Baner główny

Nowy okres zasiłkowy


Zbliża się nowy okres zasiłkowy!


Od 1 lipca 2020r. rusza nabór wniosków o ustalenie prawa do:

  • zasiłku rodzinnego z dodatkami;

  • świadczenia dobry start (300 złotych jednorazowego wsparcia co roku dla uczniów rozpoczynających rok szkolny bez względu na dochód rodziny).

  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego.


z zastrzeżeniem, że w lipcu można składać wnioski wyłącznie w formie elektronicznej (tj. złożone za pośrednictwem bankowości elektronicznej, systemu Emp@tia, PUE ZUS oraz profilu zaufanego ePuap), zaś nabór wniosków drogą tradycyjną (w formie papierowej) rusza od 1 sierpnia.


Obecny okres świadczeniowy odnośnie świadczenia wychowawczego (500+) trwa od 1 października 2019r. do 31 maja 2021r. i tak też mają Państwo przyznane 500+. Składanie wniosków o kontynuację tego świadczenia nastąpi dopiero w 2021 roku.

W stosunku do dotychczasowych przepisów ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów nastąpiły zmiany związane z pandemią COVID-19. Zgodnie z art. 15oa ustawy z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobiegniem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374) obniżenie wynagrodzenia lub dochodu z prowadzenia własnej firmy będące wynikiem pandemii jest traktowane jako utrata dochodu i może przełożyć się na korzystniejsze wyliczenie dochodu rodziny. Ustawą z dnia 19 czerwca 2020r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 powołano nową formę wsparcia dla osób, które po 15 marca utraciły pracę (będzie wypłacana od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020r. w wysokości 1400 zł). Uzyskanie i utrata tego dodatku będą traktowane jako uzyskanie i utrata dochodu na gruncie wymienionych tu obu ustaw.

W ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów wprowadzono też inne ważne zmiany – podniesiono próg dochodowy uprawniający do świadczenia do kwoty 900 zł oraz wprowadzono mechanizm „złotówka za złotówkę”, który znacie Państwo z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Polega on na tym, że przekroczenie progu dochodowego nie oznacza automatycznie wydania decyzji odmownej, ale świadczenie może być przyznane w pomniejszonej kwocie – im większe przekroczenie progu, tym mniejsze świadczenie przyznane. Minimalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę” wynosić będzie 100 zł.

W związku z epidemią przyjmowane będą tylko wypełnione i kompletne wnioski. Prosimy o staranne wypełnienie wniosku w domu, dołączenie kserokopii wymaganych dokumentów, co pozwoli to na szybsze załatwienie sprawy i ograniczenie wizyt w urzędzie.

Prosimy o przychodzenie pojedynczo oraz o zachowanie zasad bezpieczeństwa (zasłonięcie ust i nosa np. maseczką).

Partnerzy

Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa
Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa