Informacja o stanie majątkowym

Informacja o stanie majątkowym

Informacje o stanie majątkowym są dostępne na stronie:
 
 
dla Przewodniczącego Rady Gminy
 
oraz
 
dla Pozostałych członków Rady Gminy