Baner główny

Informacja o turnusach rehabilitacyjnych realizowanych przez KRUS

Logo Krus

Szanowni Państwo!

 

Informujemy, że istnieje możliwość skorzystania przez rolników
i domowników (podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników) oraz osób pobierających okresowe świadczenie rentowe
(bez orzeczonej niezdolności do samodzielnej egzystencji) z leczenia rehabilitacyjnego organizowanego w Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS.

Rehabilitacja obejmuje schorzenia narządu ruchu oraz schorzenia kardiologiczne.

Rehabilitacja realizowana jest w Centrach Rehabilitacji Rolników Kasy w: Kołobrzegu, Świnoujściu, Horyńcu-Zdroju, Iwoniczu-Zdroju,
Szklarskiej Porębie, Jedlcu.

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni, a koszt pobytu pacjenta pokrywa Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Aby ubiegać się o rehabilitację w ośrodkach Kasy należy złożyć wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wypełniony przez lekarza POZ (druk do pobrania na stronie www.krus.gov.pl).

Odpowiedzi na pytania związane z rehabilitacją uzyskają Państwo
w Samodzielnym Referacie Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego PT KRUS w Koninie lub pod numerami telefonów:

63 240 14 12 i 63 240 14 18.

 

 

Partnerzy

Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa
Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa