Baner główny

Środki europejskie i krajowe

 • Miniatura zdjęcia news

  31.08.2023

  Informacja o realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego z WFOŚiGW W Poznaniu

  Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn "Wyposażenie sali do prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Sadlnie" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 28 584,00 zł,

  Czytaj więcej

 • Miniatura zdjęcia news

  18.07.2023

  Informacja o realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego z WFOŚiGW w Poznaniu

  Ochotnicza Straż Pożarna w Racięcinie otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Racięcinie" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 35 000,00 zł, Ochotnicza Straż Pożarna w Racięcinie otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Racięcinie" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 35 000,00 zł,

  Czytaj więcej

 • Miniatura zdjęcia news

  18.07.2023

  Informacja o realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego z WFOŚiGW w Poznaniu

  Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Rudzie otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Starej Rudzie" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 35 000,00 zł,

  Czytaj więcej

 • Miniatura zdjęcia news

  18.07.2023

  Informacja o realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego z WFOŚiGW w Poznaniu

  Ochotnicza Straż Pożarna w Mąkoszynie otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Mąkoszynie" z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 

  Czytaj więcej

 • Miniatura zdjęcia news

  30.06.2023

  E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wierzbinek

  Celem głównym projektu „E-usługi publiczne dla mieszkańców Gminy Wierzbinek” jest rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz wspomagających funkcjonowanie Urzędu Gminy Wierzbinek oraz placówek oświatowych poprzez zapewnienie interoperacyjności systemów teleinformatycznych i ich integrację (w tym e-PUAP) oraz służących poprawie efektywności zarządzania i upowszechnianiu komunikacji elektronicznej w instytucjach publicznych.

  Czytaj więcej

 • Miniatura zdjęcia news

  30.01.2023

  Projekt dofinansowany na podstawie umowy nr 21.10/22 z dnia 20.01.2023

  Projekt dofinansowany na podstawie umowy nr 21.10/22 z dnia 20.01.2023 roku o objęciu w 2023 roku dopłatą ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przewozów autobusowych, zawartej pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Wierzbinek.

  Czytaj więcej

 • Miniatura zdjęcia news

  05.12.2022

  Dostępny samorząd – granty

  Gmina Wierzbinek realizuje przedsięwzięcie grantowe „Poprawa dostępności w Urzędzie Gminy w Wierzbinku”, finansowane w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

  Czytaj więcej

 • Miniatura zdjęcia news

  16.11.2022

  Remont Szatni przy boisku sportowym ORLIK w miejscowości Sadlno

  Gmina Wierzbinek otrzymała dotację na realizację zadania „Remont Szatni przy boisku sportowym ORLIK w miejscowości Sadlno”

  Czytaj więcej

 • Miniatura zdjęcia news

  22.10.2021

  Informacja o realizacji projektu Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Ruszkowo

  Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację projektu "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Ruszkowo" w ramach PROW na lata 2014-2020 w wysokości 45 806,00 zł, wartość całej inwestycji to 87 467,39 zł.

  Czytaj więcej

 • Miniatura zdjęcia news

  20.09.2021

  Informacja o realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego z WFOŚiGW W Poznaniu

  Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn "Wyposażenie sali do prowadzenia zajęć edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Boguszycach "

  Czytaj więcej

 • Partnerzy

  Agencja Rynku Rolnego Konin
  Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
  Salix
  Lokalna Organizacja Turystyczna
  Konińska Gazeta Internetowa
  Agencja Rynku Rolnego Konin
  Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
  Salix
  Lokalna Organizacja Turystyczna
  Konińska Gazeta Internetowa