Baner główny

Imprezy

Dzień Dziecka w Gminie Wierzbinek 2016

Tego roku gminny festyn z tej okazji odbył się w Słomkowie. Uroczystość została zorganizowana pod patronatem Wójta Gminy Wierzbinek, Przewodniczącej Rady Gminy oraz Sołtysa Sołectwa Słomkowo, którzy na wstępie powitali wszystkich uczestników imprezy. Nie zabrakło również życzeń dla dzieci, które stanowiły najważniejsze ogniwo całej imprezy. Uczestniczący goście mieli okazję posłuchać występu zespołu Echo Kujaw.

Dla najmłodszych przygotowano wiele atrakcji: były dmuchańce, bańki mydlane, przejażdżki bryczką. W pobliżu sceny zorganizowano malowanie twarzy, robienie tatuaży i skręcanie balonów.

Bezpłatnie oferowano kiełbaski z grilla i napoje. Mieszkanki sołectwa Słomkowo upiekły na tę okoliczność pyszne ciasta, babeczki i kolorowe muffinki. Dzień Dziecka wsparła także Ochotnicza Straż Pożarna z Ziemięcina, która prezentowała naszym pociechom wóz strażacki oraz rolę strażaka w życiu społecznym.

Tegoroczny Gminny Dzień Dziecka zaliczamy do bardzo udanych, czego dowodem była wysoka frekwencja. Organizatorzy przekazują serdeczne podziękowania za uczestnictwo w festynie, miłą atmosferę i wszelką pomoc.

 

 

25-lecie samorządności w Gminie Wierzbinek

 

2015 był Rokiem Samorządności, w trakcie którego organizowano uroczystości w 25. rocznicę przywrócenia w Polsce samorządu terytorialnego. 8 marca 1990 roku Sejm uchwalił ustawę o samorządzie terytorialnym, a 27 maja przeprowadzono pierwsze wybory władz samorządowych.

Obchody reformy samorządowej w gminie Wierzbinek odbyły się 6 lutego 2016 r. Uroczystości zainaugurowała msza święta w 10. rocznicę śp. Pawła Kurza odprawiona w kościele w Sadlnie. Po mszy w Boguszycach na hali sportowej odsłonięto tablicę upamiętniającą śp. Pawła Kurza - Wójta Gminy Wierzbinek w latach 1990-2006, Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 1998-2002. Rodzina zmarłego wójta, żona, dzieci oraz bracia z najbliższymi nie kryli wzruszenia. Wójt w swoim wystąpieniu wspominał początki powstawania samorządności oraz zmiany zachodzące na przestrzeni lat w gminie Wierzbinek. Uczestnicy spotkania mogli wysłuchać referatu nt. 25-lecia samorządności autorstwa Macieja Kozika, Dyrektora Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu. Podziękowania za pracę na rzecz społeczności gminy Wierzbinek i wkład w rozwój demokracji lokalnej otrzymali: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Powiat Koniński, Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu, media lokalne: Konińska Gazeta Internetowa oraz Przegląd Koniński. Podczas spotkania nie zabrakło gratulacji w postaci pamiątkowych medali, osobom, które brały udział w budowaniu samorządu gminnego. Wójt gminy Wierzbinek Paweł Szczepankiewicz wręczył statuetki: Gminnej Administracji Placówek Oświatowych w Wierzbinku, Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Wierzbinku, Gminnej Bibliotece Publicznej w Wierzbinku, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wierzbinku oraz Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wierzbinku a także Zarządowi Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Wierzbinku podkreślając udział każdej z nich w tworzeniu dzisiejszego wizerunku gminy. Dla wieloletnich radnych, sołtysów zostały przygotowane specjalne podziękowania za pracę włożoną w rozwój gminy. Otrzymali je: Elżbieta Walicka, Jacek Musiał, Bogdan Perzyński, Jan Sadowski, Bogdan Woźniak, Ryszard Palusiak. Docenione zostały osiągnięcia Klubu Piłkarskiego „Górnik Wierzbinek", który rundę jesienną zakończył zdobyciem drugiego miejsca w konińskiej A-Klasie. Wójt podziękował Andrzejowi Jesiołowskiemu za okazaną pomoc i wspieranie lokalnych przedsięwzięć. Statuetkę Pracownika Roku 2015 obebrała Anna Puszkiewicz. Uroczystość uświetniła Gminna Orkiestra Dęta oraz uczennice Gimnazjum im. Jana Pawła w Boguszycach Wiktoria Adamczyk, Sylwia Dybowska, Elwira Zajdel. Spotkanie zakończyło się koncertem muzyków ze Szkoły Muzycznej I stopnia z Radziejowa, w duecie na akordeon i klarnet zagrali Piotr Błoch i Hubert Bogucki a kwintecie dętym Grzegorz i Zbigniew Kołodziejczakowie, Dawid Janicki, Dominik Ostrowski i Piotr Imbiorski.


Spotkanie Noworoczne 2015 w Boguszycach

Spotkanie noworoczne w gminie Wierzbinek to nie tylko okazja do podsumowania samorządowych dokonań, ale także możliwość podziękowania tym, którzy angażują się w życie gminy, działają na rzecz jej rozwoju, są wzorem pozytywnej aktywności. Wydarzenie to wpisało się w kalendarz najważniejszych wydarzeń lokalnych, zawsze przyciągając wielu mieszkańców i gości. Nie inaczej było 13 lutego w gminnej hali sportowej w Boguszycach. Gospodarze uroczystości - wójt Paweł Szczepankiewicz i przewodnicząca Rady Gminy Elżbieta Walicka - podziękowali licznej grupie osób i organizacji.

Spotkanie rozpoczął występ Gminnej Orkiestry Dętej. Oklaskiwali ją także: starosta koniński Stanisław Bielik, burmistrz miasta Sompolno Roman Bednarek, wójt gminy Kazimierz Biskupi Jan Sikorski, radni powiatu konińskiego - Andrzej Kłosowski i Grzegorz Maciejewski.

Szczególne podziękowania za współpracę z samorządem gminy Wierzbinek otrzymali: Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet z Sadlna, Koło Gospodyń Wiejskich z Nykla, Koło Pszczelarzy z Wierzbinka, Ochotnicza Straż Pożarna z Wierzbinka, Klub Piłkarski „Górnik Wierzbinek", Marta Oźminkowska (właścicielka Restauracji „Bemarlina") oraz Andrzej Jesiołowski. Za aktywną i bezinteresowną działalność na rzecz lokalnej społeczności gratulacje odebrali: koła gospodyń wiejskich z Ziemięcina, Racięcina, Kaliny, Wilczej Kłody, Starej Rudy, Koło Emerytów i Rencistów „Jedność" z Wierzbinka oraz Stowarzyszenie Mieszkańców Sołectwa Morzyczyn

Zespoły ludowe - Kalinianki, Echo Kujaw i Na Swojską Nutę - otrzymały wyróżnienia za dotychczasowe osiągnięcia w upowszechnianiu kultury ludowej, a Gminna Orkiestra Dęta z Wierzbinka za dotychczasowe osiągnięcia artystyczne, szczególnie za krzewienie wśród młodzieży kultury muzycznej oraz udział w lokalnych uroczystościach i reprezentowaniu gminy na zewnątrz.

Poza tym na spotkaniu podziękowano ustępującym sołtysom: Jolancie Garczyńskiej, Teresie Myślewskiej, Witoldzie Prętkowskiej, Lucjanowi Nowakowskiemu, Adamowi Pańce, Andrzejowi Krzymińskiemu, Romanowi Walterowi, Zdzisławowi Sztejkowskiemu.

Po raz pierwszy podczas uroczystości wręczona została statuetka „Pracownik Roku 2014", która ma honorować najlepszych pracowników samorządowych. Pierwszym laureatem został Cezary Szymański.

W części artystycznej zaprezentowały się utalentowane wokalnie gimnazjalistki: Wiktoria Adamczyk, Edyta Genczelewska i Sylwia Dybowska, a na zakończenie spotkania gościnnie wystąpił duet: skrzypaczka Kamila Sikorska i gitarzysta Patryk Wojciechowski, ze Szkoły Muzycznej z Radziejowa.


XX Finał WOŚP 2012

         W niedzielę 8 stycznia 2012 wolontariuszki zbierały pieniądze dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na terenie gminy Wierzbinek. Udało się zebrać 4120 zł na zakup specjalistycznego sprzętu dla wcześniaków oraz pomp insulinowych dla kobiet ciężarnych. W godzinach popołudniowych w świetlicy w Zaryniu w części artystycznej wystąpiła Gminna Orkiestra Dęta, zespół Na swojską nutę, dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej z Zarynia. 

WOLONTARIUSZKI, które zaangażowały się w 20.Finał WOŚP: Klaudia Augustyniak, Monika Adamczewska, Paulina Wiśniewska, Weronika Wiśniewska, Natalia Sosnowska, Karolina Gamalczyk, Sylwia Jakóbowska, Weronika Jąkalska, Julia Kaczalska, Agata Musiał, Estera Osińska, Karolina Walczak.                  

  

Dożynki Gminno - Parafialne 2010 w Mąkoszynie

Dożynki Gminno - Parafialne
Mąkoszyn, 5 września 2010r.

Święto plonów to święto dziękczynne po zakończonych żniwach. Zwyczaj praktykowany przez Słowian i plemiona bałtyckie w różnych stronach Polski określany był jako wyżynki, obrzynki, wieniec, wieńcowe czy okrężne. Prawdopodobnie obrzęd dożynek związany był z kultem roślin i drzew, a potem z pierwotnym rolnictwem. Wraz z rozwojem gospodarki folwarczno-dworskiej w XVI wieku dożynki zagościły na dworach majątków ziemskich. Urządzano je dla żniwiarzy w nagrodę za wykonaną pracę przy żniwach i zebrane plony. Obchody zaczynały się wiciem wieńca z pozostawionych na polu zbóż, z kiści czerwonej jarzębiny, orzechów, owoców, kwiatów i kolorowych wstążek. Zazwyczaj miały kształt wielkiej korony lub koła. Podobnie wyglądały i te w niedzielę, które prezentowały sołectwa należące do gminy Wierzbinek i parafii Mąkoszyn.
Były pomysłowe, barwne, kolorowe i nawiązujące do tradycji.

Niedziela przywitała wszystkich słoneczną, letnią pogodą - idealną na podziękowanie Rolnikom za trud ich pracy. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 11.30 uroczystą Mszą Świętą w kościele parafialnym w Mąkoszynie, którą koncelebrował ks. doktor Jacek Szymański - Rektor Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

Kapłan w swojej homilii podziękował wszystkim rolnikom za wysiłek i poświęcenie w ich ciężkiej pracy, wspomniał też o aktualnej sytuacji w rolnictwie, i zaapelował do władz gminy o pomoc niezbędną dla wszystkich rolników gospodarujących w naszej gminie. Po mszy odbyło się przekazanie przez starostów dożynkowych - Panią Bożenę Medycką i Arkadiusza Rawickiego - na ręce wójta dożynkowego chleba, który następnie został przez niego sprawiedliwie podzielony, wśród wszystkich uczestników uroczystości.

Po zakończeniu dzielenia chleba nastąpiło uroczyste przywitanie wszystkich gości, a głos zabrał - wójt gminy Paweł Szczepankiewicz . Tegoroczne dożynki swoją obecnością zaszczyciła Pani Małgorzata Waszak - wicestarosta powiatu konińskiego. W krótkim wystąpieniu Pani Waszak,
podziękowała za zaproszenie i zapewniła o stałej pomocy i współpracy z gminą.

Po części oficjalnej przyszedł czas na obtańczenie i ośpiewanie wieńców dożynkowych. W części artystycznej wystąpiła gminna orkiestra dęta oraz zespoły ludowe, które swoimi występami oczarowały zgromadzoną publiczność.

W tym roku konkurs wieńcowy zakończył się zwycięstwem wieńca z Rybna. Wieńce okazały się tak wspaniałe, że komisja konkursowa miała ogromny problem z wytypowaniem tych najlepszych z 12 zaprezentowanych. Nagrodzono wieńce z Kazimierowa (wieniec ten brał udział również w dożynkach powiatowych w Rychwale), sołectwa Goczki oraz Wilczej Kłody.

Uroczystości dożynkowe zakończyły się występem zespołu Echo Kujaw.


 

 

 
   „Ziemia jest rzetelna, rzetelne są też ręce rolnika"
Bp Roman Andrzejewski
   
 

  


 

Występ Jerzego Kryszaka, znanego aktora i satyryka

W boguszycach w dniu 4 września 2010 r. wystapił
Jerzy Kryszak, znany aktor i satyryk


 

Jerzy Kryszak, nazywany „obśmiewaczem" polskiej sceny politycznej, jest czołową postacią kabaretu. Zaczynał jako aktor, grał w teatrach Słowackiego w Krakowie i Ateneum w Warszawie, wystąpił w "Wodzireju", "Tulipanie" i "Alternatywach 4". W latach 90. wybrał kabaret. Ostro i oryginalnie komentuje najnowsze wydarzenia. Jest jednym z najbardziej podziwianych parodystów znanych postaci życia politycznego. 
   

Dzień Dziecka w Gminie Wierzbinek

 

W dniu 31 maja br. na Hali Sportowej w Boguszycach odbył się Gminny Dzień Dziecka. Wójt Paweł Szczepankiewicz zaprosił dzieci do wspólnej zabawy przed koncertem Majki Jeżowskiej, odważne maluchy na scenie śpiewały piosenki, recytowały wierszyki. Wójt złożył najserdeczniejsze życzenia Dzieciom z okazji ich święta oraz obdarował słodyczami.

W koncercie Majki Jeżowskiej wzięły udział dzieci i młodzież z terenu gminy Wierzbinek. Piosenkarka zaprezentowała swoje stare, nowe i najnowsze przeboje. Dzieci wspaniale bawiły się przy tych piosenkach, śpiewały je razem z Majką. Koncert obfitował w wiele atrakcji: zgadywanki, konkurs tańca w parach i konkurs na choreografię dla całej grupy. Artystka rozdawała plakaty, płyty. Na zakończenie zabawy wielką atrakcją było otrzymanie nie tylko przez wyróżnione dzieci autografów piosenkarki ale i przez wszystkich chętnych oraz wspólne zdjęcia. Zabawa była wspaniała!

 

50 urodziny OSP Stara Ruda

50 urodziny OSP Stara Ruda

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Rudzie gm. Wierzbinek obchodziła jubileusz 50-lecia działalności, uroczystość została połączona z gminnymi obchodami Dnia Strażaka.
Z tej okazji w dniu 9 maja br. w kościele filialnym w Morzyczynie strażacy spotkali się na uroczystej Mszy Świętej odprawianej w intencji strażaków. Po nabożeństwie główne uroczystości odbyły na placu przed strażnicą OSP w Starej Rudzie.
Meldunek o gotowości do rozpoczęcia uroczystości prezesowi Zarządu Gminnego ZOSP RP Dh Kazimierzowi Woźniakowi złożył Komendant Gminny ZOSP Klemens Mazurek.
Po odegraniu hymnu związkowego i wciągnięciu flagi na maszt głos zabrał Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Wierzbinku Kazimierz Woźniak, który powitał wszystkich strażaków i zaproszonych gości m.in. Wójta Gminy Wierzbinek Pawła Szczepankiewicza, Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Koninie Dh Władysława Kolińskiego, przedstawiciela KM PSP w Koninie kpt. Zdzisława Choinkę, Radnego Powiatu Koniińskiego Andrzeja Kłosowskiego. Historię OSP Stara Ruda przedstawił dh Marcin Wołowiec.
Aktu poświęcenia sztandaru dokonał proboszcz Włodzimierz Andrzejczak, który wcześniej także celebrował Mszę Świętą.
Ważnym punktem uroczystości było udekorowanie jubilatki srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa" czego dokonał Prezes ZOP Dh Władysław Koliński.
Druhom wręczono też medale: złote, srebrne i brązowe „Za zasługi dla pożarnictwa".
Zebranym odczytano list z życzeniami prezesa Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemara Pawlaka.
W imieniu jednostki OSP Stara Ruda oraz wszystkich odznaczonych podziękowanie złożył Dh Zdzisław Sztejkowski.

Koncert „Pontyfikat Miłości" wraz z pokazem multimedialnym

 
Koncert
„Pontyfikat Miłości"
wraz z pokazem multimedialnym,
odbył się w dniu 30 kwietnia br. (piątek)
w Gminnej Hali Sportowej w Boguszycach.
Koncert poświęcony osobie Jana Pawła II.
 

Wystąpili: Joanna i Marcin Gałka - Walczykiewicz, dyplomowani aktorzy - wokaliści, absolwenci Państwowego Studium Wokalno Aktorskiego im. Danuty Baduszkowej w Gdyni.

W ich wykonaniu usłyszeliśmy:

1. Oh Happy Day - słowa: Joanna i Marcin Gałka - Walczykiewicz, muzyka: Edwin Hawkins

2. Wieża Modlitwy - słowa: Piotr Rubik, muzyka: Piotr Rubik

3. Most Nad Wyschnięta Rzeką - słowa: Roman Kołakowski, muzyka: Roman Kołakowski

4. Moja Barka - słowa: ks. Stanisław Szmidt, muzyka: ks. Stanisław Szmidt

5. Habemus Papam - słowa: Roman Kołakowski, muzyka: Roman Kołakowski

6. Trwajmy Mocni W Wierze - słowa: bp J. Zawitkowski, muzyka: ks. Wiesław Kądziela

7. Powietrzem Dla Mnie Jest - ("Breathe") - słowa: Joanna i Marcin Gałka - Walczykiewicz, muzyka: Michael W.Smith

8. Ofiaruje Tobie Panie Mój

9. Joyful Joyful - słowa: Joanna i Marcin Gałka - Walczykiewicz,

(materiał muzyczny wykorzystany z nagrania MELBOURNE GOSPEL CHOIR)10. Father Can You Hear Me - Słowa: Joanna i Marcin Gałka - Walczykiewicz, muzyka: Tiffany Evans.

11. Z Dawna Polski Tyś Królowa

12. Idzie Dysc - słowa i muzyka tradycyjne

13. Do Kołyski - słowa: Maciej Balcar, muzyka: Jerzy Styczyński

 

II Gala Samorządowa

II Gala Samorządowa
 
Rok 2010 jest jubileuszem 20-lecia istnienia Samorządu Terytorialnego. Z tej okazji w dniu 26 lutego br. w Gminnej Hali Sportowej w Boguszycach odbyła się II Gala Samorządowa połączona z obchodami XX -lecia samorządu gminy Wierzbinek. Wśród zaproszonych gości na gali obecni byli m.in.: Ireneusz Niewiarowski - Senator RP, Elżbieta Streker-Dembińska - Posłanka RP, Irena Tomaszak-Zesiuk - Posłanka RP, Stanisław Bielik- Starosta Powiatu Konińskiego, Tadeusz Słodkiewicz - Burmistrz Sompolna, Ryszard Nawrocki - Wójt Gminy Stare Miasto. Antoni Klonowski - Wójt Skulska, Józef Karmowski - Wójt Kramska, dr Marek Waszkowiak - Rektor Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie, Jerzy Konieczka - Prezes Banku Spółdzielczego w Wierzbinku, Marek Grabowski - Prezes Gminnej Spółdzielni „Sch" w Wierzbinku, Radni i Sołtysi gminy Wierzbinek obecnej i minionych kadencji.

Wójt Paweł Szczepankiewicz powitał wszystkich przybyłych na uroczystość a następnie dokonał podsumowania zrealizowanych działań w 2009 roku. Pani Sekretarz Jolanta Siekaczyńska poinformowała zebranych o Konkursie Innowator 2009, którego podwójnym laureatem został Pan Wójt Paweł Szczepankiewicz. Na początku grudnia ubiegłego roku w Warszawie Wójt odebrał dyplomy oraz statuetki Człowieka Roku Polskiego Samorządu oraz Grand Innowator 2009.

Następnie w swym wystąpieniu Wójt Paweł Szczepankiewicz przybliżył historię samorządu gminy Wierzbinek w minionym 20-leciu, wspomniał o najważniejszych wydarzeniach.

W dowód uznania za długoletnie i wzorowe pełnienie funkcji Radnego Gminy Wierzbinek Wójt wręczył statuetki Panom: Kazimierzowi Woźniakowi, Bogdanowi Woźniakowi oraz Marcinowi Wołowcowi. Panowie Sołtysi: P. Ryszard Palusiak, Leonard Szkudlarek zostali nagrodzeni za wieloletnie pełnienie funkcji sołtysa i współpracę w budowaniu wiejskiej samorządności.

Pan Starosta Stanisław Bielik wręczył odznaki „Zasłużony dla Powiatu Konińskiego" Pani Krystynie Kaczmarek, Pani Bożenie Puszkiewicz oraz Panu Bogdanowi Woźniakowi i Leonardowi Szkudlarkowi.

Wójt złożył podziękowania za wspieranie i bezinteresowną pomoc oraz okazaną życzliwość w działaniach samorządu gminy Wierzbinek następującym osobom i instytucjom:

 • Danucie Lewińskiej Agencja Ubezpieczeniowa z Wierzbinka BS Wierzbinek,
 • Panu Markowi Grabowskiemu Prezesowi GS „Sch"z Wierzbinka,
 • Panu Jerzemu Konieczko Prezesowi BS Wierzbinek,
 • Józefowi Jaśkiewiczowi z Morzyczyna,
 • Jerzemu Grzelakowi z Sadlna,
 • Adamowi Drzewieckiemu z Sompolna,
 • Andrzejowi Walickiemu z Sadlna,
 • Jadwidze i Janowi Adamskim „Naftex" z Witowa,
 • Jarosławowi Przybylskiemu z Koła,
 • Eugeniuszowi Gołębiowskiemu z Kazubka,
 • Pawłowi Marciniakowi z Sadlna.


Podczas gali specjalne podziękowania otrzymali instruktorzy muzyczni Panowie: Jan Kucal, Jan Skuratowicz i Marek Kaczalski.

Na zakończenie w debacie samorządowej wzięli udział Pan Bogdan Perzyński - były Radny, Pan Maciej Kaczmarek - zastępca Wójta, Jacek Musiał - Przewodniczący Rady Gminy Wierzbinek oraz Wójt Paweł Szczepankiewicz.

Oprawę muzyczną zapewnił Pan Jan Kucal z Gminną Orkiestrą Dętą z Wierzbinka. Gościnnie wystąpił zespół Zderzenie ze Starego Miasta oraz. mażoretki „Sigma".

Miłym akcentem na zakończenie II Gali Samorządowej był koncert zespołu Echo Kujaw.

ZREALIZOWANE INWESTYCJE W 2009r .
 1. Modernizacja sieci wodociągowych, stacja wodociągowa w Racięcinie, opracowanie dokumentacji na oczyszczalnię ścieków w Sadlnie, Wierzbinku oraz kanalizację - 83 582,52 zł
 2. Rewitalizacja Parku w Wierzbinku oraz w Kryszkowicach - 354 931,67 zł
 3. Dotacja celowa na budowę chodników w: Sadlnie, Morzyczynie, Kryszkowicach - 184 790,69 zł
 4. Budowa chodnika w Zaryniu oraz dróg: Dziadoch - Teodorowo - Rybno, Sadlno - Helenowo - Trzciniec, Kazubek - Zakrzewek, Kryszkowice, Łysek, Noć - Broniszewo, Pagórki, Palmowo, Racięcin - Słomkowo - Sadlno, Sadlno - działki, Witkowice, Zaryń - działki, Zaryń - Zamość, Ziemięcin - łącznik, Janowo - Talarkowo, Noć - Obory - Stara Ruda, Wilcza Kłoda - Ignacewo, Opracowanie dokumentacji na drogi Ruszkówek - Zaborowo, Nykiel - Rybno, Boguszyce - Synogać, Stefanowo - Trzciniec - 2 828 459,69 zł
 5. Zakup wiat przystankowych - 28 000,00 zł
 6. Zakup gruntów - 79 225,66 zł
 7. Modernizacja strażnic OSP Wilcza Kłoda, Synogać, Boguszyce, wpłata na fundusz celowy PSP i Policji - 128 704,00 zł
 8. Modernizacja budynku gimnazjum w Morzyczynie, szkół w Zakrzewku i Sadlnie - 584 829,82 zł
 9. Opracowanie dokumentacji na świetlicę w Zaryniu - 29 000,00 zł
 10. Budowa boiska w Chlebowie - 352 321,07 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2010 r.

 1. Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków w Wierzbinku wraz z zakupem wozu asenizacyjnego i ciągnika, dokumentacja kanalizacji w Sadlnie, przyłącza wodociągowe - 1 672 000,00 zł
 2. Rewitalizacja Parku w Wierzbinku wraz z budową amfiteatru - etap II - 710 511,00 zł
 3. Dotacja celowa na przebudowę chodnika w Tomisławicach wraz z kanalizacją deszczową - 120 000,00 zł
 4. Dotacja celowa na: budowę chodników w Sadlnie, Morzyczynie, odnowę dróg Noć - Koszewo, Tomisławice - Witkowice - Nowa Wieś, dokumentacja na chodniki Morzyczyn - Kol Racięcin - Talarkowo 300 000,00 zł
 5. Budowa chodnika w Zaryniu, budowa dróg: Dziadoch, Teodorowo, Rybno, Kazubek - Zakrzewek, Nykiel - Rybno, Stefanowo Racięckie - Trzciniec, Wilcza Kłoda - Ignacewo, Noć - Obory - Stara Ruda, Boguszyce - Synogć, Ruszkowo - Broniszewo, Janowo - Talarkowo, Kwiatkowo - Walerianowo -Paradowo, Racięcin hydrofornia, Mąkoszyn, Sadlno działki, Zaryń, dokumentacja chodnik Stara Ruda i drogi Chlebowo - Wygon, Walerianowo - Witkowice, Racięcin - Broniszewo, Kazubek - Gaj, Chlebowo - Zakrzewek - 1 746 000,00 zł
 6. Zakup wiat przystankowych - 8 000,00 zł
 7. Dokumentacja pod budowę Urzędu Gminy - 70 000,00 zł
 8. Modernizacja strażnic OSP Mąkoszyn, Ziemięcin, Synogać, Boguszyce, zakup samochodu dla OSP Wierzbinek - 250 000,00 zł
 9. Rozbudowa Zespołu Gimnazjalno - Szkolnego w Morzyczynie - 430 000,00 zł
 10. Uporządkowanie systemu zbiórki odpadów na terenie gminy Wierzbinek - 100 000,00 zł
 11. Oświetlenie uliczne Łysek, Zaryń oraz dokumentacja na oświetlenie Wilcza Kłoda, Kazimierzewo - 150 000,00 zł
 12. Modernizacja świetlicy w Zaryniu i Zielonce - 264 000,00 zł

Dożynki Powiatowo - Gminne w Wierzbinku 2009

"Ziemia jest rzetelna, rzetelne są też ręce rolnika"

                                Bp Roman Andrzejewski

 

 

Dożynki Powiatowo-Gminne

W niedzielę 23 sierpnia br. w Wierzbinku  Rolnicy  podziękowali  za  tegoroczne  zbiory. Święto plonów rozpoczęło się Mszą Św. na placu Gminnej Spółdzielni   Sch”.  Nabożeństwo celebrował ks.  Prałat  Ireneusz  Juszczyński,  proboszcz  Parafii  św.  Stanisława  BM  w Brześciu   Kujawskim.   Następnie    korowód    z    wieńcami    dożynkowymi,    pocztami sztandarowymi wraz z orkiestrą dętą na czele przemaszerował do parku  przy  Urzędzie Gminy. Starostowie Dożynek Ewa  Wojciechowska  i  Witold  Słowiński  złożyli  na  ręce Starosty   Konińskiego    Stanisława    Bielika    i    Wójta    Gminy    Wierzbinek    Pawła Szczepankiewicza  chleb,  który  podzielono   pomiędzy   zgromadzonych   uczestników uroczystości.

Podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych ogłoszono wyniki konkursu   Powiatowy  Rolnik Roku”.  Akty  nominacji  wręczyli  Starosta  Koniński  Stanisław  Bielik  i  Przewodniczący Rady  Powiatu  Andrzej  Nowak  11  gospodarzom  z  terenu  powiatu  końskiego.  Tytuł  Powiatowy Rolnik Roku” otrzymali:

 • Małgorzata i Tomasz Kwiecińscy gm. Stare Miasto
 • Agnieszka i Piotr Michalscy gm. Wierzbinek
 • Dorota i Piotr Mizerni gm. Kramsk
 • Maria i Karol Piątkowscy gm. Sompolno
 • Magdalena i Sławomir Wieczorkowie gm. Rzgów

Jak co roku rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.  Zgłoszonych zostało 20 wieńców, w tym 9 z terenu gminy Wierzbinek.  Najpiękniejsze wieńce wykonali: Koło Gospodyń Wiejskich z Julii gm. Ślesin, sołectwo Popielewo gm. Skulsk oraz przedstawiciele Osieczy I (gm. Rzgów).

Wspaniała  słoneczna  pogoda,  liczne  atrakcje  przygotowane   przez   Organizatorów, sprawiły, że dożynkowa zabawa z zespołem Red Boys trwała do północy.

WIERNIE SŁUŻĄ LUDZIOM

10 maja br w jednostce OSP Ziemięcin odbyły się gminne uroczystości Dnia Strażaka połączone z obchodami 50-lecia powstania jednostki OSP Ziemięcin i nadaniem jej sztandaru.

Uroczystości zapoczątkowała Msza Święta w intencji strażaków w kościele parafialnym w Sadlnie z udziałem pocztów sztandarowych z jednostek OSP, strażaków, członków Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Wierzbinku, zaproszonych gości m.in. Wójta Gminy Wierzbinek Pana Pawła Szczepankiewicza, Członka Zarządu Wojewódzkiego Prezesa Zarządu Powiatowego w Koninie Dh Władysława Kolińskiego, Z-cy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Koninie – Mariana Zalewskiego, Pani Poseł Elżbiety Streker-Dembińskiej i gminnej orkiestry dętej. Mszę Świętą celebrował ks. Prałat Zygmunt Skrobicki. Ksiądz Prałat przedstawił pokrótce rys historyczny jednostki OSP w Ziemięcinie i wspomniał jej założycieli.

W homilii ksiądz Prałat mówił o ofiarności strażaków, o ich poświeceniu i polecił ich opiece św. Floriana – patrona strażaków.

Oprócz przywołania godnego naśladownictwa postawy św. Floriana oraz życzeń z okazji obchodzonego przez OSP Ziemięcin jubileuszu podkreślił także, że bycie strażakiem to szczególne życiowe powołanie. To nie tylko sprawa munduru, to także gotowość niesienia pomocy ludziom w potrzebie. Po mszy świętej strażacy i zaproszeni goście udali się do strażnicy OSP w Ziemięcinie.

Przy dźwiękach orkiestry rozpoczęto uroczystości poświęcenia i nadania sztandaru jednostce OSP w Ziemięcinie, które zapoczątkowało wciągnięcie flagi związku OSP na maszt.

Nadanie sztandaru jednostce jest symbolem uznania przez społeczeństwo rodzimej ziemi i tak też stało się w Ziemięcinie. Akt fundacji sztandaru odczytał sołtys sołectwa Ziemięcin – Andrzej Kostrzak, natomiast akt nadania sztandaru przekazał Dh Władysław Koliński. Poświęcenia sztandaru dokonał Proboszcz Parafii w Sadlnie ks. Prałat Zygmunt Skrobicki.

Pamiątkowe gwoździe wbili sponsorzy sztandaru tj. Prezes GS „Sch” w Wierzbinku-Pan Marek Grabowski, Jerzy Konieczka Prezes BS w Wierzbinku, Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP w Wierzbinku, Wójt Gminy Wierzbinek, Rada Sołecka sołectwa Ziemięcin, Pani Urszula Pałasz, P. Kazimiera Pałasz, P. Teresa Mazurek.

W dowód uznania najstarszym druhom – Stanisławowi Pałaszowi, Henrykowi Korytowskiemu, Stanisławowi Mazurkowi i Józefowi Adamiakowi wręczono pamiątkowe statuetki i podziękowania na tworzenie kart historii jednostki i za długoletnią służbę dla ochrony przeciwpożarowej. Osoby chętne mogły wpisać się do księgi pamiątkowej.

 

 

III Samorządowe Kolędowanie Wierzbinek 2009

W niedzielę 18 stycznia 2009 Samorządowcy spotkali się we Wierzbinku na wspólnym kolędowaniu. 
Oto kilka ujęć z tej uroczystości.
 
 

XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gminie Wierzbinek

W niedzielę 11 stycznia 2009 miał miejsce już XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 
Myśl przewodnia towarzysząca zbiórce pieniędzy zorganizowanej przy tej okazji dotyczyła "Wczesnego wykrywania nowotworów u dzieci"
 
Oto kilka ujęć z tej imprezy.
 
 
 

Rajd Śladami Powstania Styczniowego 2008.01.20

W nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku wybuchło powstanie Polaków przeciw rosyjskiemu zaborcy, nazwane później styczniowym. W 145. rocznicę styczniowych wydarzeń koniński Oddział PTTK, MZK w Koninie i Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Koninie przygotowali Rajd Śladami Powstania Styczniowego. Rajdowy autobus zabrał 62 osoby z Konina, Wrześni, Sławska, Słupcy i okolic. W Lubstowie dosiadła grupa 20 gimnazjalistów z opiekunami. W Broniszewie, na północnym skraju powiatu konińskiego, uczestników rajdu powitał wójt gminy Wierzbinek pan Paweł Szczepankiewicz. O kilkusetletniej historii wsi i parafii Broniszewo opowiedział pan Marian Kominkiewicz. Murowany kościół św. Benona, wzniesiony wg projektu Konstantego Wojciechowskiego w stylu neogotyckim w latach 1900-1904, wywarł miłe wrażenie. Widok zbudowanego na wzgórzu kościoła długo towarzyszył rajdowiczom podczas wędrówki na miejscowy cmentarz. Na grobie poległego 21 lutego 1863 w bitwie pod Nową Wsią Józefa Wichlińskiego (miał wówczas 23 lata) zapaliliśmy znicze.
Następnie przez wieś Noć udaliśmy się w okolice kanału Warta-Gopło. Przewodnikiem był pan Marian Kominkiewicz, a towarzyszyła mu Małgorzata Kozicka z Urzędu Gminy Wierzbinek. Powstańcy styczniowi mieli prawdziwą zimę, a my - prawie wiosnę. Z mostu nad kanałem obejrzeliśmy śluzę Koszewo. Nieopodal Noteć wpada do kanału Warta – Gopło. Udaliśmy się na mostek nad ujściem Noteci, która w tym miejscu przypominała rwącą górską rzekę. Zdziwiliśmy się, że odcinki kanału dzierżawione są przez prywatnych właścicieli. Pan Marian opowiedział podanie o pochodzeniu Piasta i Rzepki. Gdzie znajdują się stare grody, jak poznali się Piast i Rzepka? Może podania i legendy zawierają część prawdy? Niestety, nawet badania archeologiczne nie potwierdziły dotąd istnienia legendarnych grodów.
Rajdowym autokarem przekroczyliśmy granicę Wielkopolski i znaleźliśmy się w województwie kujawsko-pomorskim. We wsi Przewóz oczekiwali państwo Ewa i Zbigniew Andrzejewscy, właściciele gospodarstwa agroturystycznego. Turyści posilili się ciepłą grochówką. Pan Marian Kominkiewicz odpowiadał na liczne pytania dociekliwych rajdowiczów. Ogrzaliśmy się przy ognisku i skorzystaliśmy z miejscowych atrakcji. W CHACIE KUJAWSKIEJ zwiedziliśmy ekspozycję etnograficzną. Dzieci mogły obejrzeć osiołki i inne zwierzaczki, a w izbie przyrodniczej fotografować bogatą kolekcję wypchanych zwierząt. Prezes Klubu Turystycznego PTTK w Koninie Marek Chlebicki podziękował gospodarzom za przyjęcie, a panu Marianowi Kominkiewiczowi za opracowanie i poprowadzenie trasy rajdowej. Dzięki kierowcy rajdowego autobusu, panu Pawłowi Owsińskiemu, sprawnie wróciliśmy do Konina.
Na Wale Tarejwy czekali Prezydent Konina pan Kazimierz Pałasz, Wiceprezydent pan Tadeusz Tylak i kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich pan Czesław Botor. Sprawozdanie z przebiegu rajdu złożyła pani Wanda Gruszczyńska. Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich pan Czesław Botor przypomniał postać o. Maksymiliana Tarejwo. Przy dźwiękach Warszawianki przedstawiciele władz miasta złożyli kwiaty pod głazem upamiętniającym postać bohaterskiego kapelana wojsk powstańczych, a turyści zapalili znicze. Wspólnym zdjęciem władz miasta i rajdowej braci zakończyliśmy uroczystość. Rajdowy autokar MZK odwiózł konińskich wędrowców w pobliże domostw, a zamiejscowych Trasą Bursztynową na dworzec kolejowy w Koninie. Zaczął padać styczniowy deszcz ...
 
Tekst: Wanda Gruszczyńska
 

Fotografie: Michał Gruszczyński, Marek Chlebicki, Zbyszek Szczypkowski

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Gminie Wierzbinek

W niedzielę 13 stycznia br. 9 wolontariuszy (Aldona Chojnacka, Anna Iwanowska, Oliwia Koszal, Milena Kwiatkowska, Estera Osińska, Izabela Pietrzak, Krystian Pietrzak, Izabela i Marta Śmiegielski) na terenie gminy Wierzbinek zbierało pieniądze dla Fundacji  P. Jurka Owsiaka. Udało się nam zebrać 1594, 45 zł. W remizie OSP w Wierzbinku na scenie wystąpiły gminne zespoły ludowe, a o godz. 20.00 rozbłysnęły światełka do nieba.
 

Fotoreportaż z uroczystości otwarcia Gminnej Hali Sportowej przy gimnazjum im. Jana Pawła II w Boguszycach

7 listopada 2007r. odbyło się otwarcie Gminnej Hali Sportowej przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Boguszycach.

W uroczystości tej uczestniczyli: Ireneusz Niewiarowski Senator RP, Małgorzata Waszak – Wicestarosta Powiatu Konińskiego, Stefan Dziamara – wiceprzewodniczący Rady Powiatu Konińskiego, Michał Smorąg – naczelny inżynier górniczy KWB „Konin” w Kleczewie S.A., Leszek Czajor – rzecznik prasowy KWB „Konin” w Kleczewie S.A.; Waldemar Marciniak - zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Sompolno; ksiądz Prałat Zygmunt Skrobicki, ksiądz Włodzimierz Andrzejczak, Radni, Sołtysi Gminy Wierzbinek poprzedniej i obecnej kadencji; przedstawiciele Urzędu Gminy w Wierzbinku, dyrektorzy i nauczyciele szkół; projektanci hali - Paweł Sulkowski oraz Elżbieta Mudrow; Julian Drabent – Prezes Przedsiębiorstwa INSTAL – BUD z Konina; Elżbieta Tomaszewska, Barbara Dębowska – przedstawicielki Delegatury Kuratorium Oświaty w Koninie; Paweł Sobczak – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Koninie; Klemens Mazurek - Komendant Gminny Straży, strażacy, młodzież tutejszego gimnazjum.

Uroczystość rozpoczęła się hymnem państwowym. Następnie głos zabrał Paweł Szczepankiewicz - Wójt Gminy Wierzbinek, który powitał wszystkich uczestników uroczystości oraz zapoznał z historią budowy obiektu.

Poświęcenia hali sportowej dokonał Ksiądz Prałat Zygmunt Skrobicki. Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Boguszycach - Pani Jolanta Karczewska przedstawiła dzieje Szkoły Podstawowej w Boguszycach. Głos zabrali również zaproszeni goście, którzy przekazali piłki sportowe. Symbolicznego aktu przecięcia wstęgi dokonali Wójt Paweł Szczepankiewicz, Jacek Musiał – Przewodniczący Rady Gminy Wierzbinek, przedstawiciel społeczności uczniowskiej oraz dyrektor gimnazjum pani Jolanta Karczewska. Następnie uczniowie gimnazjum zaprezentowali część artystyczną. Przed publicznością zgromadzoną na hali wystąpili Nauczyciele Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia z Radziejowa - pani Agnieszka Brzozowska (skrzypce) oraz pan Dariusz Jaskrowski (pianino).

Hala sportowa zlokalizowana jest na działce szkolnej Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Boguszycach. Pierwsze prace na placu przy gimnazjum zostały wykonane w we wrześniu 2003r. Obiekt przeznaczony jest do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego w gimnazjum oraz do uprawiania gier sportowych przez młodzież oraz mieszkańców gminy. Obiekt posiada salę gimnastyczną pełnowymiarową 36x19m, zaplecze socjalno-sanitarne, dwie sale pomocnicze (siłownia i sala ćwiczeń) oraz widownię na 200 osób. Zaprojektowana widownia umożliwi wykorzystanie sali nie tylko dla celów sportowych a również szkolnych uroczystości, akademii, turniejów itp. Całkowita powierzchnia obiektu wynosi 1361 m2. Budynek hali połączony jest łącznikiem z budynkiem gimnazjum. Z łącznika są dwa wyjścia na zewnątrz. Jedno główne i drugie na boiska sportowe (czynne w okresie letnim). Jest również trzecie wyjście ewakuacyjne z korytarza hali sportowej poprzez wbudowany wiatrołap. Podjazd dla osób niepełnosprawnych zaprojektowano przy głównym wejściu do łącznika.

Całkowity koszt budowy hali wyniósł 2.743.877,81 zł. Gmina Wierzbinek otrzymała dofinansowanie 800.000,00 zł z Departamentu Kultury Fizycznej i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu.

Generalnym wykonawcą było Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych pana Kazimierza Oliwieckiego z Nowego Krzymowa k.Konina.

 

FOTOREPORTAŻ
z uroczystości otwarcia

GMINNEJ HALI SPORTOWEJ

przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Boguszycach

Boguszyce, 7.11.2007 r.

 

Partnerzy

Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa
Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa