Baner główny

Zapraszamy do wypełnienia ankiety

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, która w znacznym stopniu pomoże Lokalnej Grupie Działania (LGD) wytyczyć kierunki wspierania inicjatyw gospodarczych i społecznych w nowym okresie strategicznym 2023-2027. Niniejsze badanie jest elementem procesu powstawania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju. Ankieta jest anonimowa, a pozyskane dane służą jedynie LGD w celu jak najlepszego dostosowania działań do potrzeb zgłaszanych na obszarze działania Stowarzyszenia.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1tl2tObGAx2RcPrJb9i2GgncMn6UnG9xyq_6dZYq10BU_9A/viewform

Partnerzy

Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa
Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa