Baner główny

Historia

Pierwsze ślady życia ludzkiego spotyka się w pobliżu Gopła w Broniszewie i Wierzbinku. Na placu byłej szkoły podstawowej w Broniszewie w czasie plantowania moreny czołowej znaleziono wiele garnków glinianych z popiołami ludzkimi, zapewne pochodzenia kultury łużyckiej (okres epoki brązu ok. 1300 – 1100 p.n.e.). W Wierzbinku i jego pobliżu odkryto cmentarzysko kultury pomorskiej i znaleziono zabytki kultury pucharów lejkowatych m.in. : siekierki, krzemienie, toporki kamienne, (neolit – młodsza epoka kamienia ok. 1700 l. p.n.e.). We wsi Noć wychowywała się Rzepicha, żona Piasta Kołodzieja, księcia Polan. Nieprzeciętnym wydarzeniem był ślub i wesele młodej pary założycieli wielkiej dynastii Piastów.


Począwszy od roku 966 okoliczna ludność oficjalnie przyjmowała chrześcijaństwo. Zniknęła wtedy gontyna pogańska w obecnej miejscowości Sadlno, a na jej miejscu zbudowano drewniany kościół chrześcijański.

W roku 1331 ludność tutejsza przeżywała najazd Krzyżaków. W drodze powrotnej z sieradzkiego i kaliskiego Krzyżacy przybyli do Ślesina skąd pewna grupa skierowana została do Piotrkowa Kujawskiego przez obecne Leśnictwo i Starą Rudę gdzie teraz stoi krzyż.

W okresie przedrozbiorowym przez Synogać i Boguszyce przebiegała droga tranzytowa łącząca południe Polski z Pomorzem. Wkrótce po drugim rozbiorze Polski (1793) nastąpił masowy napływ kolonistów niemieckich.

W wyniku kolonizacji powstały nowe osiedla tzw. Holendry. Niektórzy koloniści z biegiem czasu spolonizowali się. W dużej swej masie przetrwali do końca II wojny światowej.

W połowie XIX stulecia, panująca epidemia cholery częściowo wyniszczyła ludność.

W okresie powstania styczniowego miały miejsce na terenie obecnej gminy liczne bitwy i potyczki powstańców z Rosjanami, np. bitwa pod Ruszkowem (20.04.1863 r.). Poległych powstańców pochowano w zbiorczej mogile na cmentarzu parafialnym w Sompolnie.

W pobliskich miejscowościach jak Nowa Wieś i Ignacewo stoczono po dwie bitwy. Poległych powstańców pod Nową Wsią pochowano na cmentarzu parafialnym w Sadlnie i w grobie zbiorowym w Nowej Wsi. W drugiej połowie XIX wieku masowo emigrowali chłopi polscy do Brazylii. W czasie II wojny światowej w Kryszkowicach miała miejsce potyczka Niemców z Rosjanami. Podczas okupacji hitlerowskiej miało miejsce masowe wysiedlenie i przesiedlenie Polaków do Generalnej Guberni względnie do małych gospodarstw o słabej glebie. Wielu mieszkańców aresztowano i wywożono do obozów i więzień. W Piotrkowie Kujawskim rozstrzelano wraz z innymi proboszcza parafii Sadlno ks. Jana Mikołajczyka. Niemcy opuścili teren gminy 20 stycznia 1945 roku. Pod koniec II wojny światowej w okolicy Boguszyc i Wierzbinka działała polska partyzantka. W roku 1984 przed pałacem w Wierzbinku ufundowano obelisk upamiętniający tych Polaków, którzy zginęli w okresie II wojny światowej i w walkach o władzę ludową.


Opis gminy oraz reklamy lokalnych firm

Mapa gminy Wierzbinek
 

Partnerzy

Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa
Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa