Baner główny

Informacja w sprawie węgla

Wójt Gminy Wierzbinek informuje, że Sejm RP uchwalił ustawę o preferencyjnym zakupie węgla, która teraz zostanie skierowana do Senatu RP i tam będzie precedowana. Zapisy w niej zawarte mogą ulec zmianie, ale na chwilę obecną przewidują możliwość sprzedaży węgla przez gminy po preferencyjnej cenie – nie wyższej niż 2.000,- zł brutto za tonę.

 

Zgodnie z zapisami zawartymi w precedowanej jeszcze ustawie, aby kupić węgiel od samorządu, mieszkańcy będą składali do gminy wniosek o preferencyjny zakup, uprawnione będą te gospodarstwa, którym przysługuje dodatek węglowy. Wniosek o zakup węgla będzie zawierał m.in. oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego, na rzecz którego dokonywany jest zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2.000,- zł brutto za tonę.

 

Obecnie nie jest znane pochodzenie ani parametry węgla, który będzie dystrybuowany na preferencyjnych warunkach. Ilość sprzedawanego węgla na jedno gospodarstwo domowe będzie limitowana, ale nie są znane dokładne limity.

 

W związku z potrzebą dokonania wstępnego rozeznania zapotrzebowania na zakup węgla dla gospodarstw domowych na preferencyjnych warunkach Wójt Gminy Wierzbinek prosi zainteresowane osoby o zgłaszanie zapotrzebowania do sołtysów swoich sołectw do dnia 24 października 2022r. do godz. 8.00. Jednocześnie proszę, o niedokonywanie zgłoszeń w Urzędzie Gminy w Wierzbinku, tylko u sołtysów, gdyż spowodowałoby to powielenie informacji i nie byłoby możliwe rzetelne oszacowanie zapotrzebowania. Zwracam jednocześnie uwagę, że zgłoszenie służy jedynie celom poglądowym.

 

 

Wójt Gminy

/-/ dr Paweł Szczepankiewicz

Partnerzy

Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa
Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa