Osoby upoważnione do wydawania decyzji administracyjnych

Informacja o stanie majątkowym za 2022 r.

Tomasz Woźniak

Informacja o stanie majątkowym za 2021 rok

 

Woźniak Tomasz

Informacja o stanie majątkowym za 2020 rok

 

Woźniak Tomasz

Wyjaśnienie do oświadczenie majątkowego za 2019r.

 

Woźniak Tomasz

Informacja o stanie majątkowym za 2019 rok

 

Woźniak Tomasz

Wyjaśnienie do oświadczenie majątkowego za 2018r.

 

Woźniak Tomasz

Informacja o stanie majątkowym za 2018 rok

 

Woźniak Tomasz

Wyjaśnienie oraz uzupełnienie oświadczenie majątkowego za 2017r.

 

Woźniak Tomasz

Wyjaśnienie oraz uzupełnienie oświadczenie majątkowego za 2016r.

 

Woźniak Tomasz

Informacja o stanie majątkowym za 2016 rok

 

Woźniak Tomasz

Wyjaśnienie oraz uzupełnienie oświadczenie majątkowego za 2015r.

 

Woźniak Tomasz