Baner główny

Informacja w sprawie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w Gminie Wierzbinek

Post opublikowany na Facebook przez Fundację Mondo Cane jest nieprawdziwy i bardzo krzywdzący dla Gminy Wierzbinek.
Warunki, w jakich żyły bezdomne psy, nie były fatalne ani złe, jak zostało to przedstawione. Może nie były to warunki o wysokim standardzie, ale zapewniliśmy warunki typowe dla środowiska wiejskiego. Zwierzęta miały zapewnione kojce, budy wyścielone słomą oraz karmę i wodę. Codziennie były doglądane przez pracownika PGK Sp. z o.o. w Wierzbinku, karmione i pojone. Pracownik oczyszczał również kojce, aby nie było odchodów. Stan psów, za wyjątkiem jednego, który znalazł się w kojcu w dzień interwencji w niewyjaśnionych okolicznościach, był dobry. Potwierdził to lekarz weterynarii wezwany podczas interwencji zorganizowanej przez Fundację Mondo Cane.
Ponadto, zwierzęta nie były wyrzucane na wysypisko śmieci, jak zostało to przedstawione, tylko kojce w których przebywały zwierzęta znajdują się w sąsiedztwie zrekultywowanego, zgodnie z wytycznymi UE, wysypiska.
    Gmina Wierzbinek nie miała podpisanej umowy ze schroniskiem do 2021r., gdyż żadne schronisko, do którego się zwracaliśmy, nie wyraziło woli podpisania z nami umowy. W latach 2016 – 2021 zwracaliśmy się corocznie do dziesięciu, jedenastu schronisk i za każdym razem otrzymywaliśmy odmowę i informację, że brakuje miejsc w schronisku.
W grudniu 2017r. podpisaliśmy umowę z FHU ZIBI – SCHRONISKO CYWIL Zbigniew Chmielewski z siedzibą Rybowo 51 na realizację zadania polegającego na przetransportowaniu i przetrzymywaniu zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt. Ta umowa trwała do 11.09.2019r. i dotyczyła 17 kotów.
Dnia 24.09.2021r. Gmina Wierzbinek podpisała umowę z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt OTOZ „Animals” z siedzibą w Bojanie na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Wierzbinek. W listopadzie do Oddziału – Schroniska w Sompolnie zostało przekazanych 5 psów. Więcej zwierząt nie chciano przyjąć ze względu na brak miejsc.
W stosunku do pozostałych psów prowadzone były próby znalezienia nowych właścicieli i kilka psów zostało zaadoptowanych.
    Ponadto, gmina cały czas szukała miejsca dla pozostałych psów. Zostały przeprowadzone rozmowy z innymi samorządami, których wynikiem było podjęcie Uchwały Nr XXV/258/21 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie przez Gminę Wierzbinek do porozumienia międzygminnego z dnia 07 grudnia 2004r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju oraz na zawarcie aneksu nr 11 do porozumienia międzygminnego. Uchwały w sprawie zawarcia aneksu nr 11 do porozumienia międzygminnego zostały podjęte przez kilkanaście rad innych miast i gmin, które przyjęły Gminę Wierzbinek, jako swojego członka porozumienia międzygminnego. Powyższa uchwała upoważnia wójta do podpisania stosownych dokumentów, które ma nastąpić w styczniu 2022r.
Jak wynika z powyższego, podjęliśmy wiele działań, aby zapewnić bezdomnym zwierzętom właściwe warunki i doprowadzić do współpracy ze schroniskiem dla zwierząt.

Wójt Gminy Wierzbinek

dr Paweł Szczepankiewicz

Partnerzy

Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa
Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa