Baner główny

Inwestycje gminne


Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadlnie

Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadlnie, przebudowa sieci wodociągowej w
Wierzbinku oraz zakup agregatu prądotwórczego do stacji uzdatniania wody
w Wierzbinku wraz z przebudową budynku. Całkowita wartość projektu
wynosi 2 983 307,87 zł, natomiast wartość dofinansowania 1 898 278 zł
(PROW 2014-2020)

Budowa 3 placów zabaw na terenie gminy Wierzbinek

"Budowa 3 placów zabaw na terenie gminy Wierzbinek". Wartość projektu to
189 224,89 zł natomiast wartość dofinansowania wynosi 120 403,00 zł
(PROW 2014-2020, działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER)

Budowa siłowni zewnętrznych

Budowa siłowni zewnętrznych na terenie gminy Wierzbinek, wartość
projektu wynosi 185 998,83 zł, natomiast wartość dofinansowania
118 351,00 zł (PROW 2014-2020, działanie wsparcie dla rozwoju lokalnego
w ramach inicjatywy LEADER)

Gminne Przedszkola w Wierzbinku „Żabka”

Wartość inwestycji 1 337 994,00 zł, dofinansowanie 837 718,04 zł (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Poddziałanie 9.3.1 Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej).Partnerzy

Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa
Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa