Baner główny

„LUS” – LOKALNE USŁUGI SPOŁECZNE W POWIECIE KONIŃSKIM KLUB Aktywności Rozmaitych

LUS” – LOKALNE USŁUGI SPOŁECZNE W POWIECIE KONIŃSKIM

KLUB Aktywności RozmaitychGmina Wierzbinek - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wierzbinku wraz z 16 partnerami (12 OPS, 4 NGO) w okresie od 01.01.2017 –  31.12.2018  realizował projekt „ LUS” – Lokalne Usługi Społeczne w powiecie konińskim".Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu i wzrost liczby usług społecznych i zdrowotnych w tym usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług asystenckich i opiekuńczych. Realizowane były następujące zadanie:Utworzono placówkę wsparcia dla dzieci z gminy Wierzbinek, zatrudniono specjalistów do pracy z dziećmi i młodzieżą wykluczoną społecznie z powodu m.in problemów opiekuńczo - wychowawczych w wieku 10 - 18 r.ż.W ramach trwałości projektu w latach 2019-2020 funkcjonować będzie Klub Aktywności Rozmaitych w świetlicy w Zaryniu z 40-toma miejscami dla dzieci.

Klub otwarty we wtorki, środy, piątki, soboty i niedziele w godzinach od 16.00 do 18.00. Przeprowadzane będą zajęcia kształcące zdolności dzieci i rodziców, pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci.

Dodatkowo zainteresowani uczestnicy klubu objęci zostaną wsparciem psychologa.

Wszelkie informacje na temat oferowanych form pomocy dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzbinku. tel. 63 26 11 380 w. 110 Serdecznie zapraszamy!

Partnerzy

Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa
Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa