Inne

Informacja o obowiązku przeprowadzania okresowej kontroli źródeł ogrzewania przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie

Szanowni Państwo!

Na podstawie art. 3 ust. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, z późn. zm.) w związku z przepisami wydanymi na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869, z późn. zm.) informuję niniejszym, że na właścicielach i zarządcach obiektów budowlanych spoczywa ustawowy obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego. Dotyczy to także stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz instalacji gazowych.

Zgodnie z przepisami kontrole stanu technicznego przewodów kominowych przeprowadzają – osoby posiadające kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim lub osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności.

To oznacza, że każdy kto posiada i zgłosił piec do CEEB podlega obowiązkowej kontroli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719, z późn. zm.).

 Kontrola obejmuje również weryfikację zadeklarowanego źródła ciepła.

Informacja


INFORMACJA


Informacja

Informacja
 
Niniejszym informuję, że do Urzędu Gminy w Wierzbinku zgłosił się, jako zawodowy lobbysta, Pan Artur Brylikowski, który jest wpisany w rejestrze zawodowych lobbystów pod numerem 00351.
Adres do doręczeń: ul. Czareneckiego 1 m. 70, 91-844 Łódź, tel.: 500 610 469.
Pan Artur Brylikowski świadczy działania lobbingowe na rzecz grupy lobbingowej GRASS ROOTS LOBBING.
 
Jolanta Siekaczyńska
 
Sekretarz Gminy Wierzbinek
Wierzbinek, 20 lipca 2016 r.