Baner główny

DRUKI wniosków do pobrania

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DO DNIA 31 grudnia 2022 r.

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DO DNIA 31 grudnia 2022 r.odt

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DO DNIA 31 grudnia 2022 r.pdf

DOSTĘPNOŚĆ

Wniosek o zapewnienie tłumacza migowego

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

CEiDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej 

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

____________________________________________________________________________________________________________________________

ALKOHOLE

Wniosek o wydanie jednorazowego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż/podawanie  napojów   alkoholowych na czas określony

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

DOWÓZ DZIECI DO SZKÓŁ

Wniosek o udzielenie zezwolenia na krajowy przewóz osób

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

________________________________________________________________________________________________________________________________   

LOKALIZACJA ZJAZDU

Wniosek

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO

Wniosek o wydanie zezwolenia na czasowe zajęcie pasa drogowego drogi gminnej (dojazdowej) i umieszczenie urządzenia nie związanego z funkcjonowaniem drogi

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej (wewnętrznej) urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruch drogowego

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Zgłoszenie zakończenia robót w pasie drogowym

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

________________________________________________________________________________________________________________________________   

PODATKI

Deklaracja na podatek leśny

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deklaracja na podatek od nieruchomości

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Deklaracja na podatek rolny

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o lasach

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o gruntach

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

________________________________________________________________________________________________________________________________  

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego w produkcji rolnej 

 

Oświadczenie

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

________________________________________________________________________________________________________________________________  

ZAŚWIADCZENIA 

Wniosek o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wniosek o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podanie o wydanie wypisu i wyrysu

Podanie o wydanie zaświadczenia o braku planu

Podanie o przeznaczeniu nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego

________________________________________________________________________________________________________________________________  

ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji  celu publicznego albo warunków zabudowy

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wniosek o przeniesienie warunków zabudowy

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oświadczenie o przeniesienie

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

________________________________________________________________________________________________________________________________  

PODZIAŁY I ROZGRANICZENIA

Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wniosek o wydanie dezyzji  zatwierdzającej  podział  nieruchomości

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać  idołączyć do wniosku ww. sprawie

________________________________________________________________________________________________________________________________  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

GOSPODARKA ODPADAMI

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami - wersja Word (doc.)

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami - wersja OpenOffice (odt.)

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami - wersja AdobeReader (pdf.)

 

 

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać idołączyć do wniosku ww. sprawie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pismo Starostwa Powiatowego w Koninie dot. nowego wzoru wniosku o udzielenie dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wniosek o udzielenie dofinansowania do usuwania wyrobów zawierających azbest

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

________________________________________________________________________________________________________________________________  

WYŁĄCZENIE OGRUNTÓW Z PRODUKCJI ROLNEJ

Wniosek 

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

 

 

 

Klauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w Wierzbinku - z którą należy się zapoznać, podpisać i dołączyć do wniosku ww. sprawie

Partnerzy

Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa
Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa