Informacje dot. zgromadzeń

Informacja o miejscu i terminie organizowanych zgromadzeniach publicznych

Informacja o miejscu i terminie organizowanych zgromadzeniach publicznych

 

 

Dokument

Termin i miejsce zorganizowania zgromadzenia

Data i godzina wpłynięcia wniosku

S.5310.2.2019

Zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego w trybie postępowania uproszczonego

Data zgromadzenia: 20 lipca 2019 r.

Czas trwania zgromadzenia: od godz. 09:00 do godz. 12:30

Miejsce zgromadzenia: Park dworski w Kryszkowicach

 

17. 07. 2019 r.

godz. 12:10Procedura - zawiadomienia o zgromadzeniach publicznych