Sprzedaż dzierżawa nieruchomości - Ogłoszenia

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIERZBINEK - WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIERZBINEK

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO NAJMU

 

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

OBRĘB GEODEZYJNY

Wilcza Kłoda

OBRĘB GEODEZYJNY

Wilcza Kłoda

1

Oznaczenie nieruchomości według Księgi Wieczystej oraz

katastru nieruchomości

KN1K/00052094/5

 

150/1

KN1K/00052094/5

 

150/1

2

Powierzchnia nieruchomości

0,3100 ha

0,3100 ha

3

Opis nieruchomości

Działka zabudowana

Działka zabudowana

4

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Budynek gospodarczy o pow. użytkowej 56,50 m2 wraz z przynależnym gruntem

Użytek rolny

o powierzchni 0,1832 ha

5

Termin zagospodarowania nieruchomości

Umowa najmu na czas nieokreślony

Umowa najmu na czas nieokreślony

6

Cena nieruchomości

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

7

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

Nie dotyczy

8

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

163,60 zł miesięcznie

20,34 zł rocznie

9

Termin wnoszenia opłat

Czynsz najmu płatny do 20 – tego danego miesiąca

Czynsz najmu w 2023 r. płatny w dniu podpisania umowy najmu

w kolejnych latach czynsz najmu płatny do 31 marca danego roku

10

Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

11

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Umowa najmu

Umowa najmu

12

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń 14.03.2023 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń ..........................................

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIERZBINEK WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIERZBINEK

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA

 

 

 

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

OBRĘB GEODEZYJNY

Chlebowo

1

Oznaczenie nieruchomości według Księgi Wieczystej oraz

katastru nieruchomości

KN1K/00038731/9

 

41/17

2

Powierzchnia nieruchomości

4 m2

3

Opis nieruchomości

Działka zabudowana

4

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

5

Termin zagospodarowania nieruchomości

marzec 2023 – grudzi 2029

6

Cena nieruchomości

Nie dotyczy

 

7

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

8

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy

9

Termin wnoszenia opłat

Nie dotyczy

 

10

Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

 

11

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Umowa użyczenia

12

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

 

Wójt Gminy Wierzbinek

dr Paweł Szczepankiewicz

 

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń 22.02.2023 r.

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń ..........................................

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIERZBINEK WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIERZBINEK

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO UŻYCZENIA

 

 

 

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

OBRĘB GEODEZYJNY

Chlebowo

1

Oznaczenie nieruchomości według Księgi Wieczystej oraz

katastru nieruchomości

KN1K/00039317/8

 

41/3

2

Powierzchnia nieruchomości

Część działki o pow. 2m x 2 m

3

Opis nieruchomości

Działka zabudowana

4

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

 

5

Termin zagospodarowania nieruchomości

marzec  2023  –  grudzień 2029

6

Cena nieruchomości

Nie dotyczy

 

7

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

8

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy

9

Termin wnoszenia opłat

Nie dotyczy

 

10

Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

 

11

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Umowa użyczenia

12

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

 

                                                                                         Wójt Gminy Wierzbinek

                                                                                           dr Paweł Szczepankiewicz

 

 

 

 

 

      Wywieszono na tablicy ogłoszeń  22.02.2023 r.

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń ..........................................

                                                                                                    

OGŁOSZENIE- WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIERZBINEK

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

 

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

OBRĘB GEODEZYJNY

Goczki

OBRĘB GEODEZYJNY

Goczki

1

Oznaczenie nieruchomości według Księgi Wieczystej oraz

katastru nieruchomości

KN1K/00060984/0

 

239/1

KN1K/00060984/0

 

239/3

2

Powierzchnia nieruchomości

3,8300 ha

05000 ha

3

Opis nieruchomości

Grunty orne

grunty orne

4

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Brak planu zagospodarowania przestrzennego

Brak planu zagospodarowania przestrzennego

5

Termin zagospodarowania nieruchomości

Czerwiec 2021 – marzec 2024

czerwiec 2021 – marzec 2024

6

Cena nieruchomości

Nie dotyczy

Nie dotyczy

7

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

Nie dotyczy

8

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Czynsz dzierżawny wynosi

1092,38 zł za cały okres obowiązywania umowy plus podatek rolny w stawce ustalonej uchwałą Rady Gminy

Czynsz dzierżawny wynosi

143,08 zł za cały okres obowiązywania umowy plus podatek rolny w stawce ustalonej uchwałą Rady Gminy

9

Termin wnoszenia opłat

Czynsz dzierżawny płatny w IV ratach

I rata płatna w dniu podpisania umowy

II rata patna do 31.03. 2022 r.

III rata patna do 31.03.2023 r.

IV rata płatna do 31.03.2024 r.

Czynsz dzierżawny płatny w IV ratach

I rata płatna w dniu podpisania umowy

II rata patna do 31.03. 2022 r.

III rata patna do 31.03.2023 r.

IV rata płatna do 31.03.2024 r.

10

Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

Nie dotyczy

11

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Dzierżawa

Dzierżawa

12

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

 

 

Wójt Gminy Wierzbinek

dr Paweł Szczepankiewicz

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń .............................

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń ..........................................

OGŁOSZENIE- WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIERZBINEK

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

 

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

OBRĘB GEODEZYJNY

Ziemięcin

OBRĘB GEODEZYJNY

Synogać

1

Oznaczenie nieruchomości według Księgi Wieczystej oraz

katastru nieruchomości

KN1K/00056931/3

 

26

KN1K/00031173/0

 

235

2

Powierzchnia nieruchomości

0,7500 ha

1,98 ha

3

Opis nieruchomości

Grunty orne

grunty orne

4

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Brak planu zagospodarowania przestrzennego

Brak planu zagospodarowania przestrzennego

5

Termin zagospodarowania nieruchomości

Czerwiec 2021 – marzec 2024

czerwiec 2021 – marzec 2024

6

Cena nieruchomości

Nie dotyczy

Nie dotyczy

7

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

Nie dotyczy

8

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Czynsz dzierżawny wynosi

399,50 zł za cały okres obowiązywania umowy plus podatek rolny w stawce ustalonej uchwałą Rady Gminy

Czynsz dzierżawny wynosi

566,66 zł za cały okres obowiązywania umowy plus podatek rolny w stawce ustalonej uchwałą Rady Gminy

9

Termin wnoszenia opłat

Czynsz dzierżawny płatny w IV ratach

I rata płatna w dniu podpisania umowy

II rata patna do 31.03. 2022 r.

III rata patna do 31.03.2023 r.

IV rata płatna do 31.03.2024 r.

Czynsz dzierżawny płatny w IV ratach

I rata płatna w dniu podpisania umowy

II rata patna do 31.03. 2022 r.

III rata patna do 31.03.2023 r.

IV rata płatna do 31.03.2024 r.

10

Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

Nie dotyczy

11

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Dzierżawa

Dzierżawa

12

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

 

 

 

Wójt Gminy Wierzbinek

dr Paweł Szczepankiewicz

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń .............................

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń ..........................................

OGŁOSZENIE- WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIERZBINEK

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

 

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

OBRĘB GEODEZYJNY

Goczki

OBRĘB GEODEZYJNY

Goczki

1

Oznaczenie nieruchomości według Księgi Wieczystej oraz

katastru nieruchomości

KN1K/00060984/0

 

239/1

KN1K/00060984/0

 

239/3

2

Powierzchnia nieruchomości

3,8300 ha

05000 ha

3

Opis nieruchomości

Grunty orne

grunty orne

4

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Brak planu zagospodarowania przestrzennego

Brak planu zagospodarowania przestrzennego

5

Termin zagospodarowania nieruchomości

Czerwiec 2021 – marzec 2024

czerwiec 2021 – marzec 2024

6

Cena nieruchomości

Nie dotyczy

Nie dotyczy

7

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

Nie dotyczy

8

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Czynsz dzierżawny wynosi

1092,38 zł za cały okres obowiązywania umowy plus podatek rolny w stawce ustalonej uchwałą Rady Gminy

Czynsz dzierżawny wynosi

143,08 zł za cały okres obowiązywania umowy plus podatek rolny w stawce ustalonej uchwałą Rady Gminy

9

Termin wnoszenia opłat

Czynsz dzierżawny płatny w IV ratach

I rata płatna w dniu podpisania umowy

II rata patna do 31.03. 2022 r.

III rata patna do 31.03.2023 r.

IV rata płatna do 31.03.2024 r.

Czynsz dzierżawny płatny w IV ratach

I rata płatna w dniu podpisania umowy

II rata patna do 31.03. 2022 r.

III rata patna do 31.03.2023 r.

IV rata płatna do 31.03.2024 r.

10

Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

Nie dotyczy

11

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Dzierżawa

Dzierżawa

12

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

 

 

Wójt Gminy Wierzbinek

dr Paweł Szczepankiewicz

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń .............................

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń ..........................................

OGŁOSZENIE- WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO WYDZIERŻAWIENIA

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIERZBINEK

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

 

Lp.

WYSZCZEGÓLNIENIE

OBRĘB GEODEZYJNY

Chlebowo

1

Oznaczenie nieruchomości według Księgi Wieczystej oraz

katastru nieruchomości

KN1K/00052090/7

 

60/33

2

Powierzchnia nieruchomości

125 m2

3

Opis nieruchomości

Inne tereny zabudowane

4

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Zgodnie ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wierzbinek działka przeznaczona jest na teren usług

5

Termin zagospodarowania nieruchomości

Maj 2021 – kwiecień 2024

6

Cena nieruchomości

Nie dotyczy

7

Wysokość stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego

Nie dotyczy

8

Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Czynsz dzierżawny wynosi

90 zł za cały okres obowiązywania umowy plus podatek rolny w stawce ustalonej uchwałą Rady Gminy

9

Termin wnoszenia opłat

Czynsz dzierżawny płatny w IV ratach

I rata płatna w dniu podpisania umowy

II rata patna do 31.03. 2022 r.

III rata patna do 31.03.2023 r.

IV rata płatna do 31.03.2024 r.

10

Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy

11

Informacje o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę

Dzierżawa

12

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2

Nie dotyczy

 

 

 

Wójt Gminy Wierzbinek

dr Paweł Szczepankiewicz

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń .............................

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń ..........................................