Baner główny

Informator

Obowiązek informacyjny RODOKlauzula informacyjna dla klientów Urzędu Gminy w WierzbinkuZgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Wierzbinek, adres Wierzbinek pl. powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno

  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Andrzej Andrzejewski, iod8@wp.pl

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - akty prawne na podstawie, których funkcjonuję komórki Urzędu Gminy w Wierzbinku,

  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

  6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem aktów prawnych na podstawie, których funkcjonują komórki Urzędu Gminy w Wierzbinku jest obligatoryjne.

Gmina Wierzbinek


Serdecznie witam Państwa na stronie internetowej Gminy Wierzbinek


Paweł Szczepankiewicz
Wójt Gminy Wierzbinek

Serdecznie zapraszam do działu Aktualności. Znajdą tu Państwo ciekawostki z życia naszej gminy i wiele więcej.

Aktualności

Gmina Wierzbinek położona jest w północno - wschodniej części województwa Wielkopolskiego, na północy powiatu konińskiego. Swoim obszarem gmina obejmuje 14 805 ha, z czego 11 949 ha (tj. 80,7%) to użytki rolne a 1 666 ha (tj.11,3%) zajmują lasy. Naturalną granicę stanowią - kanał Warta - Gopło, rzeka Noteć i kanał notecki wraz z łąkami. Na terenie gminy znajduje się kilka małych jezior i Kanał Ślesiński. Przez teren gminy przebiega magistrala kolejowa północ - południe ze stacją w Zaryniu.
Ludność Gminy Wierzbinek na koniec roku 2008 roku wynosiła 7993 osób (3942 kobiety i 3971 mężczyzn ) zameldowanych na stałe oraz 123 osoby (68 kobiet i 63 mężczyzn) zameldowane czasowo. Bliższe informacje w dziele Statystyka dotycząca ludności Gminy Wierzbinek . Utrzymuje się ona z rolnictwa i drobnego rzemiosła. Tradycją jest uprawa ziół zwłaszcza majeranku, tymianku, mięty; warzyw - pomidorów, kalafiorów, cebuli, brokuł i ziemniaków.
Gmina wchodzi w skład powiatu Konińskiego i należy do województwa Wielkopolskiego. Podzielona jest na 75 miejscowości ze 105 przysiółkami, zorganizowanymi w 25 sołectw Wykaz sołectw na terenie gminy Wierzbinek .

Gmina Wierzbinek słynie przede wszystkim z oryginalnych w skali kraju Targów Wierzby i Wikliny SALIX. Od 1990 r. corocznie w pierwszy dzień Zielonych Świątek obchodzone są Dni Wierzbinka, które od 1998 r., połączone są z właśnie z Targami Wierzby i Wikliny SALIX.
W czasie imprezy wystawcy z całej Polski prezentują wyroby z wikliny, siana i słomy oraz rzeźby w drewnie. Twórcy ludowi prezentują swoje rękodzielnicze wyroby począwszy od tradycyjnych koszy, mebli wiklinowych aż po serwety koronkarskie, rzeźby z drewna itp. To okazja dla wystawców, również z innych dziedzin, do zaprezentowania swojego rzemiosła. Najlepsze z nich honorowane są specjalnymi nagrodami. Na scenie występują zespoły ludowe, organizowane są liczne konkursy dla dzieci i młodzieży.

Siedziba administracji gminy ulokowana jest na Placu Powstańców Styczniowych 110 w Wierzbinku. Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się 12.12.2012 r. 

 
Prosimy o wskazywanie ewentualnych zdezaktualizowanych danych i ich miejsc w portalu. Wszystkie zasadne uwagi są bardzo cenne i pozytywnie wpływają na jakość strony. Prosimy takie informacje przesyłać pod adres bip@wierzbinek.pl

Partnerzy

Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa
Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa