Ochrony Środowiska

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wydanej decyzji i jej treści

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej PV Zielonka o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą” na działce o numerze ewidencyjnym 63, obręb Zielonka, gm. Wierzbinek tj. przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. a) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2019, poz. 1839/.

tresc obwieszczenia

treść decyzji

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o zakończeniu postępowania

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Kontynuację działalności polegającej na zbieraniu i przetwarzaniu odpadów w miejscowości Morzyczyn, gm. Wierzbinek” na działkach ewid.                       nr 59; 61/1; 62/5; 62/6 obręb Morzyczyn,tj. przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 82 i 83 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2019, poz. 1839/.

tresc obwieszczenia

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o zakończeniu postępowania

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej Teresewo 1 o mocy do 5 MW” na działkach o numerach geodezyjnych 43/7 i 43/4, obręb Teresewo, gmina Wierzbinek, tj. przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2019, poz. 1839/.

tresc obwieszczenia

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wydanej decyzji i jej treści

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 261/4 w obrębie Ruszkówek, gmina Wierzbinek”, tj. przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2019, poz. 1839/

tresc obwieszczenia

tresc decyzji

 

 

 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wszczęciu postępowania admin. w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW lub farm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 7 MW wraz z infrastrukturą techniczną realizowanego etapowo lub w całości na działce ewidencyjnej nr 23 obręb Wilcza Kłoda, gm. Wierzbinek” tj. przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2019, poz. 1839 z późn. zm./.

tresc obwieszczenia

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wydanej decyzji i jej treści

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej Wilcza Kłoda - Ruszkówek, gm. Wierzbinek, powiat koniński” planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 38 i 39 obręb Wilcza Kłoda, gm. Wierzbinek, tj. przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.)

tresc obwieszczenia

tresc decyzji

 

 

 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wydanej decyzji i jej treści

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi gminnej Zaryń - Zamość, gm. Wierzbinek, powiat koniński” planowanej do realizacji na działkach o nr ewid. 65 obręb Zaryń, nr ewid. 179 obręb Mąkoszyn gm. Wierzbinek, tj. przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 62 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. poz. 1839 z późn. zm.).

tresc obwieszczenia

tresc decyzji

 

 

 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wszczęciu postępowania admin. w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie gospodarstwa agroturystycznego wraz z małą architekturą i zielenią w miejscowości Nowa Ruda, gm. Wierzbinek, powiat koniński”, lokalizowanego na działce o numerze geodezyjnym 360, obręb geodezyjny Obory, gm. Wierzbinektj. przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 55 lit. b) tiret pierwsze Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2019, poz. 1839/.

tresc obwieszczenia

 

 

 

 

 

 

Postanowienie Wójta Gminy Wierzbinek stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Postanowienie Wójta Gminy Wierzbinek stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej PV Galczyce  o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą”, na działce nr ew. 44/1, obręb Galczyce, tj. przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. poz. 1839 z późn. zm./

tresc postanowienia

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wydanej decyzji i jej treści

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zalesieniu pastwisk na działkach nr 225/1 i 225/2 w Goczkach”, tj. przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 90 lit. c) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2019, poz. 1839/.

tresc obwieszczenia

tresc decyzji

 

 

 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wszczęciu postępowania admin. w spr. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 17,00 MWp” na dz. ewid. 47/1; 48/1; 51 i 53 obręb Zielonka, gm. Wierzbinek, tj. przedsięwzięcia wymienionego       w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2019, poz. 1839/

tresc obwieszczenia

 

 

 

 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wydanej decyzji i jej treści

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Zabudowie mieszkaniowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą – budowa domów jednorodzinnych w miejscowości Zaryń, gmina Wierzbinek, powiat koniński”, lokalizowanego na działce o numerze geodezyjnym 257, obręb geodezyjny Zaryń, gm. Wierzbinek tj. przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 55 lit. b) tiret pierwsze Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2019, poz. 1839/

tresc obwieszczenia

tresc decyzji

 

 

 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o zakończeniu postępowania

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni fotowoltaicznej Wilcza Kłoda o mocy do 5 MW” na działce ewid. nr 88, obręb Wilcza Kłoda tj. przedsięwzięcia wymienionego                 w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2019, poz. 1839/.

tresc obwieszczenia

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie Nr DOOŚ-WDŚ/200.4235.9.2017.mc/AL/KN.47 z dnia 27.12.2022r. Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Zawiadomienie Nr DOOŚ-WDŚ/200.4235.9.2017.mc/AL/KN.47 z dnia 27.12.2022r.  Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

Wykaz osób którym udzielono umorzeń - odpady

 

 

Na podstawie art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r., poz 305 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500,00 zł.

 

 

Lp.

Nazwisko i imię

Kwota

Przyczyny

1.

Wysocka Maria

936,70

umorzenie - ważny interes podatnika

2.

Bajrak Mariola

3915,00

umorzenie - ważny interes podatnika

3.

Kaliszewska Teresa

712,80

umorzenie - ważny interes podatnika

4.

Przybysz Marek

957,60

umorzenie - ważny interes podatnika

 

 

Wierzbinek, dn. 28.05.2021 r.

Sporządzono: dn. 28.05.2021 r.

Podano do publicznej wiadomości: dn. 28.05.2021 r.

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym ofertowym na sprzedaż drewna


Obwieszczenie o wydanej decyzji środowiskowej

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o przekazaniu sprawy celem rozpoznania w wyniku odwołania

Wierzbinek, dn. 04.11.2016 r.


OŚiZP.6220.1.2016.TW

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY WIERZBINEK

o przekazaniu sprawy celem rozpoznania w wyniku odwołania
Wójt Gminy Wierzbinek zawiadamia na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2016 r., poz. 23/, w związku z art. 71. ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm./ o przekazaniu Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu w Koninie sprawy w celu rozpoznania odwołania Magdaleny i Mirosława Szkudlarków zam. Nockie Holendry 57, 62-619 Sadlno od decyzji Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 20.10.2016 r. znak: OŚiZP.6220.1.2016.TW o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie kurników o obsadzie do 172 DJP wraz ze zbiornikiem na nieczystości płynne na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 211, obręb geodezyjny Morzyczyn, miejscowość Nockie Holendry, gmina Wierzbinek".


Prowadzący sprawę: Tomasz Woźniak tel. (63) 26 11 380 w. 214.

Wójt Gminy Wierzbinek

/-/ Paweł Szczepankiewicz

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o wydaniu decyzji

Wierzbinek, dn. 23.10.2016 r.

OŚiZP.6220.9.2016.TWOBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Wierzbinek

o wydanej decyzji
Wójt Gminy Wierzbinek działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 23.10.2016 r., na wniosek Dawida Tyderki zam. Biele 2, 62-619 Sadlno, prowadzącego gospodarstwo rolne wydana została decyzja administracyjna o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Wykonaniu urządzenia wodnego, obiektu służącego do ujmowania wody podziemnej z utworów kredowych - studni głębinowej na terenie gospodarstwa rolnego w miejscowości Biele, gmina Wierzbinek".

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z jej treścią w Urzędzie Gminy w Wierzbinku, pokój nr 214 w godz. od 7:30 do 15:30.


Sprawę prowadzi: Tomasz Woźniak, tel. 63 2611380 w. 214dr Paweł Szczepankiewicz

Wójt Gminy Wierzbinek

Obwieszczenie Wójta Gminy Wierzbinek o przedłużeniu postępowania

Wierzbinek,  27.09.2016 r.

OŚiZP.6220.1.2016.TW

 

 

 

OBWIESZCZENIE

informujące o przedłużeniu postępowania

 

 Urząd Gminy w Wierzbinku na podstawie art. 36 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego /Dz. U. z 2016 r., poz. 23 tekst jednolity/       informuje, iż przedłuża termin załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie kurników o obsadzie do 172 DJP wraz ze zbiornikiem na nieczystości płynne" wymienionego w § 2 ust. 1 pkt 51 w związku z § 2 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /Dz. U. z 2016 r., poz. 71 tekst jednolity/ na nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 211, obręb geodezyjny Morzyczyn, gmina Wierzbinek do dnia 30.10.2016 r.

Przyczyną przedłużenia terminu załatwienia sprawy jest:

konieczność przeprowadzenia postępowania z zastosowaniem przepisu art. 49 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, co znacznie wydłuża termin zakończenia sprawy.

Prowadzący sprawę: Tomasz Woźniak tel. (63) 26 11 380 w. 214.

Wójt Gminy Wierzbinek

Paweł Szczepankiewicz

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

 

Opis sprawy/zadania

Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków

Kogo dotyczy

Osób fizycznych lub ich pełnomocników zgłaszających rozpoczęcie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości nie przekraczającej 5 m3/d w ramach zwykłego korzystania z wód

Wymagane dokumenty

Zgłoszenie zamiaru eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków zawierające:

1.       oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby;

2.       adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji (nr działki, obręb);

3.       rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług;

4.       czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny);

5.       wielkość i rodzaj emisji;

6.       opis stosowanych metod ograniczenia wielkości emisji;

7.       informacje, czy stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

 

Załączniki:

1.       Mapa sytuacyjna z naniesieniem lokalizacji oczyszczalni ścieków i drogi dojazdowej lub powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.

2.       Informacja potwierdzająca tytuł prawny do instalacji (kopia aktu notarialnego, umowy dzierżawy, umowy najmu).

3.       Kopia zgłoszenia budowy indywidualnej przydomowej oczyszczalni ścieków.
4. Opinia o gruncie zawierająca w szczególności informacje o:

  • głębokości położenia najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych,
  • chłonności gruntu lub wyniki testu perkolacyjnego.

5.       Kopia dokumentacji technicznej przydomowej oczyszczalni ścieków (instrukcja eksploatacji).

6.       Pełnomocnictwo, w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika.

7.   Dowód wpłaty opłaty skarbowej.

Formularze/wnioski do pobrania

Do pobrania w Urzędzie Gminy w Wierzbinku, pokój nr 8 lub klikając na poniższy link Wniosek

Opłaty

Opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia - 120 zł.
Opłata skarbowa za pełnomocnictwo - 17 zł (w przypadku dokonania zgłoszenia przez pełnomocnika).
Obowiązek opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia.

Opłatę skarbową należy uiścić w punkcie kasowym w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbinku lub na rachunek w/w urzędu -

Bank Spółdzielczy w Wierzbinku, nr konta
13 8558 0008 0000 0231 0013 0733

Jednostka/osoba odpowiedzialna

Urząd Gminy w Wierzbinku

Wierzbinek 40

62-619 Sadlno

 

Osoba odpowiedzialna:

Tomasz Woźniak - inspektor

Tel. +48 (63) 26 11 380

pokój nr 8

ug@wierzbinek.pl

Miejsce składania dokumentów

Urząd Gminy w Wierzbinku

Wierzbinek 40

62-619 Sadlno

pokój nr 8

Termin załatwienia sprawy

30 dni

Podstawa prawna

1.        Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.).

2.       Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r., Nr 239, poz. 2019 ze zm.).

3.       Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

4.       Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r., Nr 225, poz. 1635 ze zm.).

5.       Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r., Nr 130, poz. 880).

6.   Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., Nr 137, poz. 984 ze zm.).

Tryb odwoławczy

W przypadku wniesienia przez Wójta sprzeciwu w drodze decyzji, odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Wierzbinek w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Uwagi i dodatkowe informacje

  • Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.
  • W przypadku przekroczenia ram zwykłego korzystania z wód, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Przekracza się ramy zwykłego korzystania z wód m. in. w przypadku: korzystania z oczyszczalni na potrzeby działalności gospodarczej, gdy oczyszczone ścieki wprowadzane będą do wód lub do ziemi w ilości przekraczającej 5m3/d.
  • Eksploatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
  • Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest ona już eksploatowana, prowadzący ją jest obowiązany zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.
  • Eksploatujący jest obowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji, lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH INFORMACJI O ŚRODOWISKU

 

Zgodnie z przepisami prawa Wójt Gminy Wierzbinek jest obowiązany do zamieszczania danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku w Publicznie dostępnych wykazach.
Wójt Gminy Wierzbinek prowadzi własny Publicznie dostępny wykaz danych, korzystając z aplikacji utrzymywanej i administrowanej przez Ministerstwo Środowiska.
Ministerstwo Środowiska nieodpłatnie udostępnia organom administracji aplikację do samodzielnego prowadzenia wykazów. Poniżej zamieszczamy link, pod którym dostępne są karty informacyjne o dokumentach środowiskowych właściwe dla Wójta Gminy Wierzbinek:

 

https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?clearParams=true&cid=77640