Baner główny

Projekt "Maluchy z Wierzbinek idą do przedszkola"

 

Maluchy z Wierzbinka idą do przedszkola

Gmina Wierzbinek pozyskała dofinansowanie na realizację projektu „Maluchy z Wierzbinka idą do przedszkola" z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8. Edukacja, Działanie 8.1 „Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej", Poddziałanie 8.1.1 Edukacja przedszkolna".

Projekt będzie realizowany od 01.11.2017 r. do 31.01.2019 r.

Projekt zakłada:

 1. Wyposażenie 2 sal przedszkolnych w nowowybudowanym Gminnym Przedszkolu w Wierzbinku w meble, sprzęt IT, audiowizualny, zabawki oraz pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć.

 2. Utworzenie 25 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w dwóch oddziałach przedszkolnych 3 i 4 latków z terenu gminy Wierzbinek z bieżącym funkcjonowaniem w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018 r. Oddziały przedszkolne funkcjonować będą w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 07:00 do 17:00 i zapewnią dzieciom realizację podstawy programowej oraz udział w zajęciach wspomagających wszechstronny rozwój dzieci, rozwijających ich pasje i zainteresowania.

 • język angielski w ilości 60 h na grupę w ciągu 12 miesięcy okresu realizacji projektu.

 • zajęcia rytmiczno - ruchowe 40 h na grupę w ciągu 12 miesięcy okresu realizacji projektu.
 1. Zapewnienie wyżywienia dla uczestników projektu.

   

 2. Przeprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych zwiększających szanse edukacyjne dla 25 dzieci w okresie od 01.01.2018 r. do 31.01.2019 r.:

- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej łącznie 40 h na grupę w okresie realizacji projektu,

- wsparcie logopedyczne dla 16 dzieci po 20 godzin na dziecko w okresie realizacji projektu, łącznie 320 h.


Wszystkie zajęcia przedszkolne, zajęcia dodatkowe oraz wyżywienie zostanie zapewnione dzieciom bezpłatnie. Rodzice nie ponoszą żadnych opłat za udział dziecka w projekcie.

W projekcie może wziąć udział 25 dzieci z terenu gminy Wierzbinek dotychczas nieobjętych edukacją przedszkolną. W momencie przystąpienia do projektu dziecko musi mieć ukończone 3 lata i nie więcej niż 4 lat (rocznikowo) a więc przyjmowane będą dzieci urodzone w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2014 r.

Zgłoszenia osób zainteresowanych udziałem w projekcie będą przyjmowane w Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Wierzbinku w pokoju nr 211 w terminie od 04.12.2017 r. do 15.12.2017 r. Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać u Pana Cezarego Szymańskiego pod numerem telefonu: (63)2611190.

 

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej dokonującej naboru beneficjentów do projektu „Maluchy z Wierzbinka idą do przedszkola”

 

 

 

Protokół

z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej

dokonującej naboru beneficjentów do projektu „Maluchy z Wierzbinka idą do przedszkola”

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020,

Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna


Komisja Rekrutacyjna, powołana zgodnie z Regulaminem projektu, w składzie:

  1. Przewodniczący: Jacek Musiał – kierownik GAPO

  2. Członek: Radosław Wietrzykowski – pracownik Urzędu Gminy

  1. Członek: Cezary Szymański – pracownik GAPO

na posiedzeniu w dniu 20.12.2017 r. Komisja otrzymała 39 kart zgłoszeń dzieci do nowego przedszkola w Wierzbinku, które zostały złożone zgodnie z regulaminem projektu w terminie od 04.12.2017 r. do 15.12.2017 r. W związku z rozpoczęciem realizacji projektu beneficjent dysponuje 25 miejscami przedszkolnymi objętymi projektem.

Jeden rodzic zgłosił rezygnację w związku z tym Komisja rozpatrywała 38 zgłoszeń. Zgodnie z regulaminem projektu wszystkie zgłoszenia spełniają wymagania formalne.

Zgodnie z regulaminem projektu o przyjęciu dziecka do przedszkola zdecydowała liczba uzyskanych punktów w procedurze rekrutacyjnej, a w przypadku równej liczby punktów decydował niższy dochód na jednego członka rodziny. Na tej podstawie 25 dzieci zostało przyjętych do przedszkola natomiast 13 dzieci trafiło na listę rezerwową.

W przypadku rezygnacji dziecka w trakcie roku szkolnego na jego miejsce zostanie zakwalifikowana osoba z listy rezerwowej.

W załączeniu lista dzieci do Gminnego Przedszkola w Wierzbinku.


Komisja

Jacek Musiał

Radosław Wietrzykowski

Cezary SzymańskiWierzbinek, 20.12.2017 r.

Lista dzieci:

 

Lp. Imię i nazwisko dziecka Łącznie punktów Informacja
1 Adam Lewandowski 9 Przyjęty
2 Agata Kuczyńska 7 Przyjęty
3 Maria Palusiak 7 Przyjęty
4 Witold Pawikowski 5 Przyjęty
5 Jakub Walter 5 Przyjęty
6 Rafał Cios 5 Przyjęty
7 Kinga Ostrowska 5 Przyjęty
8 Kacper Bąkowski 5 Przyjęty
9 Kuba Bąkowski 5 Przyjęty
10 Filip Liśkiewicz 5 Przyjęty
11 Kacper Liśkiewicz 5 Przyjęty
12 Mateusz Walter 5 Przyjęty
13 Zbigniew Starosta 5 Przyjęty
14 Tymoteusz Pawikowski 5 Przyjęty
15 Szymon Tomaszewski 5 Przyjęty
16 Karol Kostrzak 5 Rezygnacja
17 Julita Urycka 5 Przyjęty
18 Kacper Nuszkiewicz 5 Przyjęty
19 Anna Szczepankiewicz 5 Przyjęty
20 Alicja Szczepankiewicz 5 Przyjęty
21 Gabriela Kostańska 5 Przyjęty
22 Iga Krzyżanowska 4 Przyjęty
23 Mikołaj Pawłowski 4 Przyjęty
24 Kamil Wegner 4 Przyjęty
25 Gabriel Skuratowicz 4 Przyjęty
26 Aleksander Lewiński 4 Przyjęty
27 Natalia Świtalska 4 Rezerwowy
28 Oliwier Czapski 4 Rezerwowy
29 Dominik Makowski 4 Rezerwowy
30 Alan Szczepankiewicz 4 Rezerwowy
31 Wojciech Bubel 4 Rezerwowy
32 Alicja Grzechowiak 4 Rezerwowy
33 Wiktor Białecki 4 Rezerwowy
34 Lena Budzińska 4 Rezerwowy
35 Lena Drzewiecka 2 Rezerwowy
36 Rafał Wysocki 2 Rezerwowy
37 Antonina Badyńska 2 Rezerwowy
38 Maja Szoszkiewicz 2 Rezerwowy
39 Alexander Weiner 2 Rezerwowy

Protokół posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej

Partnerzy

Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa
Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa