Baner główny

Informacja o sposobie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w Wyborach Prezydenta zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r

Państwowa Komisja Wyborcza w związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20 marca 2020 r w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii ustala się iż w Gminie Wierzbinek zgłoszenia będą przyjmowane w godzinach pracy urzędu do 10 kwietnia 2020 r W przypadku gdyby urząd był nieczynny lub przyjmowanie interesantów ograniczone zgłoszenie może być przesłane ( do 10 kwietnia 2020 w godzinach pracy normalnego funkcjonowania urzędu ) w formie skanu , za pośrednictwem poczty elektronicznej .Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny . W takim przypadku oryginał zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą ( oryginalne dokumenty nie muszą zostać doręczone do czasu upływu terminu na dokonywanie zgłoszeń ). W przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego. Przy potwierdzeniu doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej nie jest wymagany podpis elektroniczny.

adres e-mail, na który można przesłać zgłoszenia: sekretarz@wierzbinek.pl

kontakt telefoniczny 63 2611380 w. 208 - Jolanta Siekaczyńska

Partnerzy

Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa
Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa