Z-ca Wójta

Informacja o stanie majątkowym Z-cy Wójta P. Macieja Kaczmarka za 2022 r.

Oświadczenie majątkowe

Informacja o stanie majątkowym Z-cy Wójta za 2021 r.

 

Z-ca Wójta, Maciej Kaczmarek

Informacja o stanie majątkowym Z-cy Wójta za 2020 r.

 

Z-ca Wójta, Maciej Kaczmarek

Korekta informacji o stanie majątkowym za 2019 rok

Informacja o stanie majątkowym Z-cy Wójta za 2019 r.

 

Z-ca Wójta, Maciej Kaczmarek

Wyjaśnienie do oświadczenie majątkowego za 2018r.

 

Z-ca Wójta, Maciej Kaczmarek

Informacja o stanie majątkowym Z-cy Wójta za 2018 r.

 

Z-ca Wójta, Maciej Kaczmarek

Korekta informacji o stanie majątkowym za 2017 rok

Informacja o stanie majątkowym Z-cy Wójta za 2016 r.

 

Z-ca Wójta, Maciej Kaczmarek