Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy

Referat Finansowy
Skarbnik
Puszkiewicz Anna
Inspektor d/s Finansowych
Kazimierczak Renata
Podatek od Nieruchomości i od Środków Transportowych
Wesołowska Anna
Podatek Rolny
Michalak Jolanta
Finanse i Kasa
Dolata Urszula
Pozostałe stanowiska
Kadry
Piasecka Agnieszka
Urząd Stanu Cywilnego
Szymańska Maria
Ewidencja Ludności, Zdrowie, Archiwum Zakładowe
Pałasz Urszula
Ochrona Informacji Niejawnych, Obrona Cywilna, Zarządzanie Kryzysowe, Ochrona Przeciwpożarowa
Andrzejewska Bożena
Ewidencja Działalności Gospodarczej, Sprawy Wojskowe
Liśkiewicz Michał
Z-ca Wójta Inwestycje , Rozwój Lokalny Gminy
Kaczmarek Maciej
Ochrony Środowiska , Zamówienia Publiczne, Przetargi
Woźniak Tomasz
Promocja Gminy, Sport
Giętkowska Lidia
Obsługa Rady
Gołębiewska Ewa
Stypendia
Karasińska Wanda
Zagospodarowanie Przestrzenne, Obrót Nieruchomościami
Szczepankiewicz Joanna
Geodezja
Nawrot Iwona
Melioracja i Współpraca z Samorządami
Koszal Daniela
Komunalizacja Mienia Gminy
Smul Pilchta Barbara
Sekretariat
Giętkowska Lidia
Informatyk, Biuletyn Informacji Publicznej
Szymański Cezary
Piasecka Agnieszka

Referent ds. aplikacji środków unijnych, przygotowywanie projektów i współpraca z organizacjami pozarządowymi

Wietrzykowski Radosław

Radca Prawny
Remigiusz Szczepaniak