Wybory

POSTANOWIENIE NR 129/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 25 września 2023 r.

POSTANOWIENIE NR 129/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 18 września 2023 r.

Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 18 września 2023 r., że w  dniu 22.09.2023 r. o godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Wierzbinku odbędzie się losowanie do komisji wyborczych

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBINEK O NUMERACH I OBWODACH GŁOSOWANIA

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIERZBINEK O NUMERACH I OBWODACH GŁOSOWANIA

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

POSTANOWIENIE NR 113/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 29 sierpnia 2023 r.

POSTANOWIENIE NR 113/2023 KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 29 sierpnia  2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Wierzbinek na stałe obwody głosowania

Obwodowe Komisje wyborcze

1. UCHWAŁA NR 50/2023 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

2.UCHWAŁA NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego

WZÓR Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych  w wyborach *

3. Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?  https://pkw.gov.pl/aktualnosci/informacje/jak-zostac-kandydatem-na-czlonka-obwodowej-komisji-wyborczej

4. Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r.

INFORMACJA Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 18 sierpnia 2023r.

INFORMACJA Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 18 sierpnia 2023r. w sprawie wykazu miejsc na terenie Gminy Wierzbinek przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie
urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 8 sierpnia 2023 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Postanowienie Nr 45/2023 Komisarza Wyborczego I w Koninie z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Postanowienie Nr 45/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z  dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Wierzbinek do stanu faktycznego

Postanowienie Nr 40/2023 Komisarza Wyborczego I w Koninie z dnia 24 kwietnia 2023 r.

Postanowienie Nr 40/2023 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia  24 kwietnia 2023 r. zmieniające postanowienie  w sprawie podziału Gminy Wierzbinek na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych