Baner główny

Biblioteki


Klauzula informacyjna dla klientów Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku


Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wierzbinku, adres Wierzbinek 42/3, 62-619 Sadlno

  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Andrzej Andrzejewski, iod8@wp.pl

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - akty prawne na podstawie, których funkcjonuję komórki Urzędu Gminy w Wierzbinku,

  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną,

  6. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem aktów prawnych na podstawie, których funkcjonują komórki Urzędu Gminy w Wierzbinku jest obligatoryjne.


 

 
Miłośników literatury zaprasza
 

Gminna Biblioteka w Wierzbinku

 

62-619 Sadlno

tel. 63 261 25 11

 

 
z filiami w:
 

 
Sadlnie,
 
tel. 63 2612301
 

 
Morzyczynie,
 

 

 
Zaryniu.
 
tel. 63 2613761

Partnerzy

Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa
Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa