 5 – krotnemu minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, obowiązującemu w dacie wydania decyzji, publikowanemu na podstawie odrębnych przepisów.

 

§ 6

 

W przypadku wykorzystania zasiłku w sposób niezgodny z celem, bądź też stwierdzeniu jego marnotrawstwa , zasiłek podlega natychmiastowemu zwrotowi.

 

§ 7

 

Zasiłek nie przysługuje, jeżeli osoba ubiegająca się  w ciągu 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku:

a)       otrzymała już na ten cel pomoc z innego źródła,

b)       uchyliła się lub uchyla od podjęcia odpowiedniej pracy, w rozumieniu przepisów o promocji zatrudniania i instytucjach rynku pracy,

c)       odmówiła , bądź odmawia udziału w przeszkoleniu zawodowym.

 

§ 8

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbinek.

 

§ 9

 

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.