Baner główny

Szkolenia z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

I N F O R M A C J A

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2010r. przystępuje po raz trzeci do realizacji Projektu POKL pt. „Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w Gminie Wierzbinek" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tego projektu organizuje dla 12 bezrobotnych, klientów pomocy społecznej następujące szkolenia:

1.Kurs przygotowujący do zawodu cukiernik
Termin szkolenia : lipiec - sierpień 2010r.
Miejsce szkolenia: Konin ul. Przemysłowa 4
Liczba uczestników: 8 kobiet.

2.Kurs na prawo jazdy kat .B
Termin szkolenia: lipiec- grudzień 2010r.
Miejsce szkolenia: teoria - Sompolno, jazda praktyczna - Konin
Liczba uczestników: 8 kobiet i 4 mężczyzn

3.Kurs obsługi komputera i internetu
Termin szkolenia: lipiec - sierpień 2010r.
Miejsce szkolenia: Wierzbinek
Liczba uczestników: 12

Uczestnicy projektu zostaną objęci badaniami lekarskimi, doradztwem psychologa i doradcy zawodowego oraz pomocą finansową.


Wszelkich informacji o projekcie udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Wierzbinek w godz. od 7.30 do 15.30 w biurze GOPS lub tel. 63-2611201

 

Partnerzy

Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa
Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa