Nabór na wolne stanowiska pracy

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

na stanowisko 

           Inspektor – Gminny Doradca Klimatyczny

 

         Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany Pan Adam Rogacki zamieszkały Łysek.                          

         Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata:

Przeprowadzona z kandydatem rozmowa kwalifikacyjna wykazała, że ma wszechstronną wiedzę, zarówno teoretyczną, jak i praktyczną.  Posiadane wykształcenie gwarantuje prawidłowe wykonanie zadań na powierzonym stanowisku.  

Wójt Gminy Wierzbinek

/-/ dr Paweł Szczepankiewicz

 

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor - Gminny Doradca Klimatyczny

Ogłoszenie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor - Gminny Doradca Klimatyczny 

                                                                                           

Dokumenty do pobrania:

 

Oświadczenia

 

 

                                                                                                                              Wójt Gminy Wierzbinek                                                                                                                                  /-/ dr Paweł Szczepankiewicz