Baner główny

Działania realizowane ze środków PIS

Fotogaleria PIS

Zrealizowane usługi w latach 2008-2010 ze środków Programu Integracji Społecznej PPWOW

Zrealizowane usługi w latach 2008-2010

ze środków Programu Integracji Społecznej PPWOW

Lp.

Nazwa usługi

Usługodawca

Wartość umowy

2008

1.

Półkolonie dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Wierzbinek

SKARPA S.A.

Artur Morawiak


25 920, 00 zł

2.

Festyn integracyjny „Wesoła Rodzinka"

Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbinku

9500, 00 zł

3.

Aktywny senior

Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbinku

18250, 00 zł

4.

Jesień na sportowo - usługa na rzecz dzieci i młodzieży

Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbinku

6000, 00 zł

5.

Jesień na sportowo - usługa na rzecz dzieci i młodzieży

Szkoła Podstawowa w Zaryniu

6080, 00 zł

6.

Spotkajmy się - nauka j. angielskiego

Centrum Kształcenia Kadr Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego

8000, 00 zł

7.

Spotkajmy się ... zajęcia na rzecz grupy łączonej

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectw Goczki Posada Zaryń

20 000, 00 zł

2009

8.

„Kulturalna integracja"- usługa na rzecz grupy łączonej

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectw Goczki Posada Zaryń

30 516, 67 zł

9.

„Mole książkowe"- usługa na rzecz grupy łączonej

Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbinku

45 427,47 zł

10.

„Przygoda z muzyką" - usługa na rzecz grupy łączonej

Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbinku

15 999, 84 zł

11.

Korepetycje

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Boguszycach

4937,10 zł

12.

Korepetycje

Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Morzyczynie

3999,78 zł

13.

„Ciekawi świata" - usługa na rzecz dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbinek

40 358,15 zł

2010

14.

„Zielono mi" - usługa na rzecz dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectw Goczki Posada Zaryń

20 000, 00 zł

15.

„Wszyscy razem" - usługa na rzecz grupy łączonej

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbinek

32 628, 75 zł

16.

„Wesołe jest życie seniora"

Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbinku

10 182,12 zł

17.

„Pamiętajmy..."

Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbinku

7900, 00 zł

18.

„WWW - wakacyjne warsztaty wyjazdowe"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbinku

35 000, 00 zł

19.

„Otwarci na świat"

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectw Goczki Posada Zaryń

26 487, 97 zł


Lista Usługodawców Programu Integracji Społecznej PPWOW 2008-2010

Lista Usługodawców

Programu Integracji Społecznej PPWOW 2008-2010


  1. Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbinku

  2. Szkoła Podstawowa w Zaryniu

  3. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Boguszycach

  4. Zespół Szkolno - Gimnazjalny w Morzyczynie

  5. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectw Goczki Posada Zaryń

  6. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbinek

  7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbinku

  8. Centrum Kształcenia Kadr Bydgoskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego

  9. SKARPA S.A Artur Morawiak


STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCHGMINY WIERZBINEKNA LATA 2008-2015

Strategia Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych

Lista Liderów

 

 

Lista Liderów

- osób odpowiedzialnych za wzrost integracji społecznej

i rozwiązywanie problemów społecznych

na terenie Gminy Wierzbinek

 

Lp.

Imię i nazwisko

Zajmowane stanowisko / funkcja

1.

Paweł Szczepankiewicz

Wójt

2.

Maciej Kaczmarek

Zastępca Wójta

3.

Małgorzata Jarlaczyńska

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Wierzbinku

4.

ks. Paweł Zalewski

członek zespołu zadaniowego PIS

5.

Anna Puszkiewicz

członek zespołu zadaniowego PIS

6.

Małgorzata Kozicka

członek zespołu zadaniowego PIS

7.

Daniela Koszal

Przewodnicząca Komisji ds. Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

8.

Grażyna Kolczyńska

Członek Komisji ds. Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

9.

Katarzyna Rosiak

Członek Komisji ds. Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

10.

Julian Bąkowski

Członek Komisji ds. Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

11.

Bogdan Kaczalski

Członek Komisji ds. Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

12.

Klemens Mazurek

Komendant Gminnej Straży Pożarnej

13.

Ewa Kucal

Dyrektor Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego

w Morzyczynie

14.

Jolanta Grzegorska

Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Boguszycach

15.

Elżbieta Migdalska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zakrzewku

16.

Danuta Wajer

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Tomisławicach

17.

Jolanta Grzegorska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sadlnie

18.

Irena Karpińska

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zaryniu

19.

Danuta Lewińska

Prezes Gminnego Koła Emerytów i Rencistów

w Wierzbinku

20.

Jacek Musiał

Przewodniczący Rady Gminy

Prezentacja PIS 2008

 

 

prezentacja Gmina Wierzbinek.pdf

Plan Działania Gminy Wierzbinek na lata 2008-2009 w ramach PPWOW - aktualizacja

 

 

PD_poprawiony_i_rekomendowany_03.02.09r.doc

PLAN DZIAŁANIA GMINY WIERZBINEK 2008

 

 

Plan Działania Gminny Wierzbinek.pdf

Partnerzy

Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa
Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa