Baner główny

Zabytki

Spis obiektów zabytkowych na terenie gminy Wierzbinek

BOGUSZYCE

1. CMENTARZ STOWARZYSZENIA BADACZY PISMA ŚW., 1 poł. XX. Cmentarz jest nieczynny. Lokalizacja cmentarza
Widok og�lny cmentarza Mogi�y N. N. z 1 po�. XX w. Mogi�y z 2 po�. XX w.<BR>Ostatni poch�wek 1978 r.
2. Dom nr 14
3. Dom nr 15

BRONISZEWO

1. ZESPÓŁ KOŚCIOŁA PAR. P.W. ŚW. BENONA
a) kościół, mur., 1900-1904, wg proj. Konstantego Wojciechowskiego
b) ogrodzenie z bramą, mur., 1955,
c) organistówka, mur., 1 poł. XX
d) cmentarz przykościelny  
2. ZESPÓŁ PLEBANII
a) obora, mur., 1 poł. XX,
b) stodoła, mur., 1 poł. XX.
3. Zagroda Nr 36
a) dom, glin. 1898,
b) obora, glin, k. XIX,.
c) stodoła , glin,
4. Dom Nr 9 , glin, l 30 XX .
5. Dom z oborą i stodołą Nr 15, glin. , I poł . XX.
6. Dom Nr 18, glin., I poł. XX.

GOCZKI

1. Dom Nr 12, glin., ok. 1875, przebud.
2. Dom Nr 14, glin., pocz. XX .

JANOWO

1. Budynek gospodarczy, mur., I poł XX.

KALINA

1. Zagroda Nr 9
a) dom, glin, pocz. XX,
b) chlew, glin ., pocz. XX.
2. Zagroda Nr 11
a) dom, mur., l. 20 XX ,
b) obora , mur.-glin.,l. 20 XX,
3. Dom Nr 8 , glin., pocz. XX .
4. Dom Nr 10, glin., pocz. XX.
5. Dom Nr 18 , glin., pocz. XX.
6. Dom Nr 20, obecnie biblioteka wł. Urząd Gminy Wierzbinek, mur. ,l. 30 XX.
7. Dom Nr 21 , glin., pocz. XX.

Zabytki

Na terenie naszej Gminy można zwiedzić wiele interesujących zabytków. Należą do nich:
 1. Kościoły:
  • w Broniszewie p.w. Św. Benona. Wzniesiony w latach 1902 - 1910, murowany, jednonawowy, gotycki.8
  • w Mąkoszynie p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej. Zbudowany w latach 1916 - 1918, murowany, jednonawowy, neogotycki
  • w Sadlnie p.w. Św. Mikołaja .Najstarszą częścią jest prezbiterium. Nawę główną zbudowano w latach 1855 - 1856, neogotycki, orientowany, trzynawowy. Na cmentarzu grzebalnym w Sadlnie znajduje się stara kaplica i mogiła powstańców z 1863 roku.
 2. Pałace i dwory:
  • pałac w Racięcinie, pochodzący z przełomu XIX / XX w, otoczony parkiem o ciekawym drzewostanie
  • pałac w Wierzbinku z ok. poł XIX stulecia, otoczony parkiem ze starymi drzewami. Pałace wzbudzają większe zainteresowania dzięki ptactwu gnieżdżącemu się w parkach przy pałacowych. Można spotkać tam trznadla, rudzika, ziębę, dzierzbę, kosa i wiele innych ciekawych ptaków. Ponadto w pałacu Wierzbińskim gnieżdżą się sowy puchacze
  • dwa domy z okresu 20-lecia niepodległej Polski, zbliżony do dworków w Ziemięcinie i Sadlnie.
 3. Stare domy mieszkalne i inne:
  • w Chlebowie - dom z gliny z 1882 r.
  • w Kalinie - zagroda kowala : dom i kuźnia z przeł. XIX / XX w.
  • w Kazubku -zagroda kowala : dom i kuźnia z przeł. XIX / XX w 
  • w Mąkoszynie - czworaki z ok. poł XIX w 
  • w Wierzbinku - zespół budynków gospodarczych po dawnym folwarku
  • w Janowie - stara cegielnia
  • w Mielnie - młyn
  • w Sowie - wiatrak paltrak
  • w Racięcinie - wiatrak koźlak z 1812 r.
  • zabytki przyrody - kilka dębów m.in. w Racięcinie
  • Na terenie Broniszewa odkryto ślady kultury łużyckiej, a na terenie Wierzbinka i Boguszyc odkryto cmentarzysko kultury pomorskiej. Ciekawostką jest, że we wsi Noć wychowywała się Rzepicha, żona piasta Kołodzieja, księcia Polan. Gmina Wierzbinek jest terenem w przeważającej części równinnym. Na jej terenie występują młode lasy mieszane z przewagą sosny. Część terenu zaliczana jest do krajobrazu chronionego i posiada korzystne walory turystyczno - przyrodnicze. Zachęca to do kupowania produktów z tej gminy i odwiedzania producentów. Występują liczne gatunki roślin i zwierząt chronionych. Obecność zimorodków, czapli, remizów, bekasów, bąków oraz żubroni, borsuków czy też jenotów świadczy o czystym i nieskażonym środowisku. Dążąc do zainteresowania środowiska problemem uprawy wierzby w 1998 roku do programu Dni Wierzbinka, odbywających się corocznie w pierwszy dzień Zielonych Świątek włączono Targi Wierzby i Wikliny SALIX. Co roku na targach wystawcy prezentują wyroby rękodzielnicze, przede wszystkim z wierzby, wikliny, słomy, siana, rzeźby i wyroby z drewna. Rozwój targów organizowanych przez Urząd Gminy doprowadził do założenia matecznika sadzonek wierzby na potrzeby plantacji wierzbowych dla osób zainteresowanych jej uprawą. Opiekę nad matecznikiem sprawuje Zakład Komunalny w Wierzbinku.

Partnerzy

Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa
Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa