Kierownicy jednostek, Dyrektorzy

Wyjaśnienia do oświadczeń majątkowych Kierowników Jednostek Organizacyjnych i Dyrektorów Szkół z Gminy Wierzbinek za 2022 rok

Kierownicy:

Kierownik Gminnej Administracji Palcówek Oświatowych Jacek Musiał  

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Jolanta Garczyńska

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Małgorzata Kozicka 

 

Dyrektorzy szkół

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszycach, Jolanta Karczewska

 

 

Korekta informacji o stanie majątkowm Kierownika GOPO w Wierzbinku w związku z rozwiązaniem stosunku pracy

Oświadczenie majątkowe

Korekta informacji o stanie majątkowm Kierowników Jednostek Organizacyjnych i Dyrektorów Szkół z Gminy Wierzbinek za 2022 rok

Kierownicy:

Kierownik Gminnej Administracji Palcówek Oświatowych Jacek Musiał  

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Jolanta Garczyńska

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Małgorzata Kozicka 

 

Dyrektorzy szkół

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszycach, Jolanta Karczewska

 

 

Informacja o stanie majątkowym w związku z powołaniem na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boguszycach P. Jolanty Radzimskiej

Oświadczenie majątkowe

Informacja o stanie majątkowym w związku z powierzeniem pełnienia obowiązków Dyrektora Gminnego Przedszkola Żabka w Wierzbinku P. Katarzyny Czubachowskiej

Oświadczenie majątkowe

Informacja o stanie majątkowym Dyrektora Gminnego Przedszkola Żabka w Wierzbinku P. Jolanty Radzimskiej na dzień 29.08.2023r. - rozwiązanie stosunku pracy

Oświadczenie majątkowe

Informacja o stanie majątkowym Dyrektora Szkoły Podstawowej w Boguszycach P. Jolanty Karczewskiej na dzień 31.08.2023r. rozwiązania umowy o pracę

Oświadczenie majątkowe

Informacja o stanie majątkowym Kierowników Jednostek Organizacyjnych i Dyrektorów Szkół z Gminy Wierzbinek za 2022 rok

Kierownicy:

Kierownik Gminnej Administracji Palcówek Oświatowych Jacek Musiał  

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Arkadiusz Mroczkowski

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Jolanta Garczyńska

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Małgorzata Kozicka 

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Adrian Antoniak

Dyrektorzy szkół

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie, Honorata Rosołowska-Linert

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bpa Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie, Wojciech Szczepaniak

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zakrzewku, Mariusz Kubiak

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaryniu, Elżbieta Szczepankiewicz

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszycach, Jolanta Karczewska

Dyrektor Gminnego Przedszkola Żabka w Wierzbinku, Jolanta Radzimska

 

Informacja o stanie majątkowym pełniącego obowiązki Kierownika GAPO w Wierzbinku P. Jacka Wycockiego na dzień 10.05.2023r.

Oświadczenie majątkowe

Informacja o stanie majątkowym Kierownika GAPO w Wierzbinku P. Jacka Musiała na dzień 28.03.2023r. - rozwiązanie umowy o pracę

Oświadczenie majątkowe

Informacja o stanie majątkowym P. Elżbiety Szczepankiewicz na dzień pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zaryniu

Oświadczenie majątkowe

 

 

 

Informacja o stanie majątkowym Dyrektora Szkoły Podstawowej w Zaryniu P. Władysławy Radzimskiej na dzień 31.08.2022r. - upływ kadencji

Oświadczenie majątkowe

 

 

 

Informacja o stanie majątkowym P. Arkadiusza Mroczkowskiego na dzień powołania na stanowisko Kierownika GOPS

Oświadczenie majątkowe

 

 

 

Informacja o stanie majątkowym Kierownika GOPS P. Małgorzaty Jarlaczyńskiej na dzień 31.08.2022r. - rozwiązanie umowy o pracę

Oświdczenie majątkowe

 

 

 

Informacja o stanie majątkowym Kierowników Jednostek Organizacyjnych i Dyrektorów Szkół z Gminy Wierzbinek za 2021 rok

 

Kierownicy:

Kierownik Gminnej Administracji Palcówek Oświatowych Jacek Musiał  

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata Jarlaczyńska

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Jolanta Garczyńska

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Małgorzata Kozicka 

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Adrian Antoniak

Dyrektorzy szkół

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie, Honorata Rosołowska-Linert

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bpa Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie, Wojciech Szczepaniak

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zakrzewku, Mariusz Kubiak

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaryniu, Władysława Radzimska

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszycach, Jolanta Karczewska

Dyrektor Gminnego Przedszkola Żabka w Wierzbinku, Jolanta Radzimska

 

 

Oświadczenie majątkowe na dzień rozwiązania stosunku pracy Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Sadlnie

 
 

Oświadczenie majątkowe na dzień nawiązania stosunku pracy Dyrektora Szkoły Podstawowej im. M. Kopernika w Sadlnie

 
 

Korekta informacji o stanie majątkowm Kierowników Jednostek Organizacyjnych i Dyrektorów Szkół z Gminy Wierzbinek za 2020 rok

 

Kierownicy:

Kierownik Gminnej Administracji Palcówek Oświatowych Jacek Musiał

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Jolanta Garczyńska

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Małgorzata Kozicka 

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Adrian Antoniak

Dyrektorzy szkół

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszycach, Jolanta Karczewska

 

 

 

Informacja o stanie majątkowym Kierowników Jednostek Organizacyjnych i Dyrektorów Szkół z Gminy Wierzbinek za 2020 rok

 

Kierownicy:

Kierownik Gminnej Administracji Palcówek Oświatowych Jacek Musiał  

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata Jarlaczyńska

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Jolanta Garczyńska

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Małgorzata Kozicka 

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Adrian Antoniak

Dyrektorzy szkół

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie, Jolanta Grzegorska

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Bpa Romana Andrzejewskiego w Morzyczynie, Wojciech Szczepaniak

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zakrzewku, Mariusz Kubiak

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaryniu, Władysława Radzimska

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszycach, Jolanta Karczewska

Dyrektor Gminnego Przedszkola Żabka w Wierzbinku, Jolanta Radzimska

 

 

Informacja o stanie majątkowym na dzień 31.08.2020r. - zakończenie pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tomisławicach

 

 

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tomisławicach, Danuta Wajer

 

 

 

Korekta informacji o stanie majątkowym Kierowników Jednostek Organizacyjnych i Dyrektorów Szkół z Gminy Wierzbinek za 2019 rokKierownik

Kierownik Gminnej Administracji Palcówek Oświatowych Jacek Musiał

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Adrian Antoniak


Dyrektorzy szkół

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Morzyczynie, Wojciech Szczepaniak

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Boguszycach, Jolanta Karczewska


 

 

Oświadczenie majątkowe ze względu na rozpoczęcie pracy na stanowisku Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wierzbinku

Oświadczenie majątkowe ze względu na zakończenie pracy na stanowisku Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wierzbinku

Wyjaśnienie do oświadczenie majątkowego za 2018r.


Kierownicy:

Kierownik Gminnej Administracji Palcówek Oświatowych Jacek Musiał  

 

Dyrektor biblioteki

 

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Wierzbinek

 

Dyrektorzy szkół

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Morzyczynie, Wojciech Szczepaniak

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tomisławicach , Danuta Wajer

Dyrektor Gminnego przedszkola w Wierzbinku Żabka, Jolanta Radzimska

 

Wyjaśnienie oraz uzupełnienie oświadczenie majątkowego za 2017r. Kierowników Jednostek Organizacyjnych i Dyrektorów Szkół z Gminy Wierzbinek


Kierownicy:

Kierownik Gminnej Administracji Palcówek Oświatowych Jacek Musiał 

 

Dyrektor biblioteki

 

Dyrektor Biblioteki Publicznej w Wierzbinek

 

Dyrektorzy szkół


Dyrektor Szkoły Podstawowej w Morzyczynie, Wojciech Szczepaniak

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaryniu, Władysława Radzimska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Boguszycach, Jolanta Karczewska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tomisławicach , Danuta Wajer

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zakrzewku, Mariusz Kubiak

 

Wyjaśnienie oraz uzupełnienie oświadczenie majątkowego za 2016r. Kierowników Jednostek Organizacyjnych i Dyrektorów Szkół z Gminy Wierzbinek


Kierownicy:

Kierownik Gminnej Administracji Palcówek Oświatowych Jacek Musiał  

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Andrzej Kłosowski 

Dyrektorzy szkół


Dyrektor Zespołu Gimnazjalno-Szkolny w Morzyczynie, Wojciech Szczepaniak

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaryniu, Władysława Radzimska


 

 

Informacja o stanie majątkowym Kierowników Jednostek Organizacyjnych i Dyrektorów Szkół z Gminy Wierzbinek za 2016 rok


Kierownicy:

Kierownik Gminnej Administracji Palcówek Oświatowych Jacek Musiał  

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata Jarlaczyńska

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Alina Rosiak

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Małgorzata Kozicka 

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Andrzej Kłosowski  

Dyrektorzy szkół

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie, Jolanta Grzegorska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tomisławicach, Danuta Wajer

Dyrektor Zespołu Gimnazjalno-Szkolny w Morzyczynie, Wojciech Szczepaniak

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zakrzewku, Mariusz Kubiak

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaryniu, Władysława Radzimska

Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Boguszycach, Jolanta Karczewska

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Wierzbinku, Jolanta Radzimska

 

 

Oświadczenie majątkowe ze względu na rozpoczęcie pracy na stanowisku Dyrektora Zespołu Gimnazjalno -Szkolnego w Morzyczynie

Oświadczenie majątkowe ze względu na zakończenie pracy na stanowisku Dyrektora Zespołu Gimnazjalno - Szkolnego w Morzyczynie

Wyjaśnienie oraz uzupełnienie oświadczenie majątkowego za 2015r. Kierowników Jednostek Organizacyjnych i Dyrektorów Szkół z Gminy Wierzbinek


Kierownicy:

Kierownik Gminnej Administracji Palcówek Oświatowych Jacek Musiał  

Dyrektorzy szkół

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie, Jolanta Grzegorska

Dyrektor Zespołu Gimnazjalno-Szkolny w Morzyczynie, Ewa Kucal

Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Boguszycach, Jolanta Karczewska

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Wierzbinku, Jolanta Radzimska

 

 

Korekta informacji o stanie majątkowym Kierowników Jednostek Organizacyjnych i Dyrektorów Szkół z Gminy Wierzbinek za 2014 rokKierownik

Kierownik Gminnej Administracji Palcówek Oświatowych Jacek Musiał


Dyrektorzy szkół

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tomisławicach, Danuta Wajer

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zakrzewku, Mariusz Kubiak


 

 

Informacja o stanie majątkowym Kierowników Jednostek Organizacyjnych i Dyrektorów Szkół z Gminy Wierzbinek za 2014 rok


Kierownicy:

Kierownik Gminnej Administracji Palcówek Oświatowych Jacek Musiał  

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzata Jarlaczyńska

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej Alina Rosiak

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Małgorzata Kozicka 

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Andrzej Kłosowski  

Dyrektorzy szkół

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie, Jolanta Grzegorska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tomisławicach, Danuta Wajer

Dyrektor Zespołu Gimnazjalno-Szkolny w Morzyczynie, Ewa Kucal

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zakrzewku, Mariusz Kubiak

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaryniu, Władysława Radzimska

Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Boguszycach, Jolanta Karczewska

Dyrektor Gminnego Przedszkola w Wierzbinku, Jolanta Radzimska

 

 

Oświadczenie majątkowe ze względu na rozpoczęcie pracy na stanowisku Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wierzbinku

Oświadczenie majątkowe ze względu na zakończenie pracy na stanowisku Prezesa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Wierzbinku