Dokumenty planistyczne

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - kierunki zagospodarowania przestrzennego

Kierunki zagospodarowania przestrzennego

Prognoza oddziaływania na środowisko

Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego-rys

Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbinek

OGŁOSZENIE  o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbinek

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek

Obwieszczenie  Wójta Gminy Wierzbinek

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbinek wraz z prognozą oddziaływania na środowisko