Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wierzbinek 2022 rok

POSTANOWIENIE Nr 37/2022 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 26 września 2022 r.

w sprawie rozwiązania komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wierzbinek zarządzonych na dzień 26 czerwca 2022 r.

KOMUNIKAT KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I z dnia 26 września 2022 r.

w sprawie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych Komitetów Wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wierzbinek przeprowadzonych w dniu 26 czerwca 2022 r.

OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 27 czerwca 2022 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wierzbinek przeprowadzonych w dniu 26 czerwca 2022 r. 

DYŻUR GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WIERZBINKU

DYŻUR

GMINNEJ   KOMISJI   WYBORCZEJ   W   WIERZBINKU

W DNIU POPRZEDZAJĄCYM WYBORY ORAZ W DNIU WYBORÓW

Gminna Komisja Wyborcza w Wierzbinku w składzie:

1.      Pikowska Małgorzata – Przewodniczący Komisji

2.      Szczepankiewicz Joanna- Zastępca Przewodniczącego

3.      Budzińska Klaudia Władysława - członek

4.      Jóźwiak Hubert - członek

5. Korzeniowska Magdalena - członek

6.      Krygier Anna - członek

7.     Matela Liliana Katarzyna- członek

8.      Mazurkiewicz Arleta Anna - członek

9.    Siedlecka Emila – członek

z siedzibą w:

Urzędzie Gminy Wierzbinek,

Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych 110, I p. pokój 207

tel. tel. 63 2611380

 Członkowie komisji będą pełnili dyżury, z możliwością zwołania posiedzenia komisji w pełnym składzie:

w dniu 25 czerwca 2022 r. (sobota)

kontakt pod nr tel.: 668 411 069 w godzinach 8.00 – 18.00

 w dniu 26 czerwca 2022 r. (niedziela)

w siedzibie GKW w godzinach 6.30 – 21.00 

W dniu 26 czerwca 2022 r. od godz. 21.00 do zakończenia pracy

komisja będzie obecna w swojej siedzibie w pełnym składzie. 

                                                                       Przewodniczący
                                               Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku

                                                                  (-) Małgorzata Pikowska

Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 (Sadlno) z dnia 23.06.2022 r.

Uchwała Nr 2 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 (Sadlno) z dnia 23.06.2022 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 (Sadlno), powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wierzbinek zarządzonych na dzień 26 czerwca 2022 r.

Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 (Sadlno) z dnia 23.06.2022 r.

Uchwała Nr 1 Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 (Sadlno) z dnia 23.06.2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 (Sadlno), powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wierzbinek zarządzonych na dzień 26 czerwca 2022 r.

Postanowienie nr 16/2022 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 1 czerwca 2022 r.

Postanowienie nr 16/2022 Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 1 czerwca 2022 r.

Postanowienie nr 15/2022 Komisarza Wyborczego w Koninie I

Postanowienie nr 15/2022 Komisarza Wyborczego w Koninie I

Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie I

Informacja Komisarza Wyborczego w Koninie I  

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 27 maja 2022 roku

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 27 maja 2022 roku

POSTANOWIENIE NR 13/2022 KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I

POSTANOWIENIE NR 13/2022 KOMISARZA WYBORCZEGO W KONINIE I w sprawie zmiany siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Sadlnie w Gminie Wierzbinek w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wierzbinek zarządzonych na dzień 26 czerwca 2022 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku z dnia 23 maja 2022 r

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku z dnia 23 maja 2022 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wierzbinek zarządzonych na dzień 26 czerwca 2022 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku z dnia 23 maja 2022 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku z dnia 23 maja 2022 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wierzbinek zarządzonych na dzień 26 czerwca 2022 r.

Uchwała Nr 5/22 Gminnej Komisji Wyborczej

Uchwała Nr 5/22 Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wierzbinek zarządzonych na dzień 26 czerwca

UCHWAŁA Nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku z dnia 20 maja 2022 r. r.

UCHWAŁA Nr 4 Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku z dnia 20 maja 2022 r. r.

Uchwała Nr 3/2022 Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku z dnia 17 maja 2022 r.

Uchwała Nr 3/2022 Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie powołania Pełnomocnika/Zastępcy pełnomocnika* do spraw informatyki Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku, w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wierzbinek zarządzonych na dzień 26 czerwca 2022 r.

Uchwała Nr 2/2022 Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku z dnia 17 maja 2022 r.

Uchwała Nr 2/2022 Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinkuz dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wierzbinek zarządzonych na dzień 26 czerwca 2022r.

Uchwała Nr 1/2022 Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku z dnia 17 maja 2022 r.

Uchwała Nr 1/2022 Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku, powołanej do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wierzbinekzarządzonych na dzień 26 czerwca 2022 r.

Informacja o składzie i siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku

Informacja o składzie i siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dn. 17.05.2022r.

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 17.05.2022r. w sprawie zmiany w składzie Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dn. 16 maja 2022r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dn. 16 maja 2022r.  w sprawie zwołania  pierwszego posiedzenie GKW  w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wierzbinek zarządzonych na dzień 26 czerwca 2022 roku

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dn. 16 maja 2022r. w sprawie powołania GKW

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie I z dn. 16 maja 2022r. w sprawie powołania GKW

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 12 maja 2022 r.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Koninie I z dnia 12 maja 2022 r.

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 27 kwietnia 2022 roku

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójta Gminy Wierzbinek

z dnia 27 kwietnia 2022 roku

 

 

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2020r. Poz. 1319, z 2021r. poz. 1834 i 2054 oraz z 2022r. poz. 655) Wójt Gminy Wierzbinek podaje do publicznej wiadomości informację o okręgu wyborczym, jego granicach i numerze, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wierzbinek zarządzonych na dzień 26 czerwca 2022 roku.

 

Numer okręgu wyborczego

 

Granice okręgu wyborczego

Liczba

radnych

wybieranych

w okręgu

 

7

 

 

Sołectwa: Sadlno, Helenowo

 

1

 

 

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku mieści się w Urzędzie Gminy w Wierzbinku, Plac Powstańców Styczniowych 110, 62 – 619 Sadlno.

 

 

 

Wójt Gminy Wierzbinek

 

/-/ Paweł Szczepankiewicz

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 2 maja 2022 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 2 maja  2022 r.

o komitetach wyborczych w wyborach uzupełniających  do Rady Gminy Wierzbinek zarządzonych na dzień 26 czerwca 2022 r.

Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie z dnia 22 kwietnia 2022 r.

Komunikat z dnia 22 kwietnia 2022 r.  o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego, zgłoszeń kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku, zgłoszeń kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej w Wierzbinku, zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców oraz miejscu, czasie i terminie składania sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wierzbinek, zarządzonych na dzień 26 czerwca 2022r

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 159/2022 WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 19 kwietnia 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 159/2022

WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

z dnia 19 kwietnia 2022 r.

w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wierzbinek

 

Na podstawie art. 385 oraz art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319, z 2021 r. poz. 1834 i 2054 oraz z 2022 r. poz. 655) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Wierzbinek dla wyboru jednego radnego w okręgu wyborczym nr 7.

§ 2. Datę wyborów, o których mowa w § 1, wyznacza się na niedzielę 26 czerwca 2022 r.

§ 3. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości na obszarze Gminy Wierzbinek.

 

Wojewoda Wielkopolski

(-) Michał Zieliński

 

Kalendarz wyborczy
wyborów uzupełniających do Rady Gminy Wierzbinek

Lp.

Data wykonania
czynności wyborczej*)

Treść czynności

1.

do 2 maja 2022 r.

podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach okręgu wyborczego, liczbie wybieranych radnych oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku

2.

do 2 maja 2022 r.

zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Koninie l o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych

3.

do 12 maja 2022 r.

zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Koninie I kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku

4.

do 17 maja 2022 r.

powołanie przez Komisarza Wyborczego w Koninie I Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku

5.

do 22 maja 2022 r.
(do 23 maja 2022 r.)
do godz. 24:00

zgłaszanie Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku list kandydatów na radnych

6.

do 27 maja 2022 r.

zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Koninie I kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej

7.

do 27 maja 2022 r.

podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerze i granicach obwodu głosowania oraz wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej, w tym o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika

8.

do 5 czerwca 2022 r.

(do 6 czerwca 2022 r.)

przyznanie przez Gminną Komisję Wyborczą w Wierzbinku numerów dla zarejestrowanych list kandydatów

9.

do 5 czerwca 2022 r.

(do 6 czerwca 2022 r.)

powołanie przez Komisarza Wyborczego w Koninie I obwodowej komisji wyborczej

10.

do 5 czerwca 2022 r.

(do 6 czerwca 2022 r.)

sporządzenie w Urzędzie Gminy w Wierzbinku spisu wyborców

11.

do 11 czerwca 2022 r.

(do 13 czerwca 2022 r.)

zgłaszanie Komisarzowi Wyborczemu w Koninie I zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat,

  1. 12.

do 11 czerwca 2022 r.

(do 13 czerwca 2022 r.)

rozplakatowanie obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbinku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

  1. 13.

do 17 czerwca 2022 r.

składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania

  1. 14.

do 21 czerwca 2022r.

zgłoszenie Komisarzowi Wyborczemu w Koninie I zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu glosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

15.

24 czerwca 2022 r.

o godz. 24:00

zakończenie kampanii wyborczej

16.

25 czerwca 2022 r.

przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji wyborczej spisu wyborców

17.

26 czerwca 2022 r.

w godz. 7:00-21:00

przeprowadzenie głosowania



*) Zgodnie, z art. 9 §2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319, z 2021 r. poz. 1834 i 2054 oraz z 2022 r. poz. 655), jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w kodeksie przypada na sobotę, albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu. Jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, czynności wyborcze określone kalendarzem wyborczym są dokonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych, urzędów gmin oraz konsulatów.