Baner główny

Zarządzenie Nr 9/2019

 
Zarządzenie Nr 9/2019 Wójta Gminy Wierzbinek z dnia 26 marca 2019 roku sprawie powołania komisji konkursowej do zaopiniowania zaktualizowanej oferty r 2, złożonej w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek w 2019 roku
 
Załącznik Nr 1 - Regulamin działania Komisji Konkursowej piniującej zaktualizowaną ofertę Nr 2 złożoną na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Wierzbinek w
2019 roku 
 
Załącznik Nr 2 - OŚWIADCZENIE członka komisji o bezstronności 

Partnerzy

Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa
Agencja Rynku Rolnego Konin
Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia
Salix
Lokalna Organizacja Turystyczna
Konińska Gazeta Internetowa