Baner główny

Budżet gminy

Rd-NDS KWARTALNE SPRAWOZDANIE O NADWYŻCE/DEFICYCIE JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA OKRES OD POCZĄTKU ROKU DO DNIA 30 CZERWCA ROKU 2009

Rb-NDS.pdf
Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce deficycie.pdf

Informację o wykonaniu budżetu Gminy Wierzbinek za I kwartał 2009 r.

 

 

Na podstawie art. 14 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. 249, poz. 2104, ze zmianami)

 

 

 

Podaję do publicznej wiadomości

 

Informację o wykonaniu budżetu Gminy Wierzbinek za I kwartał 2009 r.

 

 

Wyszczególnienie

Plan (po zmianach)

Wykonanie od początku

roku

1

2

3

A. DOCHODY

19339882,74

5365671,63

B. WYDATKI (B1+B2)

20784882,74

3735111,7

B1. Wydatki bieżące

15607882,74

3718838,18

B2. Wydatki majątkowe

5177000

16273,52

C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)

-1445000

1630559,93

D. FINANSOWANIE

1445000

1022389,83

 

 

 

 

 

 

Budżet Gminy

Stosowne informacje znajdą Państwo na stronie:
 
Budżet gminy

Partnerzy

Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa
Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa