Regulamin wynagradzania

Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Wierzbinku.