Baner główny

Statystyki gminy

Statystyka dotycząca uczniów w szkołach 2010/2011

Przedszkole rok szk. 2010/2011 stan na 30.09.2010  
Szkoła\Klasa Rocznik Suma            
Sadlno < 03 04 05 06              
Liczba dzieci 1 8 14 7 30            
Szkoły podstawowe    
Szkoła\Klasa 0 1 2 3 Razem
1-3
4 5 6 Razem
4-6
Suma w szkole  
Morzyczyn 25 23 19 27 69 29 17 21 67 161  
Tomisławice 16 11 21 15 47 8 14 20 42 105  
Zaryń 16 14 9 17 40 18 11 15 44 100  
Zakrzewek 13 9 12 11 32 12 15 14 41 86  
Sadlno 24 22 24 22 68 33 31 18 82 174  
Razem w klasach: 94 79 85 92 256 100 88 88 276 626  
Gimnazja    
Szkoła\Klasa 1 2 3 Razem
1-3
           
Boguszyce 71 76 64 211           Zespół + 0
Morzyczyn 40 47 46 133           294
Razem w klasach: 111 123 110 344            
                       
                       
Dzieci uczęszczających do przedszk. Szkół i gimn. w gminie: 1000  
Dzieci bez 0 i przedszkola 876  

Wykresy dotyczące liczby uczniów

 

Wykres Gm Boguszyce

Wykres Gm Morzyczyn

Wykres Przedszkole

Wykres SP Morzyczyn

Wykres SP Sadlno

Wykres SP Tomisławice

Wykres SP Zakrzewek

Wykres SP Zaryń

Dane tabelaryczne:
 
Nazwa Szkoły 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Boguszycach 254 248 221 221
Gimnazjum w Morzyczynie 161 169 166 160
Szkoła Podstawowa w Sadlnie 208 195 184 169
Szkoła Podstawowa w Synogaci 60 56 0 0
Szkoła Podstawowa w Tomisławicach 145 136 130 116
Szkoła Podstawowa w Zakrzewku 91 82 92 83
Szkoła Podstawowa w Zaryniu 97 96 115 106
Szkoła Podstawowa w Morzyczynie 170 168 166 163
Gminne Przedszkole w Wierzbinku 26 26 30 30
RAZEM 1212 1176 1104 1048

Statystyka dotycząca uczniów w szkołach 2009/2010

Przedszkole rok szk. 2009/2010 stan na marzec  
Szkoła\Klasa Rocznik Suma   
Sadlno < 03 04 05 06
  
Liczba dzieci 9 9 8 4 30   
Szkoły podstawowe
 
Szkoła\Klasa 0 1 2 3 Razem
1-3
4 5 6 Razem
4-6
Suma w szkole  
Morzyczyn 26 18 27 25 70 20 20 27 67 163  
Tomisławice 12 20 16 10 46 14 21 23 58 116  
Zaryń 15 9 17 18 44 10 16 21 47 106  
Zakrzewek 9 12 11 13 36 16 15 9 40 85  
Sadlno 12 24 22 33 79 32 18 27 77 168  
Razem w klasach: 74 83 93 99 275 92 90 107 289 638  
Gimnazja
 
Szkoła\Klasa 1 2 3 Razem
1-3

 
Boguszyce 73 69 81 223
Zespół + 0
Morzyczyn 47 49 64 160
323
Razem w klasach: 120 118 145 383            
                       
                       
Dzieci uczęszczających do przedszk. Szkół i gimn. w gminie: 1051  
Dzieci bez 0 i przedszkola 947  

Statystyka Mieszkańców Gminy wg płci i wieku na dzień 30.06.2009

Statystyka Mieszkańców Gminy Wierzbinek wg wieku i płci - ogółem:

20090630staly.pdf

Statystyka Mieszkańców Gminy Wierzbinek wg wieku i płci - pobyt stały:

20090630czasowy.pdf

Statystyka Mieszkańców Gminy Wierzbinek wg wieku i płci - pobyt czasowy:

20090630stalyczasowy.pdf

Statystyka zdarzeń za okres od dnia 01.01.2009 do 30.06.2009

 

urodzenia

46

zgony

43

małżeństwa

36

pobyty czasowe

49

migracje

14

przemeldowania

17

emigracje

2

dok. tożsamości

194

nadanie nr ewidencyjnego

47

wymiana nr ewidencyjnego

0

 

Objaśnienia:

 

MIGRACJE

zameldowania na pobyt stały, związane ze zmianą kodu terytorialnego i daty zameldowania

PRZEMELDOWANIA

przemeldowania na pobyt stały, związane ze zmianą daty zameldowania

EMIGRACJE

wymeldowania za granicę an pobyt stały

DOK. TOŻSAMOŚCI

wydane lub wymienione dokumenty tożsamości

Statystyka zdarzeń za okres od dnia 01.01.2008 do 31.12.2008

 

urodzenia

112

zgony

79

małżeństwa

134

pobyty czasowe

94

migracje

50

przemeldowania

52

emigracje

0

dok. tożsamości

731

nadanie nr ewidencyjnego

109

wymiana nr ewidencyjnego

0

 

Objaśnienia:

 

MIGRACJE

zameldowania na pobyt stały, związane ze zmianą kodu terytorialnego i daty zameldowania

PRZEMELDOWANIA

przemeldowania na pobyt stały, związane ze zmianą daty zameldowania

EMIGRACJE

wymeldowania za granicę an pobyt stały

DOK. TOŻSAMOŚCI

wydane lub wymienione dokumenty tożsamości

Statystyka Mieszkańców Gminy wg płci i wieku na koniec roku 2008

Statystyka Mieszkańców Gminy Wierzbinek wg wieku i płci - ogółem:

2008_stal_ i_czasowy.pdf

Statystyka Mieszkańców Gminy Wierzbinek wg wieku i płci - pobyt stały:

2008_staly.pdf

Statystyka Mieszkańców Gminy Wierzbinek wg wieku i płci - pobyt czasowy:

2008_czasowy.pdf

 

Statystyka dotycząca ludności Gminy Wierzbinek na koniec 2007 roku

Ludność Gminy Wierzbinek na 31.12.2007

zameldowani na stałe

zameldowani czasowo

kobiety

mężczyźni

kobiety

mężczyźni

3955

3980

63

60

7935

123

8058

Ilość urodzin od początku roku 2008 do maja 2008: 50
Ilość zgonów od początku roku 2008 do maja 2008: 41
Wiek najstarszego mieszkańca gminy 100 lat

Statystyka dotycząca uczniów w szkołach 2008/2009

 
Przedszkole   rok szk. 2008/2009
SzkołaKlasa Rocznik Suma            
Sadlno < 02 03 04 05              
Liczba dzieci 5 13 6 6 30            
Szkoły podstawowe    
SzkołaKlasa 0 1 2 3 Razem 1-3 4 5 6 Razem 4-6 Suma w szkole  
Morzyczyn 21 26 26 21 73 22 25 25 72 166  
Tomisławice 20 18 11 14 43 21 23 23 67 130  
Zaryń 11 18 18 10 46 15 22 21 58 115  
Zakrzewek 12 10 13 17 40 16 8 16 40 92  
Sadlno 19 23 34 30 87 17 28 33 78 184  
Razem w klasach: 83 95 102 92 289 91 106 118 315 687  
Gimnazja    
SzkołaKlasa 1 2 3 Razem 1-3            
Boguszyce 71 78 72 221           Zespół + 0
Morzyczyn 52 64 50 166           332
Razem w klasach: 123 142 122 387            
                       
                       
Dzieci uczęszczających do przedszk. Szkół i gimn. w gminie: 1104  
Dzieci bez 0 i przedszkola 991  

Statystyka dotycząca uczniów w szkołach

 
Przedszkole    
Szkoła/Klasa 0                    
Sadlno 26                    
Szkoły podstawowe    
Szkoła/Klasa 0 1 2 3 Razem 1-3 4 5 6 Razem 4-6 Suma w szkole  
Morzyczyn 29 26 21 21 68 25 27 19 71 168  
Tomisławice 20 11 15 22 48 23 23 22 68 136  
Zaryń 15 17 8 12 37 15 16 13 44 96  
Zakrzewek 10 13 11 12 36 6 14 16 36 82  
Sadlno 17 33 30 17 80 27 32 39 98 195  
Synogać 6 4 11 7 22 10 9 9 28 56  
Razem w klasach: 97 104 96 91 291 106 121 118 345 733  
Gimnazja    
Szkoła/Klasa 1 2 3 Razem 1-3            
Boguszyce 80 77 91 248           Zespół + 0
Morzyczyn 64 53 52 169           337
Razem w klasach: 144 130 143 417            
                       
                       
Dzieci uczęszczających do przedszk. Szkół i gimn. w gminie: 1176  

Partnerzy

Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa
Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa