Budżet gminy

Sprawozdania finansowe za 2018 rok

Sprawozdania - Gmina

 1. Bilans za 2018 r.
 2. Rachunek zyskow i strat za 2018 r.
 3. Zestawienie zmian w funduszu za 2018 r.
 4. Informacja dodatkowa 2018 r.


Sprawozdania - Urząd Gminy

 

Sprawozdania - Gminny Ośrodek Kultury

 

Sprawozdania - Gminna Biblioteka Publiczna

  

Sprawozdania - Gminne Przedszkole w Wierzbinku „Żabka”

 

Sprawozdania - Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie

 

Sprawozdania - Szkoła Podstawowa w Tomisławicach

 

Sprawozdania - Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Zakrzewku
Sprawozdania - Szkoła Podstawowa w Zaryniu
Sprawozdania - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Boguszycach

Sprawozdania - Szkoła Podstawowa im. Biskupa Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie

Sprawozdania - Gminna Administracja Placówek Oświatowych

 

 

 

Uchwała X/98/15 w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016

4979

Sprawozdanie RB-NDS o nadwyżce/deficycie za III kw. 2014 rok

Sprawozdanie RB-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za III kw. 2014 rok

Sprawozdanie RB-NDS o nadwyżce/deficycie za 2013 rok

Sprawozdanie RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2013 rok

Sprawozdanie RB-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za 2013 rok

Sprawozdanie roczne RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2013 rok

Sprawozdanie RB-28S z wykonania planu wydatków za 2013 rok

Sprawozdanie RB-28S z wykonania planu wydatków za 2012 rok

Sprawozdanie RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych za 2012 rok

Sprawozdanie RB-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji za 2012 rok

Sprawozdanie roczne RB-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za 2012 rok

Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych za 2012 rok

Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2012 rok

Uchwała Nr SO-0951/34/P/5/Ko/2013

Dokument: Uchwała Nr SO-0951/34/P/5/Ko/2013
w sprawie:
w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości kwoty długu Gminy Wierzbinek
Status dokumentu: obowiązujący
Dokument
w formacie PDF

Uchwała Nr SO-0951/14/D/5/Ko/2013

Dokument:  Uchwała Nr SO-0951/14/D/5/Ko/2013
w sprawie:
  w sprawie wyrażenia opinii  o możliwości finansowania deficytu budżetu Gminy Wierzbinek na 2013r.
Status dokumentu: obowiązujący
Dokument
w formacie PDF

Uchwała Nr SO-0957/57/5/Ko/2012

Dokument: Uchwała Nr SO-0957/57/5/Ko/2012
w sprawie:
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej  Gminy Wierzbinek
Status dokumentu: obowiązujący
Dokument
w formacie PDF

Uchwała Nr SO-0952/57/5/Ko/2012

Dokument: Uchwała Nr Uchwała NrSO-0952/57/5/Ko/2012
w sprawie:
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Wierzbinek na 2013 rok
Status dokumentu: obowiązujący
Dokument
w formacie PDF

Uchwała Nr SO-0951/18/5/Ko/2012

Dokument: Uchwała Nr Uchwała Nr SO-0951/18/5/Ko/2012
w sprawie:
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania  deficytu budżetu Gminy Wierzbinek przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Wierzbinek na 2013 rok
Status dokumentu: obowiązujący
Dokument
w formacie PDF

Uchwała Nr SO-0951/27/P/5/Ko/2012

Dokument: Uchwała Nr SO-0951/27/P/5/Ko/2012
w sprawie:
w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości  prognozy kwoty długu Gminy Wierzbinek
Status dokumentu: obowiązujący
Dokument
w formacie PDF

Uchwała Nr SO-0951/15/D/5/Ko/2012

Dokument: Uchwała Nr SO-0951/15/D/5/Ko/2012
w sprawie:
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Wierzbinek na lata 2012 rok
Status dokumentu: obowiązujący
Dokument
w formacie PDF

Uchwała Nr SO-0952/53/5/Ko/2011

Dokument: Uchwała Nr SO-0952/53/5/Ko/2011
w sprawie:
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Wierzbinek na 2012 roku
Status dokumentu: obowiązujący
Dokument
w formacie PDF

Uchwała Nr SO-0951/26/5/Ko/2011

Dokument: Uchwała Nr SO-0952/53/5/Ko/2011 
w sprawie:
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Wierzbinek przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Wierzbinek na rok 2012
Status dokumentu: obowiązujący
Dokument
w formacie PDF

Sprawozdanie RB-NDS o nadwyżce/deficycie Gminy Wierzbinek za okres I-IX 2010

 

Uchwała Nr XL/254/10

Dokument: Uchwała Nr XL/254/10
w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 18.05.2010
Data wejścia w życie: 18.05.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XL/253/10

Dokument: Uchwała Nr XL/253/10
w sprawie:
udzielenia pomocy finansowej
Status dokumentu: obowiązujący
Data przyjęcia lub publikacji: 18.05.2010
Data wejścia w życie: 18.05.2010
Data utraty mocy: -
Tekst dokumentu: w formacie pdf
Załaczniki: -
Dokument zmienia inne dokumenty: -
Dokument zmieniony przez inne dokumenty:
-
Dokument uchyla inne dokumenty: -
Dokument uchylony przez: -

Uchwała Nr XL/252/10 Rady Gminy Wierzbinek z dn. 18 maja 2010r.

 

Uchwała Nr XXXVIII/244/10 Rady Gminy Wierzbinek z dn 22 marca 2010r.

 

Uchwała Nr XXXVIII/243/10 Rady Gminy Wierzbinek z dn 22 marca 2010r.

 

Uchwała Nr XXXVII/239 /10 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 11 lutego 2010 roku

 

Sprawozdanie RB-NDS o nadwyżce/deficycie Gminy Wierzbinek za okres I-VI 2010

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za rok 2009

Zarządzenie Nr 5/10 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia  15 marca 2010 roku w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za rok 2009

Sprwozdanie za rok 2009.pdf

Inwestycje za rok 2009.pdf

Wykonanie dochodów 2009 rok.pdf

Wykonanie wydatków 2009 rok.pdf

Wykorzystanie środków rok 2009.pdf

 

 

Zarządzenie Nr 57/09 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 30 grudnia 2009 roku

 

Zarządzenie Nr 57/09 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXXVI/230/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2010

 

Uchwała Nr XXXVI/230 /09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na rok 2010

Uzasadnienie do budżetu gminy Wierzbinek

Prognoza kwoty długu na rok 2010 i lata nast. 

Załącznik Nr 1 Uchwały Nr XXXVI/230 /2009 Rady Gminy Wierzbin w sprawie budżetu gminy na 2010rok 

Załącznik Nr 2 do Uchwały NR XXXVI/230/09 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie budżetu gminy na 2010 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały NR XXXVI/230/09 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie budżetu gminy na 2010 rok

Załącznik Nr 4 do Uchwały NR XXXVI/230/09 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie budżetu gminy na 2010 rok

Załącznik Nr 5 do Uchwały NR XXXVI/230/09 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie budżetu gminy na 2010 rok

Załącznik Nr 6 do Uchwały NR XXXVI/230/09 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie budżetu gminy na 2010 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały NR XXXVI/230/09 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie budżetu gminy na 2010 rok

Załącznik Nr 8 do Uchwały NR XXXVI/230/09 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie budżetu gminy na 2010 rok

Załącznik Nr 9 do Uchwały NR XXXVI/230/09 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie budżetu gminy na 2010 rok 

Załącznik Nr 10 do Uchwały NR XXXVI/230/09 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie budżetu gminy na 2010 rok 

Załącznik Nr 11 do Uchwały NR XXXVI/230/09 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie budżetu gminy na 2010 rok 

Załącznik Nr 12 do Uchwały NR XXXVI/230/09 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie budżetu gminy na 2010 rok 

Całość w skompresowanym archiwum

Uchwała Nr XXXVI/229/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 grudnia 2009 roku

 

Uchwała Nr XXXVI/229/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Zarządzenie 56/09 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 21 grudnia 2009 roku

 

Zarządzenie 56/09 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 21 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Zarządzenie 55/09 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 18 grudnia 2009 roku

 

Zarządzenie 55/09 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXXV/227/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 grudnia 2009 roku

 

Uchwała Nr XXXV/227/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXXV/226/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 grudnia 2009 r.

 

Uchwała Nr XXXV/226/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 grudnia 2009 r. sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w Gminie Wierzbinek na rok 2010

Uchwała nr XXXV/225/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 grudnia 2009r.

 

Uchwała nr XXXV/225/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2010

Uchwała nr XXXV/224/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 grudnia 2009r.

 

UCHWAŁA NR XXXV/224/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Konina z przeznaczeniem na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień w Koninie

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Wierzbinek za rok 2008

Sprwozdanie za rok 2008.pdf

Inwestycje za rok 2008.pdf

Wykonanie dochodów 2008 rok.pdf

Wykonanie wydatków 2008 rok.pdf

 

 

Uchwała Nr XXXV/223/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 grudnia 2009 roku.

 

Uchwała Nr XXXV/223/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 grudnia 2009 roku. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

Uchwała Nr XXXV/222/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 grudnia 2009 r.

 

Uchwała Nr XXXV/222/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2010

Zarządzenie Nr 46/09 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 30 października 2009 roku

 

Zarządzenie Nr 46/09 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 30 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXXIII/214/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 14 października 2009 roku

 

Uchwała Nr XXXIII/214/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 14 października 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXXIII/213/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 14 października 2009r.

 

Uchwała Nr XXXIII/213/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 14 października 2009r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Uchwała Nr XXXII/196/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 18 września 2009 roku

 

Uchwała Nr XXXII/196/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 18 września 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXXI/188/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 17 sierpnia 2009 roku

 

Uchwała Nr XXXI/188/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 17 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 39/09 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 10 sierpnia 2009 roku

 

Zarządzenie Nr 39/09 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 10 sierpnia 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXX/183/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 czerwca 2009 roku

 

Uchwała Nr XXX/183/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Zarządzenie Nr 27/09 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 4 czerwca 2009 roku

 

Zarządzenie Nr 27/09 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 4 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXIX/178/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 15 maja 2009 roku

 

Uchwała Nr XXIX/178/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 15 maja 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Uchwała Nr XXVI/164/09 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 12 marca 2009 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Uchwała nr XXIV/147/08 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Uchwała z 30 grudnia 2008 - 2008 zał.1,2,3,7,8.pdf 

 

Uchwała nr XXIII/138/08 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

 Uchwała z 2 grudnia 2008 - 2008 zał.1,2,3,7,8.pdf

 

Uchwała nr XXII/132/08 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 października 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

Uchwała nr XXI/125/08 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 3 września 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

 

  Uchwała Nr XXI.125.08.pdf

Załącznik nr 1 Uchwały nr XXI.125.pdf.08.pdf

Załącznik nr 2 Uchwały nr XXI.125.pdf.08.pdf

Załącznik nr 3 Uchwały nr XXI.125.08.pdf

Załącznik nr 4 Uchwały nr XXI.125.08.pdf

Załącznik nr 6 Uchwały nr XXI.125.08.pdf

Załącznik nr 8 Uchwały nr XXI.125.08.pdf

Załącznik nr 8w Uchwały nr XXI.125.08.pdf

Załącznik nr 11 Uchwały nr XXI.125.08.pdf

Uchwała nr XX/122/08 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 czerwca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

 

Uchawła122.pdf

Uzasadnienie do uchwały nrXX Z 30 CZERWCA 2008.pdf

załącznik nr 1 plan dochody 2008.pdf

załącznik nr 2 plan wydatki 2008.pdf

załącznik 3 - inwestycje.pdf

Załącznik nr 4 PRZYCHODY I ROZCHODY.pdf

Załącznik nr 7 ZK.PRZEDSZKOLE.pdf

UCHWAŁA Nr XX/119/08 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 czerwca 2008 r.

 

UCHWAŁA Nr XX/119/08 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

Zarządzenie Nr 7/08 w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok

 Zarządzenie w sprawie wykonania budżetu za 2007 r..pdf

strona tytułowa sprawozdania.pdf

SPRAWOZDANIE.pdf

Inwestycje za rok 2007.pdf

wykonanie dochodów 2007rok.pdf

wykonanie wydatków 2007 rok.pdf

 

Uchwała nr XIX/114/08 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 maja 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2008

 

Uchwała 114.pdf

załącznik nr 1 plan dochody 2008.pdf

załącznik nr 2 plan wydatki 2008.pdf

załącznik 3 - inwestycje.pdf

Załącznik nr 4 PRZYCHODY I ROZCHODY.pdf

Zarządzenie

Nr 46/09 z dn. 30 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Uchwała nr XVI/103/08 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 25 kwietnia 2008 roku w sprawie uchylenia Uchwały nr XVI/101/08 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 1 kwietnia 2008 roku

 

 1. Uchwała 103.odt 

Uchwała nr XVI/101/08 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 1 kwietnia 2008 roku w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu bankowego

 

 1. Uchwała 101.odt

  

Zmiana w budżecie gminy na 2008 rok - uchwała Uchwała Nr XVI/100/08 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 1 kwietnia 2008 roku

 

 1. Uchwała nr 100 - 2008 - kwiecień 2008.doc
 2. załącznik nr 1 plan dochody 2008.xls
 3. załącznik nr 2 plan wydatki 2008.xls
 4. załącznik nr 3 - inwestycje.xls
 5. Załącznik nr 6 do BUDZETU GMINY 2008.doc
 6. Załącznik nr 8 ZAD.ZLECONE.doc

 

 

Uchwała nr XV/99/08 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie zmian w budżecie na rok 2008

 

 1. uchwała 2008 -LUTY.doc
 2. załącznik nr 1 plan dochody 2008.xls
 3. załącznik nr 2 plan wydatki 2008.xls
 4. załącznik 3 - inwestycje.xls
 5. Załącznik nr 8 ZAD.ZLECONE.doc

Zmiana w budżecie gminy na 2008 rok - uchwała Uchwała Nr XIV/96/08 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 4 lutego 2008

 

 1. uchwała 2008 -LUTY.doc
 2. Uzasadnienie do uchwały nrXII zmiana grudzień 2007.doc
 3. załącznik 3 - inwestycje.xls
 4. załącznik nr 2 plan wydatki 2008.xls
 5. Załącznik nr 4 PRZYCHODY I ROZCHODY.xls

 

 

Budżet Gminy Wierzbinek na rok 2008

 
 

Zmiana w budżecie gminy na 2007 rok - uchwała Uchwała Nr XIII/84/07 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 28 grudnia 2007

 

 1. uchwała 2007-zmiana 2007.doc
 2. Uzasadnienie do uchwały nrXII zmiana grudzień 2007.doc
 3. załącznik 3 - inwestycje zmiana grudzień2007.xls
 4. załącznik nr 1 plan dochody zmiana grudzień 2007.xls
 5. załącznik nr 2 plan wydatki zmiana grudzień 2007.xls
 6. Załącznik nr 7.xls
 7. Załącznik nr 10 DOTACJE.doc

 

Zmiana w budżecie gminy na 2007 rok - uchwała Uchwała Nr XII/77/07 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 4 grudnia 2007r

 

 1. uchwała 2007-zmiana 2007.doc
 2. Uzasadnienie do uchwaly nrXII zmiana grudzien 2007.doc
 3. załącznik 3 - inwestycje zmiana grudzien2007.xls
 4. załącznik nr 1 plan dochody zmiana grudzien 2007.xls
 5. załącznik nr 2 plan wydatki zmiana grudzień 2007.xls
 6. Załącznik nr 8 grudzien .2007.doc

 

Zmiana w budżecie gminy na 2007 rok - uchwała Uchwała Nr XI/71/2007 Rady Gminy Wierzbinek

 

 1. Uchwala 2007-zmiana 2007.doc
 2. Uzasadnienie do uchwały nrXI 71 zmiana pazdziernik.doc
 3. załącznik nr 1 plan dochody zmiana październik 2007.xls
 4. załącznik nr 2 plan wydatki zmiana październik 2007.xls
 5. załącznik 3 - inwestycje zmiana październik2007.xls
 6. Załącznik nr 5 GFOS.doc
 7. Załącznik nr 6 zmiana październik 2007.doc
 8. Załącznik nr 8 x.2007.doc
 9. Załącznik nr 9 WPI.xls

 

Zmiana w budżecie gminy na 2007 rok - uchwała Uchwała Nr X/61/2007 Rady Gminy Wierzbinek

 

 1. Treść uchwały X 61 2007
 2. Uzasadnienie do uchwały
 3. Załącznik nr 1 plan dochody
 4. Załącznik nr 2 plan wydatki
 5. Załącznik nr 3 - inwestycje
 6. Załącznik nr 6
 7. Załącznik nr 7

Zmiana w budżecie gminy na 2007 rok

Zmiana w budżecie gminy na 2007 rok - uchwała Uchwała Nr IX/55/2007 Rady Gminy Wierzbinek

Treść Uchwały Nr IX/55/2007 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 7 sierpnia 2007 r. uchwala 2007-zmiana sierpien2007.doc
Uzasadnienie do uchwały Nr IX / 55 /2007 Rady Gminy Wierzbinek Uzasadnienie do uchwaly nrzmiana czerwiec.doc
załącznik nr 1 - plan dochody zmiana sierpień 2007 zalacznik nr 1 plan dochody zmiana sierpien 2007.xls
załącznik nr 2 - plan wydatki zmiana sierpień 2007 zalacznik nr 2 plan wydatki zmiana sierpien 2007.xls
załącznik nr 3 - wykaz wydatków majątkowych w 2007 roku zalacznik nr 3 - inwestycje zmiana sierpien2007.xls
załącznik nr 4 - Przychody i rozchody budżetu w 2007 r. zalacznik nr 4 zmiana sierpien2007.xls
załącznik nr 6 - wykaz środków do dyspozycji sołectw na 2007 rok zalacznik nr 6 zmiana sierpien.doc

Zmiana w budżenie gminy na rok 2007

zmiany w budżecie gminy na rok 2007

Uchwała Nr 27/VI/2007 Rady Gminy Wierzbinek w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007
zmieniającej Uchwałę Nr 16/IV/2006 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 27 grudnia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007rok
Uchwała Nr 27/VI/2007

Uzasadnienie do uchwały Nr 27/VI/2007 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 27 marca 2007
Uzasadnienie do uchwały Nr 27/VI/2007

Załącznik Nr 1
Plan dochody 2007
Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2
Plan wydatki projekt 2007
Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3
Inwestycje
Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 6
Wykaz środków do dyspozycji sołectw na 2007 rok

Załącznik Nr 7
Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, oraz dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2007 r.
Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2007 r. oraz
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2007 r.
Załącznik nr 8

 

 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2005

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2006

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2006r. w Gminie Wierzbinek

Budżet Gminy Wierzbinek na rok 2007

Zmiana budżetu gminy 2006 - grudzień

Zmiana budżetu gminy 2006 - październik

Zmiana budżetu gminy 2006 - wrzesień

Zarządzenie

Nr 39/09 z dn. 10 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Budżet Gminy Wierzbinek na rok 2006

Zarządzenie

Nr 27/09 z dn. 4 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Zmiana budżetu gminy 2006-marzec

Uchwała

XXXIII/214/09 z dn. 14 października 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Zmiana budżetu gminy 2006-kwiecień

Uchwała

XXXII/196/09 z dn. 18 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zmiana budżetu gminy 2006-maj

Uchwała

XXXI/188/09 z dn. 17 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok

Zmiana budżetu gminy 2006-czerwiec

Uchwała

XXX/183/09 z dn. 30 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Budzet gminy Wierzbinek na rok 2005

Zmiana budżetu gminy 2005-maj

Zmiana budżetu gminy 2005-marzec

Uchwała

XXIX/178/09 z dn. 15 maja 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009

Zmiana budżetu gminy 2005-czerwiec

Zmiana budżetu gminy 2005-wrzesień

Zmiana budżetu gminy 2005-listopad