Baner główny

Informacja o realizacji przedsięwzięcia dofinansowanego z WFOŚiGW W Poznaniu przez OSP w Ziemięcinie

 

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Ziemięcinie otrzymała dofinansowanie na realizację przedsięwzięcia pn "Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Ziemięcinie " z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 29 970,00 zł, wartość całego projektu to 33 300,00 zł. Przedsięwzięcie polegało na zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy 8,14 kWp na dachu budynku OSP będącego siedzibą wnioskodawcy.

Energia elektryczna wyprodukowana w instalacji PV zostanie wykorzystana na potrzeby własne budynku, głównie do ogrzewania garażu w którym stacjonuje samochód ratowniczo – gaśniczy oraz funkcjonowania urządzeń elektrycznych i technologicznych, a także do zasilenia oświetlenia zewnętrznego terenu wokół budynku OSP.

Przedmiotowa instalacja PV została wpięta w wewnętrzną sieć elektryczną budynku za układem pomiarowo-rozliczeniowym. Punktem wpięcia do sieci 0,4kV będą zaciski prądowe w rozdzielnicy budynku.

W skład instalacji fotowoltaicznej 8,14 kWp wchodzą:

22 szt. modułów fotowoltaicznych monokrystalicznych o mocy znamionowej 370 Wp.

Falownik (inwerter) fotowoltaiczny o mocy znamionowej 8 kW.

Zabezpieczenia i osprzęt elektryczny strony DC i AC,

Konstrukcje montażowe aluminiowe do dachów skośnych

Instalacja połączeń wyrównawczych wraz z uziemieniem.

 

Link do strony WFOŚiGW w Poznaniu:http://www.wfosgw.poznan.pl/

 

 

 

logotyp w kolorze żółtym zielonym i niebieskim napis WFOŚiGW Poznań Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w poznaniu


 

 

 

 

Partnerzy

Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa
Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa