Informacje o stanie majątkowym

Informacja o stanie majątkowym pełniącego funkcję Wójta Gminy Wierzbinek za 2005 rok

Informacja ostanie majątkowym pracowników samorządowych za 2005 r.

Informacja o stanie majatkowym za 2004 rok