Baner główny

Informacje ogólne

Statystyki gminy

Informacje o gminie  wyrażone w liczbach

Wodociągi i telefonizacja

Stopień zwodociągowania gminy wynosi około 95 %. Gmina jest  zwodociągowana z 6 ujęć hydroforni lokalnych: Wierzbinek, Racięcin, Kryszkowice, Łysek, Mąkoszyn i Zaryń.
Gmina Wierzbinek jest w 100 % stelefonizowana.

Linie energetyczne

Występują napowietrzne linie energetyczne średniego napięcia oraz napowietrzna linia 220 KV, kierunek Olsztyn – własność Polskich Sieci Energetycznych S.A. w Warszawie.

Kalendarz imprez stałych

  1. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – styczeń
  2. Finały gminnych i powiatowych biegów przełajowych – marzec
  3. Obchody Dnia Św. Floriana – maj
  4. Dni Wierzbinka i Targi Wierzby i Wikliny „Salix” – I dzień Zielonych Świątek
  5. Gminne rozgrywki w tenisie stołowym – czerwiec
  6. Amatorskie Zawody Zaprzęgowe w Zakrzewku - czerwic
  7. Międzypowiatowy przegląd zespołów ludowych
  8. Gminne zawody pożarnicze jednostek OSP 
  9. Sztafetowe biegi przełajowe – wrzesień

Rurociągi

Ponadto przez teren gminy przebiegają dwie trasy rurociągów naftowych: „Przyjaźń” i „Żółwieniec – Kopalnia Góra”. Jedna trasa przebiega na wysokości wsi: Teresewo – Nykiel – Wilcza Kłoda – Obory, a druga Obory – Morzyczyn – Racięcin.

Drogi

Jednostki osadnicze łączy dość gęsta sieć dróg powiatowych i gminnych. Ogółem sieć dróg gminnych wynosi 127 km, w tym 39 km o nawierzchni bitumicznej i 14,5 km o nawierzchni utwardzonej. Przez teren gminy biegnie droga wojewódzka: Sompolno – Radziejów oraz kolej Herby – Gdynia ze stacją w miejscowości Zaryń.

Partnerzy

Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa
Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa