Baner główny

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DO DNIA 31 grudnia 2022 r.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Wierzbinek

 

Wójt Gminy Wierzbinek informuje, że Gmina Wierzbinek przystąpiła do

zakupu paliwa stałego (węgla kamiennego) na podstawie ustawy z dnia 27.10.2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. 2022 r., poz. 2236), która weszła w życie w dniu 3 listopada 2022 r.

Cena węgla kamiennego w ramach zakupu preferencyjnego od Gminy Wierzbinek będzie wynosiła 2000 zł brutto za tonę. Cena ta nie obejmuje kosztów transportu
z miejsca składowania do gospodarstwa domowego, jak również ewentualnego workowania.

 

Do preferencyjnego zakupu węgla, zgodnie z przepisami prawa będzie uprawniona osoba fizyczna, która otrzymała dodatek węglowy, bądź spełnia warunki uprawniające do jego otrzymania. Ilość węgla kamiennego możliwa do zakupu po cenie preferencyjnej wynosi 1,5 tony do dnia 31.12.2022r. oraz 1,5 tony od dnia 01.01.2023r. do 30.04.2023r. Nie ma możliwości zakupu węgla w ilości 3 tony po
1 stycznia 2023r.

Do zakupu węgla na warunkach preferencyjnych konieczne jest złożenie wniosku, którego wzór został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Gminy
w Wierzbinku i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku. Formularz wniosku można również pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbinku i Urzędu Gminy w Wierzbinku.

Wniosek można złożyć w formie pisemnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wierzbinku, Plac Powstańców Styczniowych 110, 62-619 Sadlno bądź przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (zaopatrzony podpisem elektronicznym, potwierdzony profilem zaufanym lub podpisem osobistym).

 

Formularz wniosku dotyczy zakupu węgla w ilości 1,5 tony do końca 2022r.
Na zakup węgla w ilości 1,5 tony po 1 stycznia 2023r. konieczne będzie złożenie nowego wniosku.

 

Jednocześnie informuję, że wcześniej złożone u sołtysów lub w Urzędzie Gminy
w Wierzbinku przez Państwa deklaracje dotyczące zakupu węgla miały charakter wyłącznie poglądowy i nie stanowią podstawy do zakupu węgla po cenie preferencyjnej.

 

Sprzedaż węgla prowadzona będzie za pośrednictwem Przedsiębiorców, z którymi Gmina Wierzbinek podpisze stosowne umowy.

 

Wójt Gminy Wierzbinek

/-/ dr Paweł Szczepankiewicz

 

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DO DNIA 31 grudnia 2022 r.

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DO DNIA 31 grudnia 2022 r.odt

WNIOSEK O ZAKUP PREFERENCYJNY PALIWA STAŁEGO DO DNIA 31 grudnia 2022 r.pdf

Partnerzy

Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa
Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa