Baner główny

Program "Odnowa Wsi"

Odnowa Wsi proces kształtowania warunków życia ludzi na obszarach wiejskich, w który zaangażowana jest społeczność tychże obszarów.

Proces Odnowy Wsi wpływa na życie,  jakość i źródła utrzymania mieszkańców, jednocześnie zachowując tożsamość wsi wyrażającą się wartościami życia wiejskiego wzmacnianiem i rozwojem dziedzictwa duchowego, kulturowego i materialnego wsi.

 

Plan odnowy wsi  jest dokumentem o charakterze planowania strategicznego dla sołectwa. Jest on częścią aplikacji w ramach sektorowego projektu operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego i rozwoju obszarów wiejskich”, - działanie: "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego". 

Partnerzy

Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa
Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa